dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Faktúry

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám!

Číslo faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota (EUR) Číslo zmluvy Číslo objednávky Došlá dňa Dodávateľ (meno , adresa) Dodávateľ (IČO)
0491/18 Laser 1698.00 0110/18 DSS 21.12.2018 VAMEL Meditec spol. s r.o. Panská dolina 80 949 01 Nitra 36518565
0490/18 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 727.63 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 20.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0489/18 Oprava vchodových dverí 90.00 0109/18 DSS 20.12.2018 Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0488/18 Ovocie a zelenina 91.34 204/18 Kuchyňa 19.12.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0487/18 Mäso a mäsové výrobky 281.57 203/18 Kuchyňa 19.12.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0482/18 Mrazená zelenina a ryby 9.47 202/18 Kuchyňa 17.12.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0481/18 Mäso a mäsové výrobky 127.17 199/18 Kuchyňa 17.12.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0480/18 Chlieb a pečivo 56.60 192/18 Kuchyňa 17.12.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0477/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 914.86 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 17.12.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0475/18 Čierne uhlie 773.64 0108/18 DSS 17.12.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0471/18 Interiérové vybavenie 249.00 0107/18 DSS 13.12.2018 Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0464/18 Revízia plynového kotla 300.00 0016/18 RhS Lipany 11.12.2018 MART SYSTEM, s.r.o, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
0463/18 Všeobecný materiál 301.05 0103/18 DSS 11.12.2018 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0462/18 Potraviny 212.03 198/18 Kuchyňa 11.12.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0461/18 Mrazená zelenina a ryby 12.92 197/18 DSS 11.12.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0460/18 Mäso a mäsové výrobky 110.28 194/18 Kuchyňa 11.12.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0443/18 Oprava umývačky a práčky 293.74 0078/18 DSS 04.12.2018 MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110
0442/18 Ovocie a zelenina 130.89 187/18 Kuchyňa 04.12.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0441/18 Potraviny 309.35 193/18 Kuchyňa 04.12.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0440/18 Zmäkčovač vody 1382.80 0094/18 DSS 29.11.2018 BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0439/18 Informačný systém MAGMA 40.00 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z244 29.11.2018 AutoCont SK a.s., Einstainova 24, 851 01 Bratislava 36396222
0438/18 Materiál na pracovnú terapiu 88.10 0013/18 RhS Lipany 29.11.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0437/18 Kancelárske potreby 72.28 0012/18 RhS Lipany 29.11.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0436/18 Deratizácia a dezinsekcia kuchynských priestorov 159.60 0095/18 DSS 29.11.2018 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0435/18 Mäso a mäsové výrobky 72.87 191/18 Kuchyňa 29.11.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0433/18 Potraviny 328.31 190/18 Kuchyňa 29.11.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0432/18 Mrazená zelenina a ryby 108.71 189/18 Kuchyňa 29.11.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0429/18 Chladnička s mrazničkou 1418.03 0088/18 DSS 23.11.2018 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina 36413186
0428/18 Mäso a mäsové výrobky 113.49 186/18 Kuchyňa 23.11.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0427/18 Potraviny 246.31 184/18 Kuchyňa 23.11.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0425/18 Elektrický vykurovací panel 464.64 0080/18 DSS 19.11.2018 Michal Timočko-enertim, Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa 41567901
0420/18 Pracovné odevy a obuv 105.26 0084/18 DSS 19.11.2018 JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0422/18 Mrazená zelenina a ryby 72.40 185/18 Kuchyňa 19.11.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0418/18 Čierne uhlie 219.84 0089/18 DSS 19.11.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0424/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 19.11.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0423/18 Ovocie a zelenina 127.43 178/18 Kuchyňa 19.11.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0421/18 Chlieb a pečivo 68.46 176/18 Kuchyňa 19.11.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0419/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 780.76 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 19.11.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0417/18 Mäso a mäsové výrobky 121.13 182/18 Kuchyňa 19.11.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0416/18 Potraviny 288.87 180/18 Kuchyňa 19.11.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0388/18 Bezpečnostný technik, práce BOZP 252.00 0073/18 DSS 24.10.2018 Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542
0387/18 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 24.10.2018 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0386/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 24.10.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0385/18 Prevádzkové zariadenie 601.39 0010/18 RhS Lipany 24.10.2018 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0384/18 Čistiace prostriedky 1080.55 0076/18 DSS 24.10.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0383/18 Pracie prostriedky 415.30 0075/18 DSS 24.10.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0382/18 Čierné uhlie 485.04 0077/18 DSS 24.10.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0381/18 Potraviny 354.27 172/18 Kuchyňa 24.10.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0380/18 Mrazená zelenina a ryby 64.30 169/18 Kuchyňa 24.10.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0379/18 Mäso a mäsové výrobky 91.25 167/18 Kuchyňa 24.10.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0378/18 Potreby pre domácnosť 461.11 0009/18 RhS Lipany 16.10.2018 JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295
0377/18 Potreby pre domácnosť 180.18 0072/18 DSS 16.10.2018 JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295
0376/18 Potreby pre domácnosť 450.59 0071/18 DSS 16.10.2018 JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295
0375/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 16.10.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0374/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 16.10.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0373/18 Preprava PSS a zamestnancov 93.00 0070/18 DSS 16.10.2018 JaS Trans, s.r.o., Hromoš č.138, 065 45 Plavnica 47702273
0372/18 Preprava PSS a zamestnancov 161.00 0067/18 DSS 16.10.2018 JaS Trans, s.r.o., Hromoš č.138, 065 45 Plavnica 47702273
0371/18 Čierné uhlie 912.24 0074/18 DSS 16.10.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0370/18 Ovocie a zelenina 162.07 159/18 Kuchyňa 16.10.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0369/18 Chlieb a pečivo 50.80 156/18 Kuchyňa 16.10.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0368/18 Potraviny 304.45 166/18 Kuchyňa 16.10.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0366/18 Informačný systém MAGMA 68.40 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z244 11.10.2018 AutoCont SK a.s., Einstainova 24, 851 01 Bratislava 36396222
0365/18 Skriňa, šatník 55.00 0058/18 DSS 11.10.2018 Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0364/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 779.41 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 11.10.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0363/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 22.42 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.10.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0362/18 Mobilná sieť 32.29 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0361/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 32.74 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0360/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 11.52 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.10.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0359/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 10.67 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.10.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0358/18 Dohoda o poskytovaní stravy 311.78 1/2017 11.10.2018 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0357/18 Dohoda o poskytovaní stravy 116.37 2/2017 11.10.2018 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0329/18 Mrazené potraviny 42.96 145/18 Kuchyňa 17.09.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0328/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 777.82 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 17.09.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0327/18 Pracovné odevy a obuv 81.00 0007/18 RhS Lipany 11.09.2018 Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835
0326/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 22.19 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.09.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0325/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 11.09.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0324/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.09.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0323/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 11.64 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.09.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0322/18 Mobilná sieť 22.65 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0320/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.09.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0321/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 32.44 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0319/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 11.09.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0318/18 Potraviny 234.24 144/18 Kuchyňa 11.09.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0317/18 Mäso a mäsové výrobky 106.52 141/18 Kuchyňa 11.09.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0316/18 Mrazená zelenina a ryby 48.67 146/18 Kuchyňa 11.09.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0315/18 Chlieb a pečivo 63.70 0136/18 Kuchyňa 11.09.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0314/18 Pracovné odevy a obuv 59.16 0059/18 DSS 05.09.2018 GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0313/18 Dohoda o poskytovaní stravy 89.64 2/2017 05.09.2018 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0312/18 Dohoda o poskytovaní stravy 132.06 1/2017 05.09.2018 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0311/18 Potraviny 188.12 140/18 Kuchyňa 05.09.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0310/18 Ovocie a zelenina 163.44 0135/18 Kuchyňa 05.09.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0309/18 Mäso a mäsové výrobky 99.87 0139/18 Kuchyňa 30.08.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0308/18 Informačný systém MAGMA 750.00 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z244 28.08.2018 AutoCont SK a.s., Einstainova 24, 851 01 Bratislava 36396222
0307/18 Oprava automatickej práčky Gorenje 48.00 0057/18 DSS 28.08.2018 MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110
0306/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 28.08.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0305/18 Potraviny 222.04 0138/18 Kuchyňa 28.08.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0304/18 Mrazená zelenina a ryby 76.98 0137/18 Kuchyňa 24.08.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0303/18 Mäso a mäsové výrobky 105.88 0134/18 Kuchyňa 24.08.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0302/18 Chlieb a pečivo 68.18 0129/18 Kuchyňa 24.08.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0301/18 Potraviny 226.81 0133/18 Kuchyňa 24.08.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0300/18 Ovocie a zelenina 219.11 0122/18 Kuchyňa 24.08.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0299/18 Mrazené potraviny 43.55 132/18 Kuchyňa 24.08.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0298/18 Chlieb a pečivo 68.12 0120/18 DSS 24.08.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0270/18 Ovocie a zelenina 220.44 0115/18 Kuchyňa 31.07.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0269/18 Kancelárske potreby 242.86 0054/18 DSS 24.07.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0268/18 Potraviny 195.74 0118/18 Kuchyňa 24.07.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0267/18 Mäso a mäsové výrobky 106.71 0114/18 Kuchyňa 24.07.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0266/18 Mrazená zelenina a ryby 37.63 0116/18 Kuchyňa 24.07.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0265/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 272.44 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 20.07.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0264/18 Potraviny 167.77 0113/18 Kuchyňa 20.07.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0263/18 Ovocie a zelenina 177.20 0105/18 Kuchyňa 20.07.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0260/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 16.07.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0261/18 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 16.07.2018 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0259/18 Mäso a mäsové výrobky 102.74 0111/18 Kuchyňa 16.07.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0260/18 Chlieb a pekárenské výrobky 45.76 0108/18 Kuchyňa 16.07.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0258/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 577.62 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 12.07.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0257/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 12.07.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0256/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 12.07.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0255/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 12.07.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0254/18 Práce odborného pracovníka bezpečnosti práce, technika požiarnej ochrany v III.štvrťroku 252.00 0051/18 DSS 11.07.2018 Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542
0253/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 32.38 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0252/18 Mobilná sieť 27.28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0251/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.07.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0250/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 26.41 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.07.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0249/18 Mäso a mäsové výrobky 75.01 0109/18 Kuchyňa 10.07.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0248/18 Potraviny 278.81 0110/18 Kuchyňa 10.07.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0247/18 Potraviny 415.30 0106/18 Kuchyňa 10.07.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0246/18 Mäso a mäsové výrobky 121.11 0107/18 Kuchyňa 10.07.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0245/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 13.86 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 10.07.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0244/18 Chlieb a pekárenské výrobky 66.85 0101/18 Kuchyňa 04.07.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0243/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 127.06 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 03.07.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0242/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 351.75 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 03.07.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0241/18 Osobná preprava zamestnancov a PSS na "Krídla túžby" dňa 22.6.2018 na Spišský Salaš 78.24 0048/18 DSS 03.07.2018 Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822
0240/18 Chladnička s mrazničkou LIEBHERR CN4813-20 210 559.00 0052/18 DSS 03.07.2018 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0239/18 Ovocie a zelenina 174.67 0098/18 Kuchyňa 03.07.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0238/18 Mäso a mäsové výrobky 116.41 0104/18 Kuchyňa 28.06.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0237/18 Chlieb a pekárenské výrobky 55.26 0095/18 Kuchyňa 28.06.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0236/18 Potraviny 198.36 0103/18 Kuchyňa 28.06.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0235/18 Hydina 50.16 0100/18 Kuchyňa 28.06.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0234/18 Mrazené potraviny 40.55 0102/18 Kuchyňa 28.06.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0233/18 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 28.06.2018 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0232/18 Oprava osobného auta VW CADDY 68.72 0049/18 DSS 28.06.2018 Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0231/18 Žiarivky a žiarovky 62.76 0044/18 DSS 28.06.2018 Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0230/18 Všeobecný materiál 204.05 0046/18 DSS 28.06.2018 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0229/18 Kancelársky papier 174.50 0050/18 DSS 28.06.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0228/18 Kancelárske potreby 52.26 0005/18 RhS Lipany 28.06.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0227/18 Materiál na pracovnú terapiu 36.23 0006/18 RhS Lipany 28.06.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0226/18 Čistiace potreby 247.14 0004/18 RhS Lipany 28.06.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0225/18 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 691.00 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 28.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0224/18 Čistiace potreby 1044.68 0043/18 DSS 25.06.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0223/18 Pracie prášky a pracie prostriedky 454.48 0042/18 DSS 25.06.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0222/18 Mäso a mäsové výrobky 104.10 0099/18 Kuchyňa 25.06.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0221/18 Dodávka plynu 0.00 I029-001/CEZ-SK/2014 19.06.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0220/18 Všeobecný materiál 161.05 0045/18 DSS 19.06.2018 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0219/18 Potraviny 112.17 0097/18 Kuchyňa 19.06.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0218/18 Ovocie a zelenina 133.27 0091/18 Kuchyňa 19.06.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0217/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 591.00 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 14.06.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0216/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 14.06.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0215/18 Chlieb a pekárenské výrobky 53.17 0088/18 Kuchyňa 14.06.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0214/18 Mäso a mäsové výrobky 55.41 0096/18 Kuchyňa 14.06.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0205/18 Oprava 2ks počítačov 48.00 0040/18 DSS 11.06.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0213/18 Hydina 46.49 0093/18 Kuchyňa 14.06.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0212/18 Potraviny 166.62 0092/18 Kuchyňa 11.06.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0211/18 Mrazené potraviny 55.44 0094/18 Kuchyňa 11.06.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0210/18 Mäso a mäsové výrobky 91.79 0090/18 Kuchyňa 11.06.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0209/18 Alpikácia bioenzymatických prípravkov a čistenie odpadov 120.00 0041/18 DSS 11.06.2018 Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0208/18 Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch 114.00 Servisná zmluva č.BK2011/73 11.06.2018 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0207/18 Údržba a servis stropného zdviháku HC 114.00 Servisná zmluva č. BS 2013/091 11.06.2018 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0206/18 Oprava automatickej práčky BAUKNECHT 99.20 0038/18 DSS 11.06.2018 MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110
