dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám!

strana z 163
Číslo faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota (EUR) Číslo zmluvy Číslo objednávky Došlá dňa Dodávateľ (meno , adresa) Dodávateľ (IČO)
410/12 Oprava podlahy v rehab.miestnosti 762.24 101/12 DSS 31.10.2012 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
202/13 Mrazená zelenina 39.04 061/13 DSS 04.06.2013 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
1KAP/16 Rekonštrukcia plynových kotolní v Rhs v Lipanoch 20895.00 ZoD 06.12.2016 TerMo, s.r.o., Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves 46989099
0523/12 Hlasové služby mobilnej siete od 8.12.2012 do 7.1.2013 34.14 Zmluva o pripojení č.6.118488.00.00.100000 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0522/12 Hlasové služby O2 za 12/2012 10.60 Zmluva o pripojení č.11FC285570 a č.e01//1-6DQQP8 10.01.2013 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0521/12 Elektrická energia RhS od 1.1.2012 do 31.12.2012 0.15 Zmluva o nájme nebytových priestorov+dodatok č.1 10.01.2013 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0520/12 Vodné a stočné RhS od 16.11.2012 do 31.12.2012 51.20 Zmluva o nájme nebytových priestorov+dodatok č.1 10.01.2013 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0519/12 Hlasové služby RhS za 12/2012 28.92 Zmluva o pripojení č.9902139891+dodatok (Voice VPN) 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0518/12 Hlasové služby za 12/2012 42.02 Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0517/12 Potraviny 29.80 KZ-odberatež 1956 10.01.2013 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0516/12 Chlieb a pečivo 90.49 KZ 30.9.2011 10.01.2013 LUSPEK, s.r.o. Námestie Sv. MikulṚa 5 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA 17079691
0515/12 Ovocie a zelenina 79.15 KZ 1/2010 10.01.2013 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0514/12 Mäso a mäsové výrobky 169.70 KZ-D-40 31.12.2012 VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0513/12 Hydina a hydinové výrobky 23.92 KZ 01.08.2011 31.12.2012 HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0512/12 Chlieb a pečivo 60.41 KZ 30.9.2011 31.12.2012 LUSPEK, s.r.o. Námestie Sv. MikulṚa 5 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA 17079691
0511/12 Čierne uhlie 456.72 KZ č.1/2011 28.12.2012 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0510/12 Potraviny 263.94 KZ-odberatež 1956 27.12.2012 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0509/12 Náklady spojené s prechodom na ekon.inform.systém ISPIN 2 -485.00 133/12 21.12.2012 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0508/12 Potraviny 0.74 KZ-odberatež 1956 21.12.2012 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0507/12 Potraviny 298.67 KZ-odberatež 1956 21.12.2012 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786