0204/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.00 Zmluva č. 0094 11.06.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0203/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 24.00 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.06.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0202/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.00 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.06.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0201/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 33.00 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0200/18 Mobilná sieť 27.00 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0199/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 15.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.06.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0198/18 Potraviny 355.49 0089/18 Kuchyňa 07.06.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0197/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.00 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 07.06.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0196/18 Ovocie a zelenina 229.09 0080/18 Kuchyňa 06.06.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0195/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 136.00 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 05.06.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0194/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 381.00 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 05.06.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0193/18 Chlieb a pekárenské výrobky 68.87 0084/18 Kuchyňa 05.06.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0192/18 Odborná prehliadka plynového sporáka v RhS Lipany 25.00 0003/18 RhS Lipany 30.05.2018 Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0191/18 Mäso a mäsové výrobky 121.70 0087/18 Kuchyňa 30.05.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0190/18 Potraviny 187.33 0086/18 Kuchyňa 30.05.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0189/18 Chlieb a pekárenské výrobky 57.68 0077/18 Kuchyňa 30.05.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0188/18 Drevené pelety 10,95 q 248.52 0039/18 DSS 24.05.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0187/18 Potraviny 167.40 0083/18 Kuchyňa 24.05.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0186/18 Mäso a mäsové výrobky 104.61 0085/18 Kuchyňa 24.05.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0185/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 21.05.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0184/18 Batérie do signalizačného zariadenia a Myši k PC 57.60 0037/18 DSS 21.05.2018 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0183/18 Mäso a mäsové výrobky 41.18 0082/18 Kuchyňa 21.05.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0182/18 Mrazené potraviny 53.02 0081/18 Kuchyňa 21.05.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0181/18 Chlieb a pekárenské výrobky 51.18 0072/18 Kuchyňa 21.05.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0180/18 Práce odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany na I.štvrťrok 2018 252.00 0006/18 DSS 04.05.2018 Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542
0179/18 Kosačka motorová STIGA+Olej do kosačky 476.59 0035/18 DSS 14.05.2018 Ing. Peter Dzadik-Velotera, Mičurinova24, 080 01 Prešov 22909133
0178/18 Ovocie a zelenina 105.83 0073/18 Kuchyňa 14.05.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0177/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 593.00 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 14.05.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0176/18 Potraviny 255.65 0078/18 Kuchyňa 14.05.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0175/18 Mäso a mäsové výrobky 59.23 0079/18 Kuchyňa 14.05.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0174/18 Mäso a mäsové výrobky 52.93 0076/18 Kuchyňa 14.05.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0173/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.00 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 14.05.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0172/18 Potraviny 90.02 0074/18 Kuchyňa 11.05.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0171/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 18.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.05.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0170/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 11.05.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0169/18 Mobilná sieť 33.65 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0168/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 22.18 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 10.05.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0167/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 48.46 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0166/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 12.90 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 10.05.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0165/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 128.85 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 10.05.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0164/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 340.39 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 10.05.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0163/18 Pracovné odevy 35.50 0036/18 DSS 04.05.2018 GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0162/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.00 Zmluva č. 0094 04.05.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0161/18 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 130.54 Zmluva o dielo číslo R-2433 04.05.2018 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0160/18 Mrazené potraviny 38.84 0075/18 Kuchyňa 04.05.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0159/18 Mäso a mäsové výrobky 83.25 0071/18 Kuchyňa 04.05.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0158/18 Potraviny 581.60 0070/18 Kuchyňa 04.05.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0157/18 Chlieb a pekárenské výrobky 64.99 0068/18 Kuchyňa 04.05.2018 Branislav DVORIŠČÁK GASTRO-GALAXI, 086 45 Stuľany 195, prevádzka Slovenská 16, 080 01 Prešov 41231082
0156/18 Ovocie a zelenina 189.84 0065/18 Kuchyňa 04.05.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0155/18 Sedacia súprava 5-dielna polyratan 499.00 0034/18 DSS 27.04.2018 Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0154/18 Mäso a mäsové výrobky 146.43 0069/18 Kuchyňa 27.04.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0153/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 72.01 0061/18 Kuchyňa 27.04.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0152/18 Hydina 50.16 0066/18 Kuchyňa 27.04.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0151/18 Potraviny 129.00 0067/18 Kuchyňa 24.04.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0150/18 Mäso a mäsové výrobky 123.69 0064/18 Kuchyňa 24.04.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0149/18 Kontajner kovový na odpad 1100l 282.00 0033/18 DSS 24.04.2018 Obecný úrad Brezovička 082 74 00326879
0148/18 Deratizácia a dezinsekcia kuchyne, kuchynských priestorov 159.60 0032/18 DSS 24.04.2018 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0147/18 Ovocie a zelenina 110.19 0057/18 Kuchyňa 24.04.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0146/18 3 ks Kompatibilný toner Canon CRG-725, 2 ks Kompatibilný toner Canon CRG-728, 2 ks Kompatibilný toner Canon EP-27, 3 ks Kompatibilný toner HP Q2612XL, 1 ks Kompatibilný toner Samsung MLT-D111L 282.29 0029/18 DSS 17.04.2018 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany 45885648
0145/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 17.04.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0144/18 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 17.04.2018 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0143/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 17.04.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0142/18 Drevené pelety 9.9 q 219.90 0030/18 DSS 17.04.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0141/18 Potraviny 191.37 0063/18 Kuchyňa 17.04.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0140/18 Mrazené potraviny 65.53 0062/18 Kuchyňa 17.04.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0139/18 Mäso a mäsové výrobky 126.38 0060/18 Kuchyňa 17.04.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0138/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 41.25 0056/18 Kuchyňa 17.04.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0137/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 677.18 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 13.04.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0136/18 Potraviny 123.81 0059/18 Kuchyňa 12.04.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0135/18 Potraviny 234.93 0055/18 Kuchyňa 12.04.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0134/18 Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie 396.00 Zmluva o dielo č.12/2008 12.04.2018 Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0133/18 Mäso a mäsové výrobky 39.99 0058/18 Kuchyňa 12.04.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0132/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 12.04.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0131/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 22.74 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 12.04.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0130/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 12.04.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0129/18 Mobilná sieť 30.65 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 12.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0128/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 55.39 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0127/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 14.22 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 12.04.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0126/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 18.36 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.04.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0125/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 130.35 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 11.04.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0124/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 362.00 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 11.04.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0123/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 91.10 0050/18 Kuchyňa 10.04.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0122/18 Oprava vodovodného potrubia,inštalácia vodovodnej prípojky, oprava podlahy a maľovanie v kuchyni DSS 1325.90 0026/18 DSS 28.03.2018 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0121/18 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 765.58 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 28.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0119/18 Mrazené potraviny 35.74 0051/18 Kuchyňa 28.03.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0118/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 62.53 0046/18 Kuchyňa 28.03.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0117/18 Mäso a mäsové výrobky 135.03 0053/18 Kuchyňa 28.03.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0116/18 Mäso a mäsové výrobky 116.64 0048/18 Kuchyňa 28.03.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0115/18 Potraviny 219.15 0052/18 Kuchyňa 28.03.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0114/18 Potraviny 378.97 0047/18 Kuchyňa 28.03.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0113/18 Doména na dssbrezovicka.sk od 19.3.2018 do 21.3.2019 14.28 0027/18 DSS 23.03.2018 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1 36421928
0112/18 Všeobecný material 133.03 0016/18 DSS 20.03.2018 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0111/18 Revízia hasiacich prístrojov v RhS Lipany 37.00 0002/18 RhS Lipany 20.03.2018 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0110/18 Revízia hasiacich prístrojov 273.38 0012/18 DSS 20.03.2018 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0109/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 20.03.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0108/18 Ovocie a zelenina 137.48 0040/18 Kuchyňa 20.03.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0107/18 Mäso a mäsové výrobky 98.60 0045/18 Kuchyňa 20.03.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0106/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 56.31 0037/18 Kuchyňa 20.03.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0105/18 Potraviny 212.31 0043/18 Kuchyňa 20.03.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0104/18 Čierne uhlie 997.92 0024/18 DSS 20.03.2018 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0103/18 Web Hosting od 12.3.2018 do 12.3.2019 a Doménu od 19.3.2018 do 21.3.2019 55.99 0023/18 DSS 14.03.2018 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1 36421928
0102/18 Akreditovaný kurz,,Manažér kvality v sociálnych službách" 650.00 0021/18 DSS 14.03.2018 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Bernoláková 4, 908 51 Holíč 51216477
0101/18 Oprava motorového vozidla VW Caddy 294.29 0022/18 DSS 14.03.2018 Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0100/18 Hydina 50.16 0042/18 Kuchyňa 14.03.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0099/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 14.03.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0098/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 14.03.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0097/18 Mrazené potraviny 81.22 0044/18 Kuchyňa 14.03.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0096/18 Mäso a mäsové výrobky 114.31 0041/18 Kuchyňa 14.03.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0095/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 14.03.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0094/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 47.60 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0093/18 Mobilná sieť 30.58 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 14.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0092/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.60 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.03.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0091/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 24.67 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.03.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0090/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 693.02 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 13.03.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0089/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 15.46 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
13.03.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0088/18 Čipy do výťahu 33.94 0017/18 DSS 07.03.2018 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0087/18 Mäso a mäsové výrobky 29.57 0038/18 Kuchyňa 07.03.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0086/18 Potraviny 491.67 0039/18 Kuchyňa 07.03.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0085/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 63.53 0033/18 Kuchyňa 07.03.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0084/18 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 07.03.2018 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0083/18 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 27.43 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 07.03.2018 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0082/18 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 74.20 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 07.03.2018 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0081/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 342.34 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 07.03.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0080/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 135.49 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 07.03.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0079/18 Ovocie a zelenina 95.88 0032/18 Kuchyňa 06.03.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0078/18 Prístup k online službe evidencie odpadov 22.80 0014/18 DSS 27.02.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0077/18 Kniha účtovnictva 26.00 0011/18 DSS 27.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120
0076/18 Kancelársky papier 87.25 0015/18 DSS 27.02.2018 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0075/18 Čistiace potreby 1069.02 0018/18 DSS 27.02.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0074/18 Pracie prášky 408.04 0019/18 DSS 27.02.2018 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0073/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 27.02.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0072/18 Uhlie čierne 929.28 0020/18 DSS 27.02.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0071/18 Potraviny 142.12 0034/18 Kuchyňa 27.02.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0070/18 Potraviny 320.81 0030/18 Kuchyňa 27.02.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0069/18 Mrazené potraviny 37.24 0035/18 Kuchyňa 27.02.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0068/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.76 0029/18 Kuchyňa 27.02.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0067/18 Mäso a mäsové výrobky 60.06 0036/18 Kuchyňa 27.02.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0066/18 Mäso a mäsové výrobky 135.53 0031/18 Kuchyňa 27.02.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0065/18 Mäso a mäsové výrobky 88.29 0028/18 Kuchyňa 27.02.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0064/18 Ovocie a zelenina 139.68 0024/18 Kuchyňa 27.02.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0063/18 Mrazené potraviny -58.50 0026/18 Kuchyňa 21.02.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0062/18 Dlažba do kuchyne 25.27 m2 243.18 0013/18 DSS 15.02.2018 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0061/18 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019 631.99 Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 15.02.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0060/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 15.02.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0059/18 Potraviny 221.03 0027/18 Kuchyňa 15.02.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0058/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.52 0020/18 Kuchyňa 15.02.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0057/18 Hydina 50.16 0025/18 Kuchyňa 15.02.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0056/18 Mrazené potraviny 84.67 0026/18 Kuchyňa 15.02.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0055/18 Mäso a mäsové výrobky 93.78 0023/18 Kuchyňa 15.02.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0054/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 09.02.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0053/18 Čierne uhlie 762.96 0009/18 DSS 09.02.2018 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0052/18 Potraviny 285.95 0021/18 Kuchyňa 09.02.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0051/18 Inštalácia SW mzdová agenda 10.80 0005/18 DSS 09.02.2018 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0050/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 09.02.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0049/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 21.12 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 09.02.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0048/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 138.30 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 08.02.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0047/18 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 339.72 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 08.02.2018 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0046/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.12 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 08.02.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0045/18 Mobilná sieť 33.77 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0044/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 45.65 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0043/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 16.68 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
08.02.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0042/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.10 0016/18 Kuchyňa 08.02.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0041/18 Ovocie a zelenina 182.80 0011/18 Kuchyňa 08.02.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0040/18 Revízia tlakových nádob DSS v Brezovičke 210.00 0002/18 DSS 07.02.2018 Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0039/18 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 07.02.2018 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0038/18 Mäso a mäsové výrobky 32.21 0022/18 Kuchyňa 07.02.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0037/18 UPDATE-program mzdy, štatistika 18.01 112.08 0004/18 DSS 29.01.2018 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0036/18 Dodávka plynu 235.00 I029-001/CEZ-SK/2014 29.01.2018 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0035/18 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 268.72 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 29.01.2018 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0034/18 Potraviny 203.92 0018/18 Kuchyňa 29.01.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0033/18 Mäso a mäsové výrobky 61.90 0019/18 Kuchyňa 29.01.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0032/18 Mäso a mäsové výrobky 83.33 0017/18 Kuchyňa 29.01.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0031/18 Mrazené potraviny 19.32 0015/18 Kuchyňa 29.01.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0030/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 58.71 0010/18 Kuchyňa 29.01.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0029/18 Potraviny 171.41 0014/18 Kuchyňa 29.01.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0028/18 Hydina 50.16 0013/18 Kuchyňa 29.01.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0027/18 Revízia - odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RhS 357.60 0001/18 RhS Lipany 19.01.2018 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0026/18 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 19.01.2018 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0025/18 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 964.51 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 19.01.2018 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0024/18 Mäso a mäsové výrobky 117.37 0012/18 Kuchyňa 19.01.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0023/18 Ovocie a zelenina 85.76 0003/18 Kuchyňa 19.01.2018 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0022/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 61.45 0001/18 Kuchyňa 19.01.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0021/18 Potraviny 207.88 0009/18 Kuchyňa 19.01.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0020/18 Potraviny 376.99 0008/18 Kuchyňa 19.01.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0019/18 Mäso a mäsové výrobky 98.50 0007/18 Kuchyňa 19.01.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0018/18 Mrazené potraviny 99.84 0005/18 Kuchyňa 19.01.2018 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0017/18 Hydina 25.08 0004/18 Kuchyňa 19.01.2018 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0016/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 12.01.2018 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0015/18 Publikácia,, Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 54.90 0001/18 DSS 11.01.2018 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436
0014/18 Potraviny 167.99 0002/18 Kuchyňa 11.01.2018 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0013/18 Mäso a mäsové výrobky 56.05 0006/18 Kuchyňa 11.01.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0012/18 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 11.01.2018 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0011/18 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.01.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0010/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 25.20 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.01.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0009/18 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 48.94 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0008/18 Mobilná sieť 24.66 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0007/18 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 12.61 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.01.2018 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0006/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
10.01.2018 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0005/18 Dodávka elektrickej energie pre rok 2015 397.07 Kúpna zmluva č.Z20153221_Z 10.01.2018 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0004/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 83.27 0199/17 Kuchyňa 10.01.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0003/18 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.01 0193/17 Kuchyňa 08.01.2018 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0002/18 Mäso a mäsové výrobky 45.90 0202/17 Kuchyňa 08.01.2018 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0001/18 Ovocie a zelenina 122.44 0197/17 Kuchyňa 28.12.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0497/17 Čierne uhlie 36.5 q 963.60 0113/17 DSS 27.12.2017 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0496/17 Mäso a mäsové výrobky 261.41 0198/17 Kuchyňa 27.12.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0495/17 Potraviny 68.78 0200/17 Kuchyňa 27.12.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0494/17 Elektroinštalačný materiál 19.21 0107/17 DSS 21.12.2017 Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0493/17 Čierne uhlie 37.8 q 997.92 0111/17 DSS 21.12.2017 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0492/17 Oprava kotla Lazar 1009.50 0112/17 DSS 21.12.2017 BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315
0491/17 Poskytovanie stravy RhS 105.39 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 21.12.2017 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0490/17 Poskytovanie stravy RhS 301.80 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 21.12.2017 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0489/17 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 28.35 77100 20.12.2017 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0488/17 Kovové regály 4 ks 188.69 0017/17 RhS Lipany 20.12.2017 REGÁLY-NET, s.r.o., Masarykovo námestí 26/14, 702 00 Ostrava 29452341
0487/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 20.12.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0486/17 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 596.70 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 20.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0485/17 Potraviny 234.80 0196/17 Kuchyňa 20.12.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0484/17 Ovocie a zelenina 147.67 0190/17 Kuchyňa 20.12.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0483/17 Mrazené potraviny 15.16 0195/17 Kuchyňa 20.12.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0482/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 55.79 0186/17 Kuchyňa 20.12.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0481/17 Mäso a mäsové výrobky 136.44 0194/17 Kuchyňa 20.12.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0480/17 Hydina 25.08 0192/17 Kuchyňa 13.12.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0479/17 Revízia plynových a tlakových zariadení 300.00 0013/2017 RhS Lipany 13.12.2017 MART SYSTEM, s.r.o, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
0478/17 Oprava keramických obkladov, stien, podláh z dlažieb a maľby stien 1190.16 0014/2017 RhS Lipany 13.12.2017 Ladislav DLUGOŠ, Kollárová 36, 082 71 LIPANY 43284019
0477/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.51 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
12.12.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0476/17 Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, supervízia organizácie 430.00 0087/17 DSS 12.12.2017 Cangár, s.r.o., J.Bottu 1134/4, 050 01 Revúca 36643190
0475/17 Mäso a mäsové výrobky 102.43 0188/17 Kuchyňa 12.12.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0474/17 Potraviny 321.44 0191/17 Kuchyňa 12.12.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0473/17 Drevené pelety 1.5 t 239.40 0109/17 DSS 12.12.2017 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0472/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 25.49 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 12.12.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0471/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 48.46 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0470/17 Mobilná sieť 28.12 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 12.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0469/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 552.71 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 12.12.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0468/17 Materiál na údržbu a pracovnú terapiu 394.33 0093/17 DSS 06.12.2017 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0467/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.62 0183/17 Kuchyňa 06.12.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0466/17 1 ks Verejná správa SR- ročný prístup od 19.12.2017-18.12.2018, 1 ks EPI Právny systém Basic- ročný prístup od 19.12.2017-18.12.2018 163.62 0104/17 DSS 06.12.2017 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0465/17 Materiál na údržbu 100.01 0108/17 DSS 06.12.2017 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0464/17 Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, Personálny audit . 480.00 0106/17 DSS 06.12.2017 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903
0463/17 Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, supervízia organizácie, vedenie hodnotiaceho tímu 720.00 0100/17 DSS 06.12.2017 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903
0462/17 Oprava zámku vchodových dverí 150.00 0098/17 DSS 06.12.2017 Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0461/17 Materiál na pracovnú terapiu 52.00 0016/2017 RhS Lipany 06.12.2017 Chovancova Helena, Dubovica 308, 082 71 Lipany 34813705
0460/17 1 ks pohovka FINKA 220.00 0095/17 DSS 06.12.2017 MartinaStruková-M@M Interier, 065 48 Šarišské Jastrabie 150 10806109
0459/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.60 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 06.12.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0458/17 Poskytovanie stravy RhS 148.53 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 06.12.2017 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0457/17 Poskytovanie stravy RhS 406.56 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 06.12.2017 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0456/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 06.12.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0455/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 06.12.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0454/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 06.12.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0453/17 Mrazené potraviny 103.03 0187/17 Kuchyňa 06.12.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0452/17 Ovocie a zelenina 135.76 0182/17 Kuchyňa 06.12.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0451/17 Potraviny 519.03 0189/17 Kuchyňa 06.12.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0450/17 Potraviny 189.38 0185/17 Kuchyňa 06.12.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0449/17 Závesné a stolové kalendáre 137.54 0083/17 DSS 29.11.2017 G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0448/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 55.60 0177a/17 Kuchyňa 29.11.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0447/17 Mäso a mäsové výrobky 144.25 0180/17 Kuchyňa 29.11.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0446/17 Hydina 50.16 0184/17 Kuchyňa 29.11.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0445/17 1 ks Tlačiareň SAMSUNG SL-M2070, 1 ks - Toner SAMSUNG MLT-D111L/ELS čierny 159.00 0105/17 DSS 29.11.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226
0444/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 227.90 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 29.11.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0443/17 Materiál na pracovnú terapiu 94.29 0015/17 RhS Lipany 29.11.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0442/17 Kancelárske potreby 32.22 0102/17 DSS 29.11.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0441/17 Vianočné ozdoby 52.20 0103/17 DSS 29.11.2017 Chovancova Helena, Dubovica 308, 082 71 Lipany 34813705
0440/17 Elektrické sviečky na stromček + kalkulačka 102.64 0097/17 DSS 28.11.2017 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0439/17 Čierne uhlie 37.2 q 982.08 0101/17 DSS 28.11.2017 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0438/17 Ochranné pracovné odevy a obuv 744.28 0085/17 DSS 23.11.2017 JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0437/17 Materiál na údržbu 124.16 0088/17 DSS 23.11.2017 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0436/17 3 ks Toner Canon CRG-728 s dopravou 59.00 0094/17 DSS 23.11.2017 ISSO, s.r.o., A.Hlinku 40, 971 01 Prievidza 36001015
0435/17 Zimné pneumatiky 4 ks 248.00 0099/17 DSS 23.11.2017 EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367
0434/17 Pokládka plávajúcej podlahy, linolea a maliarske prace v DSS 1411.48 0089/17 DSS 23.11.2017 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0433/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 23.11.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0432/17 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 0091/17 DSS 23.11.2017 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0431/17 Mrazené potraviny 32.24 0179/17 Kuchyňa 23.11.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0430/17 Potraviny 152.82 0181/17 Kuchyňa 23.11.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0429/17 Ovocie a zelenina 167.87 0172/17 Kuchyňa 23.11.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0428/17 Mäso a mäsové výrobky 109.25 0178/17 Kuchyňa 23.11.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0427/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 62.76 0170/17 Kuchyňa 23.11.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0426/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 16.11.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0425/17 Čierne uhlie 36.2 q 955.68 0084/17 DSS 16.11.2017 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0424/17 Potraviny 209.39 0176/17 Kuchyňa 16.11.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0423/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.09 0165/17 Kuchyňa 13.11.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0422/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 10.11.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0421/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 10.11.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0420/17 Potraviny 542.14 0175/17 Kuchyňa 10.11.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0419/17 Mrazené potraviny 65.24 0177/17 Kuchyňa 10.11.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0418/17 Mäso a mäsové výrobky 133.22 0174/17 Kuchyňa 10.11.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0417/17 Hydina 55.18 0171/17 Kuchyňa 10.11.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0416/17 Revízia a odborná prehliadka kotla LAZAR 75 kW 257.96 0082/17 DSS 10.11.2017 BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0415/17 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 10.11.2017 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0414/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 231.01 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 10.11.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0413/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 45.32 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0412/17 Mobilná sieť 31.51 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0411/17 Mobilná sieť 16.57 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0410/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 16.76 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
10.11.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0409/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 493.66 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 10.11.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0408/17 Potraviny 93.46 0169/17 Kuchyňa 06.11.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0407/17 Mrazené potraviny 35.83 0173/17 Kuchyňa 06.11.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0406/17 Mäso a mäsové výrobky 131.46 0167/17 Kuchyňa 06.11.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0405/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 140.05 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 06.11.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0404/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 384.89 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 06.11.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0403/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 06.11.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0402/17 Ovocie a zelenina 147.67 0163/17 Kuchyňa 30.10.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0401/17 Drevené pelety 2 t 485.00 0071/17 DSS 30.10.2017 KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311
0400/17 Konzumné zemiaky 432.00 0168/17 Kuchyňa 30.10.2017 Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0399/17 Elektromaterial 35.69 0081/17 DSS 30.10.2017 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0398/17 Materiál na údržbu 1743.54 0080/17 DSS 30.10.2017 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0397/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 49.13 0160/17 Kuchyňa 26.10.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0396/17 Potraviny 161.99 0166/17 Kuchyňa 24.10.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0395/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 24.10.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0394/17 Oprava sušičky ISPO 88.80 0072/17 DSS 24.10.2017 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0393/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 45.40 0153/17 Kuchyňa 24.10.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0392/17 Mäso a mäsové výrobky 88.01 0164/17 Kuchyňa 24.10.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0391/17 Kancelárske nabytok 798.60 0076/17 DSS 05.10.2017 Nábytok-Bogart.sk, nám.Sv.Michala 503/17, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ČR 04295501
0390/17 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 18.10.2017 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0389/17 Drevené pelety 474.77 0079/17 DSS 18.10.2017 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0388/17 Pracie prostriedky 402.73 0078/17 DSS 18.10.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0387/17 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky 1001.70 0077/17 DSS 18.10.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0386/17 Ovocie a zelenina 209.38 0155/17 Kuchyňa 18.10.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0385/17 Potraviny 279.61 0162/17 Kuchyňa 18.10.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0384/17 Potraviny 177.18 0156/17 Kuchyňa 18.10.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0383/17 Mäso a mäsové výrobky 129.32 0159/17 Kuchyňa 18.10.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0382/17 Mrazené potraviny 17.92 0161/17 Kuchyňa 18.10.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0381/17 Hydina 55.18 0157/17 Kuchyňa 18.10.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0380/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 171.98 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.10.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0379/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 100.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 12.10.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0378/17 Preprava osob na Krídla túžby 2017 Prešov 109.08 0075/17 DSS 12.10.2017 Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822
0377/17 Maľovanie chodby a izieb PSS 722.92 0074/17 DSS 12.10.2017 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0376/17 Elektroinštalačný materiál 23.41 0073/17 DSS 12.10.2017 Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0375/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 12.10.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0374/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 12.10.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0373/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 46.01 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0372/17 Mobilná sieť 31.64 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 12.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0371/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 12.10.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0370/17 Mrazené potraviny 141.55 0158/17 Kuchyňa 11.10.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0369/17 Mäso a mäsové výrobky 131.53 0154/17 Kuchyňa 11.10.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0368/17 Mobilná sieť 13.43 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0367/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.10.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0366/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 328.67 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 11.10.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0365/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.10 0149/17 Kuchyňa 10.10.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0364/17 Oprava sušičky SB 6 66.07 0070/17 DSS 05.10.2017 Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0363/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 05.10.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0362/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 130.58 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 29.09.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0361/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 345.47 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 05.10.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0360/17 Potraviny 439.15 0152/17 Kuchyňa 05.10.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0359/17 Ovocie a zelenina 158.68 0148/17 Kuchyňa 05.10.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0358/17 Mäso a mäsové výrobky 83.74 0151/17 Kuchyňa 05.10.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0357/17 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 82.31 77100 28.09.2017 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0356/17 Kancelárske potreby 158.53 0067/17 DSS 28.09.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0355/17 Potraviny 140.33 0150/17 Kuchyňa 28.09.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0354/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 68.95 0137/17 Kuchyňa 28.09.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0353/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 61.29 0143/17 Kuchyňa 28.09.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0352/17 Kancelárska stolička 2 ks+podrúčky AN 1080 mek sivé 110.00 0068/17 DSS 28.09.2017 Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829
0351/17 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 649.74 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 27.09.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0350/17 Úradné overenie kuchynskej váhy 27.00 063/17 DSS 22.09.2017 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 00379545
0349/17 Mäso a mäsové výrobky 97.41 0147/17 Kuchyňa 22.09.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0348/17 Hydina 27.59 0145/17 Kuchyňa 22.09.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0347/17 Mäso a mäsové výrobky 129.54 0144/17 Kuchyňa 18.09.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0346/17 Ovocie a zelenina 165.84 0139/17 Kuchyňa 18.09.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0345/17 Potraviny 157.50 0146/17 Kuchyňa 18.09.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0344/17 Mrazené potraviny 74.04 0142/17 Kuchyňa 18.09.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0343/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 18.09.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0342/17 Kuchynské potreby 40.94 065/17 DSS 18.09.2017 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082
0341/17 Kuchynské potreby 57.54 064/17 DSS 18.09.2017 NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0340/17 Drevené pelety 10 q 219.96 066/17 DSS 18.09.2017 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0339/17 Potraviny 105.46 0141/17 Kuchyňa 18.09.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0338/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 65.39 0133/17 Kuchyňa 13.09.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0337/17 Preprava PSS a zamestnancov na deň 28.08.2017 do Prešova na,,Športovú olympiádu" 110.72 061a/17 DSS 12.09.2017 Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822
0336/17 Oprava kuchynskej váhy a zavažia 79.20 062/17 DSS 12.09.2017 Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063
0335/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 12.09.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0334/17 1 ks počítačová zostava s inštaláciou 464.40 058/17 DSS 12.09.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0333/17 1 ks počítačová zostava s inštaláciou, 1 ks Software-Microsoft Windows 7 profesionál, 1 ks Software-Microsoft Office balík, 1 KS TP Link WPA-4220. 1046.40 012/17 RhS Lipany 12.09.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0332/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 134.40 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 12.09.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0331/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 97.33 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 12.09.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0330/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.41 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 12.09.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0329/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 292.68 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 12.09.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0328/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 12.09.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0327/17 Mobilná sieť 26.26 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 12.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0326/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 47.75 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0325/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 15.52 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
12.09.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0324/17 Mäso a mäsové výrobky 114.64 0140/17 Kuchyňa 12.09.2017 Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0323/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 58.38 0127/17 Kuchyňa 12.09.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0322/17 Manuál-CD na smernicu,,Štandardy kvality" 240.79 060/17 DSS 06.09.2017 IReSoft, s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno 26297850
0321/17 Mobilná sieť 14.72 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0320/17 Potraviny 500.75 0138/17 Kuchyňa 06.09.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0319/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 06.09.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0318/17 Repasovanie tonerov 151.72 061/17 DSS 30.08.2017 Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0317/17 Revízia komínov 30.00 059/17 DSS 30.08.2017 Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0316/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 30.08.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0315/17 Ovocie a zelenina 218.69 0128/17 Kuchyňa 30.08.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0314/17 Potraviny 155.21 0134/17 Kuchyňa 30.08.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0313/17 Mäso a mäsové výrobky 148.58 0135/17 Kuchyňa 30.08.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0312/17 Zdravotná obuv 5 ks, 120.00 011/17 RhS Lipany 25.08.2017 Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835
0311/17 Pracovné nohavice 5 ks,Tričko 5 ks 72.50 010/17 RhS Lipany 25.08.2017 Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0310/17 Hydina 46.62 0129/17 Kuchyňa 25.08.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0309/17 Mrazené potraviny 8.20 0136/17 Kuchyňa 25.08.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0308/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 25.08.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0307/17 Potraviny 191.99 0132/17 Kuchyňa 24.08.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0306/17 Mrazené potraviny 38.65 0131/17 Kuchyňa 24.08.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0305/17 Mäso a mäsové výrobky 106.18 0130/17 Kuchyňa 24.08.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0304/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 73.33 0118/17 Kuchyňa 24.08.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0303/17 Predaj a aplikácia bioenzymatických pripravkov 120.00 056/17 DSS 17.08.2017 Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0302/17 Potraviny 161.58 0124/17 Kuchyňa 17.08.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0301/17 Ovocie a zelenina 233.85 0119/17 Kuchyňa 17.08.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0300/17 Mrazené potraviny 34.87 0126/17 Kuchyňa 17.08.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0299/17 Mäso a mäsové výrobky 109.43 0125/17 Kuchyňa 17.08.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0298/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 15.08.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0297/17 Hydina 45.11 0120/17 Kuchyňa 15.08.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0296/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.28 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.08.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0295/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 80.02 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0294/17 Mobilná sieť 14.47 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0293/17 Mobilná sieť 25.28 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 14.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0292/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
14.08.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0291/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 213.43 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 14.08.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0290/17 Potraviny 111.28 0123/17 Kuchyňa 07.08.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0289/17 Mäso a mäsové výrobky 83.55 0121/17 Kuchyňa 07.08.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0288/17 Mrazené potraviny 77.22 0122/17 Kuchyňa 07.08.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0287/17 Kancelárska stolička 3 ks 171.00 055/17 DSS 07.08.2017 Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829
0286/17 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 07.08.2017 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0285/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 86.22 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 07.08.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0284/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 182.70 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 07.08.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0283/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 07.08.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0282/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 07.08.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0281/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 07.08.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0280/17 Potraviny 546.75 0117/17 Kuchyňa 07.08.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0279/17 Chlieb a pekárenské výrobky 61.38 0114/17 Kuchyňa 07.08.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0278/17 Ovocie a zelenina 155.38 0112/17 Kuchyňa 07.08.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0277/17 3 ks uzamykateľné okenné kľučky 64.80 0054/17 DSS 28.07.2017 GLADIUS, s.r.o. 082 71 Kamenica 647 47575506
0276/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 28.07.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0275/17 Chlieb a pekárenské výrobky 62.70 0109/17 Kuchyňa 28.07.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0274/17 Potraviny 108.53 0115/17 Kuchyňa 28.07.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0273/17 Mäso a mäsové výrobky 88.10 0116/17 Kuchyňa 28.07.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0272/17 Mäso a mäsové výrobky 115.26 0113/17 Kuchyňa 28.07.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0271/17 Potraviny 188.02 0111/17 Kuchyňa 26.07.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0270/17 Ovocie a zelenina 184.93 0104/17 Kuchyňa 26.07.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0269/17 Mäso a mäsové výrobky 96.49 0110/17 Kuchyňa 26.07.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0268/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 38.38 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 18.07.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0267/17 Mobilná sieť 29.35 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 14.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0266/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 52.20 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0265/17 Mrazená hydina 55.18 0106/17 Kuchyňa 14.07.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0264/17 Chlieb a pekárenské výrobky 57.73 0102/17 Kuchyňa 14.07.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0263/17 Potraviny 154.20 0105/17 Kuchyňa 14.07.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0262/17 Mäso a mäsové výrobky 86.10 0107/17 Kuchyňa 14.07.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0261/17 Mrazené potraviny 73.82 0108/17 Kuchyňa 14.07.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0260/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 11.07.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0259/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 209.35 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 11.07.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0258/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 202.69 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 11.07.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0257/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 11.07.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0256/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.07.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0255/17 Mobilná sieť 18.42 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 11.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0254/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.07.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0253/17 Chlieb a pekárenské výrobky 56.51 0097/17 Kuchyňa 10.07.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0252/17 Materiál na údržbu DSS a RhS 135.54 0052/17 DSS 07.07.2017 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0251/17 Mäso a mäsové výrobky 102.97 0101/17 Kuchyňa 07.07.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0250/17 22 ks posteľné obliečky, 22 ks posteľné plachty 457.60 0051/17 DSS 07.07.2017 EMI-Sabinov, s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov 46726608
0249/17 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 07.07.2017 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0248/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 07.07.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0247/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 07.07.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0246/17 Potraviny 551.91 0103/17 Kuchyňa 07.07.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0245/17 Oprava a údržba v zariadení Rhs 99.90 0008/17 RhS Lipany 07.07.2017 Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0244/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 150.32 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 07.07.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0243/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 399.96 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 07.07.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0242/17 kancelárske potreby 38.45 0007/17 RhS Lipany 07.07.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0241/17 Materiál na pracovnú činnosť a výchovu 113.39 0006/17 RhS Lipany 07.07.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0240/17 Kancelársky papier 122.15 0048/17 DSS 30.06.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0239/17 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 82.31 77100 29.06.2017 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0238/17 Materiál na údržbu, kvety, zemina 183.86 0049/17 DSS 29.06.2017 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0237/17 Ovocie a zelenina 123.72 0096/17 Kuchyňa 29.06.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0236/17 Chlieb a pekárenské výrobky 47.90 0093/17 Kuchyňa 28.06.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0235/17 Potraviny 137.46 0100/17 Kuchyňa 26.06.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0234/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 26.06.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0233/17 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 647.09 Zmluva č. 50-000012058PO2008 26.06.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0232/17 Oprava automatickej práčky Gorenje 59.20 0045/17 DSS 26.06.2017 Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0231/17 Ovocie a zelenina 149.94 0089/17 Kuchyňa 26.06.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0230/17 Potraviny 130.51 0095/17 Kuchyňa 26.06.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0229/17 Chlieb a pekárenské výrobky 63.65 0085/17 Kuchyňa 26.06.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0228/17 Mrazené potraviny 65.82 0099/17 Kuchyňa 26.06.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0227/17 Mäso a mäsové výrobky 49.77 0098/17 Kuchyňa 26.06.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0226/17 Mäso a mäsové výrobky 51.60 0094/17 Kuchyňa 26.06.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0225/17 Školenie 2 zamestnancov - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 160.00 0047/17 DSS 14.06.2017 TATRA AKADÉMIA S.Chalupku 16 971 01 Prievidza 42142946
0224/17 Mäso a mäsové výrobky -8.16 0086/17 Kuchyňa 03.07.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0223/17 Mäso a mäsové výrobky 77.73 0086/17 Kuchyňa 14.06.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0222/17 Mäso a mäsové výrobky 40.04 0092/17 Kuchyňa 14.06.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0221/17 Potraviny 89.82 0090/17 Kuchyňa 14.06.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0220/17 Mrazená hydina 27.32 0091/17 Kuchyňa 14.06.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0219/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 12.06.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0218/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 164.05 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 12.06.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0217/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 417.90 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 12.06.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0216/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 46.72 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0215/17 Mobilná sieť 26.08 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 12.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0214/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
09.06.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0213/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 38.78 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 09.06.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0212/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 08.06.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0211/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 08.06.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0210/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 292.72 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 08.06.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0209/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 18.00 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 07.06.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0208/17 Chlieb a pekárenské výrobky 61.29 0081/17 Kuchyňa 07.06.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0207/17 Potraviny 181.71 0088/2017 Kuchyňa 05.06.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0206/17 Mrazené potraviny 35.23 0087/17 Kuchyňa 05.06.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0205/17 Ovocie a zelenina 206.79 0077/17 Kuchyňa 05.06.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0204/17 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 607.64 0005/17 RhS Lipany 05.06.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0203/17 Pracie prostriedky 477.72 0044/17 DSS 05.06.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0202/17 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 738.60 0043/17 DSS 05.06.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0201/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 05.06.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0200/17 Chlieb a pekárenské výrobky 68.46 0073/2017 Kuchyňa 05.06.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0199/17 Potraviny 227.37 0084/17 Kuchyňa 30.05.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0198/17 Mrazené potraviny 44.87 0083/17 Kuchyňa 30.05.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0197/17 Mäso a mäsové výrobky 43.32 0082/17 Kuchyňa 30.05.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0196/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 24.05.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0195/17 Krajač na mäsové výrobky 89.00 0041/17 DSS 24.05.2017 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0194/17 Drevené pelety na vykurovanie 439.92 0040/17 DSS 24.05.2017 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0193/17 Mrazené potraviny 28.08 0079/17 Kuchyňa 24.05.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0192/17 Mäso a mäsové výrobky 93.35 0078/17 Kuchyňa 24.05.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0191/17 Potraviny 284.38 0080/17 Kuchyňa 24.05.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0190/17 Potraviny 169.69 0076/17 Kuchyňa 24.05.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0189/17 Ovocie a zelenina 89.08 0068/2017 Kuchyňa 24.05.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0188/17 Mrazená hydina 46.79 0072/17 Kuchyňa 24.05.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0187/17 Chlieb a pekárenské výrobky 52.29 0066/17 Kuchyňa 24.05.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0186/17 Mäso a mäsové výrobky 77.86 0074/17 Kuchyňa 15.05.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0185/17 Mrazené potraviny 16.26 0075/17 Kuchyňa 15.05.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0184/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.98 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 12.05.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0183/17 Mobilná sieť 34.99 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0182/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 46.00 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0181/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 238.19 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 12.05.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0180/17 Zdravotnícky materál do lekárničky 187.76 0024/17 DSS 10.05.2017 Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305
0179/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 10.05.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0178/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 10.05.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0177/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 10.05.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0176/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
10.05.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0175/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.42 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 10.05.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0174/17 Potraviny 170.11 0071/17 Kuchyňa 10.05.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0173/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 117.53 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 10.05.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0172/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 325.88 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 10.05.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0171/17 Mrazené potraviny 72.50 0070/2017 Kuchyňa 05.05.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0170/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.18 0062/17 Kuchyňa 05.05.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0169/17 Potraviny 403.09 0067/2017 Kuchyňa 05.05.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0168/17 Mäso a mäsové výrobky 63.29 0069/2017 Kuchyňa 05.05.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0167/17 Mäso a mäsové výrobky 83.96 0065/17 Kuchyňa 05.05.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0166/17 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 05.05.2017 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0165/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 05.05.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0164/17 Drevené pelety 2 t 439.92 0038/17 DSS 05.05.2017 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0163/17 Materiál na údržbu 99.56 0039/17 DSS 27.04.2017 Jozef Kropiľák, Hviezdoslavova 10, 083 01 Sabinov 40289923
0162/17 Servisná prehliadka stropného zdvíhacieho zariadenia 114.00 0037/17 DSS 27.04.2017 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0161/17 Servisná prehliadka stropného zdvíhacieho zariadenia 114.00 0004/17 RhS Lipany 27.04.2017 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0160/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 27.04.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0159/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 27.04.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0158/17 Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie 396.00 Zmluva o dielo č.12/2008 27.04.2017 Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0157/17 Maľovanie izby č.3 212.41 0036/17 DSS 27.04.2017 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0156/17 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 0032/17 DSS 27.04.2017 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0155/17 Potraviny 171.01 0063/17 Kuchyňa 27.04.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0154/17 Mäso a mäsové výrobky 73.78 0060/17 Kuchyňa 27.04.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0153/17 Ovocie a zelenina 48.68 0064/17 Kuchyňa 27.04.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0152/17 Ovocie a zelenina 165.32 0051/17 Kuchyňa 27.04.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0151/17 Chlieb a pekárenské výrobky 57.86 0050/17 Kuchyňa 27.04.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0150/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.61 0056/17 Kuchyňa 27.04.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0149/17 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 21.04.2017 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0148/17 Ochranné pracovné odevy 40.90 0034/17 DSS 21.04.2017 GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0147/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 452.02 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 21.04.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0146/17 Mrazené potraviny 55.64 0061/17 Kuchyňa 21.04.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0145/17 Potraviny 117.59 0059/17 Kuchyňa 21.04.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0144/17 Mäso a mäsové výrobky 45.53 0057/17 Kuchyňa 12.04.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0143/17 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 19.20 2017/E2060 12.04.2017 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0142/17 Material na údržbu a pracovnú terapiu 135.78 0029/17 DSS 12.04.2017 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0141/17 Repasovanie 4ks tonerov 121.19 0022/17 DSS 12.04.2017 DAMEDIS, s.r.o., Krenova 19, 602 00 Brno 26931664
0140/17 Mobilná sieť 33.68 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 12.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0139/17 Potraviny 123.02 0055/17 Kuchyňa 12.04.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0138/17 Mäso a mäsové výrobky 88.10 0053/17 Kuchyňa 12.04.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0137/17 Mrazené potraviny 48.17 0054/17 Kuchyňa 12.04.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0136/17 Mobilná sieť 46.63 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 11.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0135/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.04.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0134/17 Chlieb a pekárenské výrobky 64.98 0046/17 Kuchyňa 11.04.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0133/17 Audit HCCP a školenie z hygieny potravin 171.50 0033/17 DSS 06.04.2017 KIA ORA, s.r.o., Dvorkinova 4, 040 22 Košice 36207551
0132/17 Drevené peletky 2,1 t 365.40 0030/17 DSS 06.04.2017 KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311
0131/17 Ponorný mixér ORAVA RM-800 34.90 0031/17 DSS 06.04.2017 SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036
0130/17 Potraviny 421.29 0052/17 Kuchyňa 30.11.-0001 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0129/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 346.18 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 06.04.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0128/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 136.61 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 06.04.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0127/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 36.76 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 06.04.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0126/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 06.04.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0125/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 06.04.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0124/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 17.23 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 06.04.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0123/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 06.04.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0122/17 Ovocie a zelenina 138.76 0041/17 Kuchyňa 06.04.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0121/17 Maso a masové výrobky 110.88 0049/17 Kuchyňa 06.04.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0120/17 Servisná a odborná prehliadka plynového spotrebiča a tlakovej nádoby 42.00 0003/17 RhS Lipany 30.03.2017 Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0119/17 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 82.31 77100 30.03.2017 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0118/17 Náhradné diely do motorovej kosačky GTM-500 95.00 0028/17 DSS 30.03.2017 Ing. Peter Dzadik-Velotera, Mičurinova24, 080 01 Prešov 22909133
0117/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 3.44 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 30.03.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0116/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 28.03.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0115/17 Potraviny 270.75 0048/17 Kuchyňa 28.03.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0114/17 Maso a masové výrobky 88.20 0047/17 Kuchyňa 28.03.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0113/17 Hydina 27.06 0043/17 Kuchyňa 28.03.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0112/17 Mobilná sieť 46.13 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 24.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0111/17 Tlačíva-Výkaz mzdových nárokov 1500 ks 45.00 0026/17 DSS 24.03.2017 Tlačiareň HEIDY s.r.o., Kpt. Nálepku 1406, 083 01 SABINOV 44037325
0110/17 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 652.39 Zmluva č. 50-000012058PO2008 24.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0109/17 Chlieb a pekárenské výrobky 58.91 0039/17 Kuchyňa 24.03.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0108/17 Mobilná sieť -292.26 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 21.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0107/17 Materiál na pracovnú terapiu 136.31 0023/17 DSS 21.03.2017 RE-PRO-MA Katarína Rencz Františkánke námestie 5 080 01 Prešov 35274158
0106/17 Kuchynské potreby 256.05 0025/17 DSS 21.03.2017 JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295
0105/17 Kuchynské potreby 232.38 0027/17 DSS 21.03.2017 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082
0104/17 Revízia hydrantov 220.62 0012/17 DSS 21.03.2017 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0103/17 Dohoda o poskytovaní stravy 72.48 1/2017 21.03.2017 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0102/17 Dohoda o poskytovaní stravy 28.93 1/2017 21.03.2017 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0101/17 Odborná prehliadka,revízia a skúška mokré prostredie 168.00 0002/17 RhS Lipany 21.03.2017 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0100/17 Elektrorevízia a odborná skúška mokré prostredie 342.00 0014/17 DSS 21.03.2017 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0099/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 664.69 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 21.03.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0098/17 Mrazené potraviny 81.60 0045/17 Kuchyňa 21.03.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0097/17 Maso a masové výrobky 65.67 0044/17 Kuchyňa 21.03.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0096/17 Chlieb a pekárenské výrobky 60.65 0034/17 Kuchyňa 21.03.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0095/17 Ovocie a zelenina 48.30 0035/17 Kuchyňa 21.03.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0094/17 Potraviny 297.92 0042/17 Kuchyňa 21.03.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0093/17 Potraviny 175.38 0040/17 Kuchyňa 21.03.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0092/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 37.15 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.03.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0091/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 14.03.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0090/17 Mobilná sieť 31.38 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 14.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0089/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 19.04 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.03.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0088/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
14.03.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0087/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 14.03.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0086/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 143.09 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 10.03.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0085/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 367.09 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 10.03.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0084/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 10.03.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0083/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 333.00 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 10.03.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0082/17 Maso a masové výrobky 42.24 0038/17 Kuchyňa 10.03.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0081/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 48.59 0029/17 Kuchyňa 10.03.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0080/17 Hydina 58.12 0036/17 Kuchyňa 10.03.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0079/17 Obnova domény WEB hosting,,Beta" 90.31 0020/17 DSS 27.02.2017 ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
0078/17 Kancelársky papier 87.50 0010/17 DSS 06.03.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0077/17 Kancelársky potreby 195.44 0009/17 DSS 06.03.2017 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0076/17 Maso a masové výrobky 75.63 0037/17 Kuchyňa 06.03.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0075/17 Potraviny 257.63 0033/17 Kuchyňa 06.03.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0074/17 Potraviny 205.86 0032/17 Kuchyňa 06.03.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0073/17 Ovocie a zelenina 104.36 0028/17 Kuchyňa 06.03.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0072/17 Čierne uhlie 987.36 0019/17 DSS 06.03.2017 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0071/17 Maliarske prace -Denná miestnosť a chodby 490.75 0018/17 DSS 27.02.2017 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0070/17 Oprava auta VW Caddy 74.00 0011/17 DSS 27.02.2017 EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367
0069/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 27.02.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0068/17 Mrazené potraviny 34.39 0031/17 Kuchyňa 27.02.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0067/17 Mäso a mäsové výrobky 64.34 0030/17 Kuchyňa 27.02.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0066/17 Cistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 971.15 0016/17 DSS 23.02.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0066/17 Cistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 971.15 0016/17 DSS 23.02.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0065/17 Pracie prostriedky 404.68 0017/17 DSS 23.02.2017 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0064/17 Nástenné hodiny 4 ks 40.70 0015/17 DSS 23.02.2017 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0063/17 Ovocie a zelenina 91.80 0021/17 Kuchyňa 23.02.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0062/17 Potraviny 184.87 0027/17 Kuchyňa 23.02.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0061/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 60.64 0023/17 Kuchyňa 23.02.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0060/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 53.60 0017/17 Kuchyňa 23.02.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0059/17 Mäso a mäsové výrobky 103.61 0025/17 Kuchyňa 23.02.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0058/17 Mrazené potraviny 37.33 0026/17 Kuchyňa 23.02.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0057/17 Právne služby 500.00 0005/17 DSS 16.02.2017 JUDr. Jozef Karabaš, advokát, Ružová 10, 083 01 Sabinov 42029759
0056/17 Zdravotnícky materál 36.85 0001/17 RhS Lipany 16.02.2017 Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305
0055/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 35.33 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 16.02.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0054/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 109.28 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 16.02.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0053/17 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 287.61 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 16.02.2017 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0052/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2017 865.14 Kúpna zmluva č.Z201639244_Z 16.02.2017 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0051/17 Čierne uhlie 976.80 0008/17 DSS 16.02.2017 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0050/17 Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných a nízkotlakovej kotolne 210.00 0007/17 DSS 16.02.2017 Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0049/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.11 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 16.02.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0048/17 Mobilná sieť 25.80 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 16.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0047/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 47.53 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 16.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0046/17 Mäso a mäsové výrobky 70.98 0022/17 Kuchyňa 16.02.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0045/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
16.02.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0044/17 Potraviny 338.88 0024/17 Kuchyňa 16.02.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0043/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 45.60 0007/17 Kuchyňa 09.02.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0042/17 Inštalácia SW mzdová agenda v 17.01 a konverzia dát 10.38 0006/17 DSS 07.02.2017 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0041/17 Programové vybavenie mzdy+štatistika mzdy 2017 112.08 0004/17 DSS 07.02.2017 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0040/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 07.02.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0039/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 07.02.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0038/17 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 07.02.2017 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0037/17 Oprava pračky CW8 268.00 0003/17 DSS 07.02.2017 Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0036/17 Mrazené potraviny 37.13 0019/17 Kuchyňa 07.02.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0035/17 Mäso a mäsové výrobky 56.85 0018/17 Kuchyňa 07.02.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0034/17 Potraviny 189.39 0020/17 Kuchyňa 07.02.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0033/17 Potraviny 242.78 0015/17 Kuchyňa 07.02.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0032/17 Mäso a mäsové výrobky 76.17 0016/17 Kuchyňa 07.02.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0031/17 Ovocie a zelenina 158.34 0011/17 Kuchyňa 07.02.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0030/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.99 0013/17 Kuchyňa 07.02.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0029/17 Dodávka plynu 251.90 I029-001/CEZ-SK/2014 25.01.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0028/17 Dodávka plynu 730.71 I029-001/CEZ-SK/2014 25.01.2017 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0027/17 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 964.51 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.01.2017 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0026/17 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.01.2017 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0025/17 Mäso a mäsové výrobky 124.42 0012/17 Kuchyňa 25.01.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0024/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 52.17 0001/17 Kuchyňa 25.01.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0023/17 Potraviny 205.59 0014/17 Kuchyňa 25.01.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0022/17 Potraviny 304.34 0006/17 Kuchyňa 25.01.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0021/17 Mrazené potraviny 47.24 0010/17 Kuchyňa 18.01.2017 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0020/17 Hydina 54.12 0008/17 Kuchyňa 18.01.2017 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0019/17 Ovocie a zelenina 74.16 0003/17 Kuchyňa 18.01.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0018/17 Mäso a mäsové výrobky 67.43 0009/17 Kuchyňa 18.01.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0017/17 Mäso a mäsové výrobky 127.92 0004/17 Kuchyňa 18.01.2017 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0016/17 Potraviny 155.07 0005/17 Kuchyňa 18.01.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0015/17 Potraviny 193.38 0002/17 Kuchyňa 18.01.2017 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0014/17 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 45.05 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 16.01.2017 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0013/17 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 718.63 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 16.01.2017 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0012/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 338.85 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0011/17 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti -300.00 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0010/17 Mobilná sieť 31.44 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 13.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0009/17 Chlieb a pekárenské vyrobky 85.18 0195/16 Kuchyňa 13.01.2017 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0008/17 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 82.31 77100 11.01.2017 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0007/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.98 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.01.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0006/17 Publikácia,, Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49.50 0001/17 DSS 11.01.2017 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436
0005/17 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 11.01.2017 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0004/17 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.01.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0003/17 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.82 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.01.2017 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0002/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.01 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.01.2017 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0001/17 Ovocie a zelenina 135.86 0189/16 Kuchyňa 11.01.2017 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
1KAP/16 Rekonštrukcia plynových kotolní v Rhs v Lipanoch 20895.00 ZoD 06.12.2016 TerMo, s.r.o., Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves 46989099
0481/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 31.27 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0480/16 Sedačka KORZIKA 888.00 0127/16 DSS 28.12.2016 MartinaStruková-M@M Interier, 065 48 Šarišské Jastrabie 150 10806109
0479/16 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 599.35 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 28.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0478/16 Čierne uhlie 32.65 q 861.96 0128/16 DSS 28.12.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0477/16 Potraviny 78.71 0194/16 Kuchyňa 28.12.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0476/16 Mäso a mäsové výrobky 170.11 0197/16 Kuchyňa 28.12.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0475/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 306.00 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 21.12.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0474/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 119.18 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 21.12.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0473/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 233.20 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 21.12.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0472/16 Materiál na údržbu 66.18 0125/16 DSS 21.12.2016 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0471/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 266.99 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 21.12.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0470/16 Oprava automatickej pračky GORENJE 36.00 0124/16 DSS 21.12.2016 Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0469/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 54.84 0188/16 Kuchyňa 21.12.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0468/16 Hydina 27.06 0190/16 Kuchyňa 21.12.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0467/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 62.70 0182/16 Kuchyňa 21.12.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0466/16 Dodávka 4 ks záhradné lavičky 144.00 0067/16 DSS 19.12.2016 KLEMBARA Milan služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 082 73 Krásna Lúka 33955123
0465/16 Oprava a údržba, marmolitový obklad Denná miestnosť č.2 1114.72 0123/16 DSS 19.12.2016 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0464/16 Čierne uhlie 37.2 q 982.08 0126/16 DSS 19.12.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0463/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 752.11 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 19.12.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0462/16 Kancelárske potreby+kalendáre r. 2017 133.30 0103/16 DSS 19.12.2016 G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0461/16 Potraviny 168.24 0193/16 Kuchyňa 19.12.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0460/16 Mäso a mäsové výrobky 53.55 0191/16 Kuchyňa 19.12.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0459/16 Mrazené potraviny 104.83 0192/16 Kuchyňa 19.12.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0458/16 Materiál na údržbu 75.66 0120/16 DSS 14.12.2016 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0457/16 Oprava kancelárskych stolov 2 ks 270.00 0122/16 DSS 14.12.2016 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0456/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.10 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.12.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0455/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.03 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.12.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0454/16 Predplatné denníka Prešovský Korzár SME 245.00 0115/16 DSS 13.12.2016 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253
0453/16 Interierové vybavenie 862.20 0023/16 RhS Lipany 13.12.2016 Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0452/16 Oprava umývačky riadu AEG a sušičky SB 6 115.10 0112/16 DSS 13.12.2016 Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0451/16 Oprava elektroinštalácie a oprava elektrického bojlera 152.48 0053/16 DSS 13.12.2016 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0450/16 Revízia a odborná prehliadka a skúška 132 ks prenosných spotrebičov 538.56 0119/16 DSS 13.12.2016 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0449/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 13.12.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0448/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 13.12.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0447/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
13.12.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0446/16 Čierne uhlie 29.5 q 778.80 0118/16 DSS 13.12.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0445/16 Mäso a mäsové výrobky 93.76 0186/16 Kuchyňa 13.12.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0444/16 Potraviny 489.35 0187/16 Kuchyňa 13.12.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0443/16 Ovocie a zelenina 61.82 0185/16 Kuchyňa 13.12.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0442/16 Nábytok 360.00 0016/16 RhS Lipany 30.11.-0001 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice 36174319
0441/16 Predplatné Verejná správa SR-ročný prístup a EPI Právny system Basic -ročný prístup od 19.12.2016 do 18.12.2017 163.62 0116/16 DSS 06.12.2016 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0440/16 Komoda 1 ks 4-YOU YOK 05 buk ušľachtilý 69.90 0117/16 DSS 06.12.2016 Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0439/16 Oprava vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS 568.40 0114/16 DSS 06.12.2016 Martin Bujňák - KAMEL, 082 73 Krásna Lúka 162 40291952
0438/16 Poradenské služby-EKS-obstrávanie elektrickej energie pre r. 2017 300.00 0098/16 DSS 06.12.2016 Obstaravateľ SK, s.r.o., 075 01 Trebišov 46887423
0437/16 Satelitný prijímač AMKO 8150 1 ks 95.00 0017/16 RhS Lipany 06.12.2016 Maroš Kušnír Nižný Slavkov 44117825
0436/16 Oprava strechy boxu odpadových nádob 492.83 0108/16 DSS 06.12.2016 Peter Dzurik, 082 71 Kamenica 454 44050895
0435/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 154.07 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 06.12.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0434/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 375.39 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 06.12.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0433/16 Mäso a mäsové výrobky 55.22 0183/16 Kuchyňa 06.12.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0432/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 52.10 0177/16 Kuchyňa 06.12.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0431/16 Potraviny 176.86 0184/16 Kuchyňa 06.12.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0430/16 Ovocie a zelenina 159.55 0173/16 Kuchyňa 06.12.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0429/16 Kancelárske potreby 123.31 0111/16 DSS 29.11.2016 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0428/16 OOPP pre zamestnancov 690.43 0113/16 DSS 29.11.2016 JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0427/16 Kancelárska stolička 2 ks 128.00 0106/16 DSS 29.11.2016 Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829
0426/16 Drevené pelety 2 t 298.80 0105/16 DSS 29.11.2016 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0425/16 Hydina 41.87 0178/16 Kuchyňa 29.11.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0424/16 Mäso a mäsové výrobky 75.58 0180/16 Kuchyňa 29.11.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0423/16 Mrazené potraviny 39.94 0181/16 Kuchyňa 29.11.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0422/16 Potraviny 327.93 0179/16 Kuchyňa 29.11.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0421/16 Čistiaci prostriedok - ocot 9.36 0109/16 DSS 29.11.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0420/16 Oprava vchodových dverí - stravovacia prevádzka 560.00 0104/16 DSS 24.11.2016 Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0419/16 Bioenzymatické prípravky,čistenie a dezinfekcia WC 120.00 0107/16 DSS 23.11.2016 Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0418/16 Maľovanie interiéru s výspravkami 1955.35 0019/16 RhS Lipany 23.11.2016 Radovan MOTÝĽ - RAMOT, 082 56 Červenica pri Sabinove 240 35096578
0417/16 Materiál na pracovnú terapiu 84.80 0020/16 RhS Lipany 23.11.2016 Chovancova Helena, Nám. Sv. Martina 308/308, 082 71 Lipany 34813705
0416/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 23.11.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0415/16 Materiál na pracovnú terapiu 284.35 0021/16 RhS Lipany 23.11.2016 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0414/16 Kancelárske potreby 75.90 0022/16 RhS Lipany 23.11.2016 Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0413/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 826.68 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 23.11.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0412/16 Čierne uhlie 23.4 q 617.76 0110/16 DSS 23.11.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0411/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.14 0171/16 Kuchyňa 23.11.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0410/16 Potraviny 214.10 0174/16 Kuchyňa 23.11.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0409/16 Mrazené potraviny 22.68 0176/16 Kuchyňa 23.11.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0408/16 Mäso a mäsové výrobky 71.97 0175/16 Kuchyňa 23.11.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0407/16 Ovocie a zelenina 72.50 0166/16 Kuchyňa 23.11.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0406/16 Mäso a mäsové výrobky 106.26 0170/16 Kuchyňa 23.11.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0405/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 60.52 0165/16 Kuchyňa 23.11.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0404/16 Potraviny 277.50 0172/16 Kuchyňa 23.11.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0403/16 Potraviny 222.45 0169/16 Kuchyňa 23.11.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0402/16 Materiál na údržbu + záhradnícke potreby 179.30 0097/16 DSS 14.11.2016 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0401/16 Monitor PHILIPS 1 ks 80.00 0102/16 DSS 14.11.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0400/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 14.11.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0399/16 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 0086/16 DSS 14.11.2016 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0398/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
14.11.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0397/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 347.94 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 14.11.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0396/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 145.79 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 14.11.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0395/16 Repasovanie tonérov 185.04 0101/16 DSS 14.11.2016 Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0394/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti -260.81 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0393/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 332.95 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0392/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 99.79 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0391/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti -52.56 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0390/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 23.39 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0389/16 Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti 83.36 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0388/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 14.11.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0387/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.40 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.11.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0386/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 18.70 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.11.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0385/16 Mäso a mäsové výrobky 97.13 0167/16 Kuchyňa 14.11.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0384/16 Mrazené potraviny 77.20 0168/16 Kuchyňa 14.11.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0383/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 64.40 0161/16 Kuchyňa 14.11.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0382/16 Oprava elektroinštalácie v miestnosti č. 1 - 2 233.71 0018/16 RhS Lipany 02.11.2016 Michal KOHUT, 082 56 Červenica pri Sabinove 122 45543445
0381/16 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 02.11.2016 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0380/16 Drevené peletky 1,4 t 209.16 0051/16 DSS 02.11.2016 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0379/16 Ovocie a zelenina 128.00 0157/16 Kuchyňa 02.11.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0378/16 Potraviny 134.58 0164/16 Kuchyňa 02.11.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0377/16 Mäso a mäsové výrobky 25.48 0163/16 Kuchyňa 02.11.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0376/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 57.12 0152/16 Kuchyňa 02.11.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0375/16 Satelitný prijímač AB CRYPTOBOX 600 HD 50.50 0092/16 DSS 26.10.2016 Ivan Sulovec-e TECHCITY, Záhradkárska 546/7, Teplička nad Váhom 44688288
0374/16 Zemiaky 20 q 480.00 0158/16 Kuchyňa 26.10.2016 Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0373/16 Mrazené potraviny 66.42 0160/16 Kuchyňa 26.10.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0372/16 Potraviny 386.57 0162/16 Kuchyňa 26.10.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0371/16 Mäso a mäsové výrobky 109.37 0159/16 Kuchyňa 26.10.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0370/16 Televízor ORAVA + nástenný držiak 1 ks 139.35 0093/16 DSS 26.10.2016 Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226
0369/16 Sánitarná skrinka 112.00 0095/16 DSS 26.10.2016 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0368/16 Kuchynské potreby 458.63 0094/16 DSS 26.10.2016 NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0367/16 Kuchynský robot ETA 0029 159.00 0096/16 DSS 26.10.2016 SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0366/16 Elektroinštalačný materiál 100.03 0080/16 DSS 26.10.2016 Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0365/16 Materiál na údržbu a pracovnú terapiu 81.53 0089/16 DSS 26.10.2016 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0364/16 Maľovanie - stravovacia prevádzka 1053.24 0090/16 DSS 26.10.2016 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0363/16 Kuchynské potreby 177.80 0015/16 RhS Lipany 26.10.2016 Mikuláš Vislocký, Nám. Sv. Martina 6, 082 71 Lipany, 30615461
0362/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 26.10.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0361/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 26.10.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0360/16 Mäso a mäsové výrobky 94.34 0154/16 Kuchyňa 26.10.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0359/16 Drevené peletky 5.25 t 913.50 0082/16 DSS 20.10.2016 KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311
0358/16 Oprava bojlera,montáž radiátora, servis a oprava kotla. 536.83 0044/16 DSS 20.10.2016 BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315
0357/16 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 20.10.2016 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0356/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 764.35 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 20.10.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0355/16 Potraviny 205.04 0156/16 Kuchyňa 20.10.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0354/16 Ovocie a zelenina 121.28 0151/16 Kuchyňa 20.10.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0353/16 Mrazené potraviny 66.88 0155/16 Kuchyňa 20.10.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0352/16 Hydina 63.84 0153/16 Kuchyňa 20.10.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0351/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 35.80 0149/16 Kuchyňa 20.10.2016 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0350/16 Potraviny 147.27 0150/16 Kuchyňa 13.10.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0349/16 Preprava Brezovička- Prešov 98.11 0083/16 DSS 13.10.2016 SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158
0348/16 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky 847.80 0085/16 DSS 13.10.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0347/16 Pracie prostriedky 349.63 0084/16 DSS 13.10.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0346/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 13.10.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0345/16 Poskytovanie stravy RhS 131.17 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 13.10.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0344/16 Poskytovanie stravy RhS 373.47 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 13.10.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0343/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.15 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.10.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0342/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 13.10.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0341/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 24.32 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.10.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0340/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
13.10.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0339/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 81.11 0144/16 Kuchyňa 13.10.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0338/16 Mäso a mäsové výrobky 138.61 0148/16 Kuchyňa 13.10.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0337/16 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 708.08 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 29.09.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0336/16 Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu 82.31 PZč. 9979346707 28.09.2016 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0335/16 Plošinový skladací vozík 1 ks 64.68 0081/16 DSS 28.09.2016 KWESTO. s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra 35833289
0334/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 28.09.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0333/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 28.09.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0332/16 Mäso a mäsové výrobky 60.07 0145/16 Kuchyňa 28.09.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0331/16 Mrazené potraviny 38.81 0146/16 Kuchyňa 28.09.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0330/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 56.67 0140/16 Kuchyňa 28.09.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0329/16 Potraviny 362.06 0147/16 Kuchyňa 28.09.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0328/16 Potraviny 246.88 0142/16 Kuchyňa 28.09.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0327/16 Ovocie a zelenina 182.57 0143/16 Kuchyňa 28.09.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0326/16 Ovocie a zelenina 145.09 0136/16 Kuchyňa 28.09.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0325/16 Preprava PSS a zamestnancov na deň 31.08.2016 do Prešova na,,Športovú olympiádu" 99.77 0077/16 DSS 20.09.2016 SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158
0324/16 25 bal. kancelársky papier A4 87.25 0075/16 DSS 20.09.2016 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0323/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 707.12 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 20.09.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0322/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.98 0134/16 Kuchyňa 20.09.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0321/16 Hydina 27.06 0137/16 Kuchyňa 20.09.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0320/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 158.25 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 14.09.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0319/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 102.63 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 14.09.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0318/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.10 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.09.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0317/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 14.09.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0316/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.77 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.09.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0315/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 10.00 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
14.09.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0314/16 Potraviny 119.47 0135/16 Kuchyňa 14.09.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0313/16 Mrazené potraviny 60.29 0139/16 Kuchyňa 14.09.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0312/16 Mäso a mäsové výrobky 161.15 0138/16 Kuchyňa 14.09.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0311/16 Potraviny 209.60 0141/16 Kuchyňa 14.09.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0310/16 Ovocie a zelenina 276.12 0127/16 Kuchyňa 14.09.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0309/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 52.37 0130/16 Kuchyňa 14.09.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0308/16 Mobilný telefón Lenovo A 6010 BLACK 1 ks, SIM Karta PO. E64.7 č.0911025109 1 ks, SIM Karta PO. E64.7 č. 0911025229 1.04 0074/16 DSS 30.08.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0307/16 Potraviny 334.39 0132/16 Kuchyňa 30.08.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0306/16 Mäso a mäsové výrobky 152.88 0133/16 Kuchyňa 30.08.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0305/16 OOPP- zamestnanci, Vetrovka 6 ks, Tričko krátky rukáv 6 ks,Tričko dlhý rukáv 6 ks, Nohavice dlhé 6 ks, respirátor 6 ks, zástera pogomovaná 2 ks 267.20 0014/16 RhS Lipany 30.08.2016 Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0304/16 Zdravotná obuv 5 párov 81.00 0013/16 RhS Lipany 30.08.2016 Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835
0303/16 Mrazené potraviny 49.14 0129/16 Kuchyňa 30.08.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0302/16 Potraviny 170.29 0131/16 Kuchyňa 30.08.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0301/16 Mäso a mäsové výrobky 77.95 0128/16 Kuchyňa 30.08.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0300/16 Kancelársky nábytok-Komoda korpus Dub 1 ks, komoda rohová dub 1 ks,komoda 2 ks, písací stôl 1 ks, písací stôl 1 ks, komoda biela + dub 1 ks 780.70 0073/16 DSS 25.08.2016 Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0299/16 Prístrojová technika - servis programov, SSP MENU- stravovacia prevádzka 2016, MTZ - skladové hospodárstvo, SEDD-Sociálna evidencia 192.00 0069/16 DSS 25.08.2016 J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190
0298/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 25.08.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0297/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 76.68 0124/16 Kuchyňa 25.08.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0296/16 Potraviny 234.23 0126/16 Kuchyňa 25.08.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0295/16 Murárske, obkladacie, vodoinštalatérske práce s materiálom - kúpeľna DSS 1188.45 0068/16 DSS 18.08.2016 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0294/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 772.46 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 18.08.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0293/16 Ovocie a zelenina 157.43 0119/16 Kuchyňa 18.08.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0292/16 Mäso a mäsové výrobky 83.11 0125/16 Kuchyňa 18.08.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0291/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 63.00 0118/16 Kuchyňa 18.08.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0290/16 Potraviny 322.88 0120/16 Kuchyňa 18.08.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0289/16 Šatníková skriňa MAIRA - dub 161.00 0072/16 DSS 12.08.2016 MT- nábytek, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 04937180
0288/16 Skriňa BOLDEN višňa 1 ks 146.00 0071/16 DSS 12.08.2016 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice 36573175
0287/16 Hydina 86.10 0121/16 Kuchyňa 11.08.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0286/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.18 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.08.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0285/16 Hlasové služby mobilnej siete 49.30 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 11.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0284/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 30.32 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.08.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0283/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 10.52 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.08.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0282/16 Ponorný mixér ORAVA RM-250 1 ks,Vrecka do vysávača EIO č.9 1ks, Vrecka do vysávača ETA 4 ks. 84.76 0070/16 DSS 08.08.2016 SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036
0281/16 Rezivo na prístrešok pri kotolni 56.16 0065/16 DSS 08.08.2016 JO-TEL, s.r.o., 082 74 Brezovička 136 44517998
0280/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 08.08.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0279/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 08.08.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0278/16 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 08.08.2016 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0277/16 Mäso a mäsové výrobky 61.80 0122/16 Kuchyňa 08.08.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0276/16 Potraviny 116.10 0117/16 Kuchyňa 08.08.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0275/16 Mrazené potraviny 34.92 0123/16 Kuchyňa 08.08.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0274/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 70.65 0113/16 Kuchyňa 08.08.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0273/16 Ovocie a zelenina 157.70 0112/16 Kuchyňa 08.08.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0272/16 Dohoda o poskytovaní stravy č.1/2016 88.18 1/2016 08.08.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0271/16 Dohoda o poskytovaní stravy č.1/2016 175.77 1/2016 08.08.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0270/16 Oplaštenie altanku čírou fóliou 820.00 0066/16 DSS 29.07.2016 Miroslava Katanova- PROFI-PLACHTY, 055 63 Helcmanovce 2 48205800
0269/16 Potraviny 167.46 0115/16 Kuchyňa 29.07.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0268/16 Mäso a mäsové výrobky 59.68 0116/16 Kuchyňa 29.07.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0267/16 Mäso a mäsové výrobky 108.02 0114/16 Kuchyňa 29.07.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0266/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 61.59 0108/16 Kuchyňa 25.07.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0265/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 25.07.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0264/16 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.07.2016 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0263/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 831.89 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 25.07.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0262/16 Potraviny 242.88 0110/16 Kuchyňa 25.07.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0261/16 Mrazené potraviny 47.92 0111/16 Kuchyňa 25.07.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0260/16 Mäso a mäsové výrobky 63.67 0109/16 Kuchyňa 25.07.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0259/16 Ovocie a zelenina 185.36 0104/16 Kuchyňa 18.07.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0258/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 59.80 0102/16 Kuchyňa 18.07.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0257/16 OOPP 2 ks tričko,2 ks nohavice, 1 pár zdravotná obuv. 50.40 0064/16 DSS 18.07.2016 JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0256/16 Potraviny 229.13 0103/16 Kuchyňa 18.07.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0255/16 Potraviny 165.02 0107/16 Kuchyňa 18.07.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0254/16 Mrazené potraviny 70.18 0105/16 Kuchyňa 18.07.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0253/16 Mäso a mäsové výrobky 84.25 0106/16 Kuchyňa 18.07.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0252/16 Materiál na udržbu 54.05 0063a/16 DSS 13.07.2016 PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554
0251/16 Krovinorez FS-100 478.80 0062/16 DSS 13.07.2016 PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554
0250/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 13.07.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0249/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 13.07.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0248/16 Maľovanie interierových izieb 722.18 0061/16 DSS 13.07.2016 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0247/16 Mäso a mäsové výrobky 104.66 0101/16 Kuchyňa 13.07.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0246/16 Mrazené potraviny 20.77 0100/16 Kuchyňa 13.07.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0245/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 13.07.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0244/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 447.80 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 13.07.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0243/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 138.37 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 13.07.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0242/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 413.63 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 13.07.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0241/16 Hlasové služby mobilnej siete 32.93 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 13.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0240/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 29.34 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.07.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0239/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.82 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.07.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0238/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 16.33 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
13.07.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0237/16 Ovocie a zelenina 135.02 0095/16 Kuchyňa 12.07.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0236/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 64.98 0096/16 Kuchyňa 12.07.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0235/16 Kontrola-revízia kuchynských vah 42.00 0058/16 DSS 29.06.2016 Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063
0234/16 Oprava ohrievača vody, vodovodného uzáveru,výmena WC, vodovod. batérií 269.10 0007/16 RhS Lipany 29.06.2016 Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0233/16 Materiál na udržbu 81.24 0060/16 DSS 29.06.2016 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0232/16 Kancelárske potreby 361.49 0057/16 DSS 29.06.2016 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0231/16 Kancelárske potreby 33.40 0011/16 RhS Lipany 29.06.2016 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0230/16 Materiál na pracovnú terapiu 109.88 0010/16 RhS Lipany 29.06.2016 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0229/16 Potraviny 302.02 0099/16 Kuchyňa 29.06.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0228/16 Mäso a mäsové výrobky 45.89 0098/16 Kuchyňa 29.06.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0227/16 Hydina 68.82 0097/16 Kuchyňa 29.06.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0226/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 70.05 0091/16 Kuchyňa 29.06.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0225/16 Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu 82.31 PZč. 9979346707 23.06.2016 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0224/16 Revízia komínov a čistenie dymovodov 30.00 0008/16 DSS 23.06.2016 Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407
0223/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 23.06.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0222/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 626.03 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 23.06.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0221/16 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 681.56 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 23.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0220/16 Ovocie a zelenina 120.17 0088/16 Kuchyňa 23.06.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0219/16 Potraviny 146.56 0094/16 Kuchyňa 23.06.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0218/16 Mäso a mäsové výrobky 83.52 0093/16 Kuchyňa 23.06.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0217/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 70.32 0083/16 Kuchyňa 23.06.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0216/16 Potraviny 281.34 0092/16 Kuchyňa 14.06.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0215/16 Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky 423.74 0054/16 DSS 14.06.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0214/16 Pracie prášky a potreby 368.72 0055/16 DSS 14.06.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0213/16 Mrazené potraviny 38.56 0090/16 Kuchyňa 14.06.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0212/16 Mäso a mäsové výrobky 77.19 0089/16 Kuchyňa 14.06.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0211/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.63 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
13.06.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0210/16 Hlasové služby mobilnej siete 27.40 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 13.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0209/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 38.23 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 13.06.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0208/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 152.47 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 13.06.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0207/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 430.43 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 13.06.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0206/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 28.10 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 08.06.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0205/16 Ovocie a zelenina 193.41 0076/16 Kuchyňa 08.06.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0204/16 Hydina 37.68 0084/16 Kuchyňa 08.06.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0203/16 Potraviny 95.09 0087/16 Kuchyňa 08.06.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0202/16 Kuchynské potreby 252.19 0052/16 DSS 08.06.2016 NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0201/16 Mrazené potraviny 44.15 0085/16 Kuchyňa 07.06.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0200/16 Mäso a mäsové výrobky 53.33 0086/16 Kuchyňa 07.06.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0199/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 07.06.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0198/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 07.06.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0197/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 65.29 0079/16 Kuchyňa 07.06.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0196/16 Potraviny 168.41 0082/16 Kuchyňa 30.05.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0195/16 Mäso a mäsové výrobky 60.96 0081/16 Kuchyňa 27.05.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0194/16 Odborná prehliadka,skúška a revízia elektr.spotrebičov 168.00 0002/16 RhS Lipany 27.05.2016 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0193/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 27.05.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0192/16 Potraviny 304.71 0080/16 Kuchyňa 27.05.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0191/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 65.89 0072/16 Kuchyňa 27.05.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0190/16 Mäso a mäsové výrobky 100.18 0077/16 Kuchyňa 20.05.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0189/16 Skrinka policová pod televízor 1 ks 100.00 0009/16 RhS Lipany 20.05.2016 Lukáš NEHILA, 08261 Ražňany 46080155
0188/16 Sanitárny materiál - plytká vaňa SAONE 1 ks, odtokový komplet SANTECH 1 ks, štvorcová sprchová vanička 1 ks, sifón vaničkový 1ks, nohy k vaniam SANTECH 1 ks. 499.76 0050/16 DSS 20.05.2016 EUROSTORES, s.r.o., Hoidžova 22, 921 01 Piešťany 44433476
0187/16 Mrazené potraviny 36.37 0078/16 Kuchyňa 20.05.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0186/16 Materiál na údržbu- Dlažba Sabaudia 6.48 m2, obklad sabaudia 21m2,obklad dekor sabaudia 18 ks 491.68 0048/16 DSS 17.05.2016 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0185/16 Ochranné pracovné pomôcky,materiál na údržbu,zdravotnícke potreby a materiál, materiál na pracovnú terapiu 182.10 0047/16 DSS 17.05.2016 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0184/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 646.32 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 17.05.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0183/16 Ovocie a zelenina 121.70 0067/16 Kuchyňa 17.05.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0182/16 Potraviny 164.34 0075/16 Kuchyňa 17.05.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0181/16 Mrazené potraviny 14.11 0073/16 Kuchyňa 17.05.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0180/16 Mäso a mäsové výrobky 93.93 0074/16 Kuchyňa 17.05.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0180/16 Mäso a mäsové výrobky 93.93 0074/16 Kuchyňa 17.05.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0179/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 55.40 0066/16 Kuchyňa 17.05.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0178/16 Hydina 17.34 0068/16 Kuchyňa 17.05.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0177/16 Potraviny 200.13 0071/16 Kuchyňa 17.05.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0176/16 Mrazené potraviny 72.52 0070/16 Kuchyňa 17.05.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0175/16 Mäso a mäsové výrobky 75.14 0069/16 Kuchyňa 17.05.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0174/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.93 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.05.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0173/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.90 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.05.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0172/16 Hlasové služby mobilnej siete 37.82 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 11.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0171/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 30.35 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.05.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0170/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 06.05.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0169/16 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky 491.89 0006/16 RhS Lipany 06.05.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0168/16 Poskytovanie stravy RhS 390.82 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 06.05.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0167/16 Poskytovanie stravy RhS 123.25 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 30.11.-0001 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0166/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 06.05.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0165/16 Oprava sušička Bauknecht, výmena predného tesnenia 84.00 0045/16 DSS 06.05.2016 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0164/16 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 06.05.2016 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0163/16 Potraviny 118.31 0065/16 Kuchyňa 06.05.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0162/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 63.14 0060/16 Kuchyňa 06.05.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0161/16 Ovocie a zelenina 127.80 0059/16 Kuchyňa 06.05.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0160/16 Mäso a mäsové výrobky 93.46 0064/2016 Kuchyňa 06.05.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0159/16 Čierne uhlie 982.08 0046a/16 DSS 29.04.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0158/16 Dunajské a drvené kamenivo /skalky/ 49.82 0038/16 DSS 29.04.2016 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0157/16 Renovácia tonerov 7 ks 202.27 0046/16 DSS 28.04.2016 Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0156/16 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 0043/16 DSS 28.04.2016 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0155/16 Pivná súprava a preprava 135.98 0008/16 RhS Lipany 27.04.2016 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Moldavska cesta 22, 040 01 Košice 35838949
0154/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 27.04.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0153/16 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 7.20 Zmluva o dielo číslo R-2433 27.04.2016 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0152/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 56.88 0055/16 Kuchyňa 27.04.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0151/16 Mäso a mäsové výrobky 81.58 0062/16 Kuchyňa 27.04.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0150/16 Mrazené potraviny 64.88 0061/16 Kuchyňa 27.04.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0149/16 Potraviny 303.15 0063/16 Kuchyňa 27.04.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0148/16 Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie 396.00 Zmluva o dielo č.12/2008 19.04.2016 Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0147/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 19.04.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0146/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 821.18 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 19.04.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0145/16 Potraviny 238.13 0058/16 Kuchyňa 19.04.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0144/16 Ovocie a zelenina 102.36 0051/16 Kuchyňa 19.04.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0143/16 Mäso a mäsové výrobky 88.15 0057/16 Kuchyňa 19.04.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0142/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 59.81 0047/16 Kuchyňa 19.04.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0141/16 Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX850 188.00 0037/16 DSS 14.04.2016 Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407
0140/16 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 14.04.2016 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0139/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 14.04.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0138/16 Čistič okien KARCHER WV 2 Plus,Chémia na čistenie okien, Infralampa EFBE-SCHOTT 812 103.30 0042/16 DSS 14.04.2016 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0137/16 Potraviny 158.59 0056/16 Kuchyňa 14.04.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0136/16 Mrazené potraviny 21.38 0054/16 Kuchyňa 14.04.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0135/16 Mäso a mäsové výrobky 69.17 0053/16 Kuchyňa 14.04.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0134/16 Hydina 54.12 0052/16 Kuchyňa 14.04.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0133/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.51 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.04.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0132/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 15.50 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
14.04.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0131/16 Hlasové služby mobilnej siete 0.00 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 14.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0131/16 Hlasové služby mobilnej siete 30.32 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 14.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0130/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 28.39 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.04.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0129/16 Servisná a odborná prehliadka plynových zariadení 114.00 0003/16 RhS Lipany 06.04.2016 Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0128/16 Údržbárske prace a oprava WC 110.40 0005/16 RhS Lipany 06.04.2016 Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0127/16 Mäso a mäsové výrobky 70.34 0048/16 Kuchyňa 06.04.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0126/16 Mrazené potraviny 77.30 0049/16 Kuchyňa 06.04.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0125/16 Potraviny 68.14 0050/16 Kuchyňa 06.04.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0124/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 06.04.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0123/16 Poskytovanie stravy RhS 90.71 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 06.04.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0122/16 Poskytovanie stravy RhS 346.70 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 06.04.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0121/16 Potraviny 341.51 0045/16 Kuchyňa 06.04.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0120/16 Ovocie a zelenina 46.88 0046/16 Kuchyňa 06.04.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0119/16 Ovocie a zelenina 129.66 0040/16 Kuchyňa 06.04.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0118/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 72.26 0043/16 Kuchyňa 06.04.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0117/16 Kancelársky papier 87.25 0036/16 DSS 06.04.2016 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0116/16 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 82.31 77100 29.03.2016 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0115/16 Piktográmové tabuľky 26 ks/OBPP a PO/ 30.88 0034/16 DSS 29.03.2016 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0114/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 29.03.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0113/16 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 615.26 Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 29.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0112/16 Potraviny 137.64 0042/16 Kuchyňa 29.03.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0111/16 Potraviny 33.00 0042a/16 Kuchyňa 29.03.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0110/16 Mäso a mäsové výrobky 44.81 0044/16 Kuchyňa 29.03.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0109/16 Mäso a mäsové výrobky 112.39 0041/16 Kuchyňa 29.03.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0108/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.93 0032/16 Kuchyňa 29.03.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0107/16 Chlieb a pekárenské vyrobky 59.65 0039/16 Kuchyňa 29.03.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0106/16 Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch 114.00 Servisná zmluva č.BK2011/73 17.03.2016 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0105/16 Zdravotnícky materiál do lekárničiek 98.71 0029/16 DSS 17.03.2016 Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305
0104/16 Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky 921.56 0018/16 DSS 17.03.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0103/16 Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky 220.80 0023/16 DSS 17.03.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0102/16 Čierne a hnedé uhlie ekohrášok 997.92 KZ č. 12/2014 17.03.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0101/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 787.96 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 15.03.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0100/16 Potraviny 292.41 0038/16 Kuchyňa 15.03.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0099/16 Ovocie a zelenina 34.63 0034/16 Kuchyňa 15.03.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0098/16 Mäso a mäsové výrobky 59.28 0036/16 Kuchyňa 15.03.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0097/16 Mrazené potraviny 16.13 0037/16 Kuchyňa 15.03.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0096/16 Rolety retiazkové 327.31 0030/16 DSS 11.03.2016 Web Shops it, s.r.o. Tesárska 142/9 080 01 Prešov 48228800
0095/16 Čistenie a kontrola komínov 3 ks 18.00 0004/16 RhS Lipany 11.03.2016 Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407
0094/16 Oprava protipožiarnych dveri 110.00 0019/16 DSS 11.03.2016 Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0093/16 Mäso a mäsové výrobky 89.62 0033/16 Kuchyňa 11.03.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0092/16 Potraviny 214.17 0035/16 Kuchyňa 11.03.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0091/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 11.03.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0090/16 Oprava umývačky riadu Elektrolux 45.60 0026/16 DSS 11.03.2016 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0089/16 Korkové tabule 214.61 0028/16 DSS 04.03.2016 TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúšovo 36355160
0088/16 Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky 398.12 0022/16 DSS 04.03.2016 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0087/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 15.13 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.03.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0086/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.03.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0085/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.29 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.03.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0084/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 28.40 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.03.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0083/16 Hlasové služby mobilnej siete 27.72 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 11.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0082/16 Poskytovanie stravy RhS 402.60 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 04.03.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0081/16 Poskytovanie stravy RhS 143.48 Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 04.03.2016 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0080/16 Chlieb a pekárenské výrobky 51.01 0027/16 Kuchyňa 04.03.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0079/16 Potraviny 306.75 0031/16 Kuchyňa 04.03.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0078/16 Ovocie a zelenina 147.17 0024/16 Kuchyňa 04.03.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0077/16 Obnova domen WEB hosting dssdss_sk1.sk 95.95 0025/16 DSS 26.02.2016 ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
0076/16 Čistenie odpadu a dezinfekcia 120.00 0021/16 DSS 26.02.2016 Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0075/16 Material na údržbu, OOPP zamestnanci 103.21 0020/16 DSS 26.02.2016 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0074/16 Oprava osobného auta VW Caddy SB 475 AP 220.00 0002/16 DSS 26.02.2016 EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367
0073/16 Inštalácia update Mzdy, Hlásenie na DÚ 10.38 0013/16 DSS 26.02.2016 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0072/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 26.02.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0071/16 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 33.60 Zmluva o dielo číslo R-2433 26.02.2016 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0070/16 Čierne a hnedé uhlie ekohrášok 974.16 KZ č. 12/2014 26.02.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0069/16 Chlieb a pekárenské výrobky 67.17 0021/16 Kuchyňa 26.02.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0068/16 Mrazené potraviny 45.24 0030/16 Kuchyňa 26.02.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0067/16 Maso a masové výrobky 79.99 0029/16 Kuchyňa 26.01.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0066/16 OOPP-obuv 17.50 0024/16 DSS 26.02.2016 Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0065/16 Oprava sušičky 30.00 0012/16 DSS 22.02.2016 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0064/16 OOPP-kuchyňa 226.26 0017/16 DSS 22.02.2016 GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0063/16 Mrazené potraviny 29.07 0026/16 Kuchyňa 22.02.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0062/16 Ovocie a zelenina 112.45 0016/16 Kuchyňa 22.02.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0061/16 Maso a masové výrobky 98.70 0025/16 Kuchyňa 22.02.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0060/16 Maso a masové výrobky 72.29 0022/16 Kuchyňa 22.02.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0059/16 Hydina 84.24 0020/16 Kuchyňa 22.02.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0058/16 Pracie prostriedky 40.10 0016/16 DSS 22.02.2016 Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0057/16 Potraviny 188.56 0028/16 Kuchyňa 22.02.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0056/16 Potraviny 147.24 0023/16 Kuchyňa 22.02.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0055/16 Potraviny 218.40 0019/16 Kuchyňa 22.02.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0054/16 Chlieb a pekárenské výrobky 63.57 0014/16 Kuchyňa 22.02.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0053/16 Dodávka elektrickej energie pre rok 2016 778.74 Kúpna zmluva č.Z201533322_Z 22.02.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0052/16 Vstavaná skiňa, vešiaková stena 1170.00 0015/16 DSS 12.02.2016 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0051/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 130.00 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 12.02.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0050/16 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 29.15 Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 12.02.2016 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0049/16 Revízia, prehliadka a skúška bleskozvodu 249.60 0010/16 DSS 12.02.2016 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0048/16 Revízia elektroinštalácie 979.20 0011/16 DSS 12.02.2016 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0047/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.44 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 14.02.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0046/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 14.02.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0045/16 Mobilná sieť 33.31 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 12.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0044/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 27.14 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 12.02.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0043/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 14.51 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
12.02.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0042/16 Mrazené potraviny 54.88 0018/16 Kuchyňa 12.02.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0041/16 Maso a masové výrobky 37.17 0017/16 Kuchyňa 12.02.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0040/16 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 124.81 Zmluva o dielo číslo R-2433 03.02.2016 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0039/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.50 Zmluva č. 0094 03.02.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0038/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 119.38 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 03.02.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0037/16 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 298.43 Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 03.02.2016 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0036/16 Potraviny 283.60 0015/16 Kuchyňa 03.02.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0035/16 Chlieb a pekárenské výrobky 70.55 0013/16 Kuchyňa 03.02.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0034/16 Mäso a mäsové výrobky 81.13 0013c/16 Kuchyňa 03.02.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0033/16 Ovocie a zelenina 94.85 0011/16 Kuchyňa 03.02.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0032/16 Prehliadka - revízia tlakových nádob v DSS Brezovička a RhS v Lipanoch 310.00 0004/16 DSS 29.01.2016 Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0031/16 Programové vybavenie mzdy, štatistika TREXIMA 112.08 0009/16 DSS 29.01.2016 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0030/16 Čierne a hnedé uhlie ekohrášok 990.00 KZ č. 12/2014 29.01.2016 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0029/16 Mrazené potraviny 24.80 0013b/16 Kuchyňa 29.01.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0028/16 Potraviny 269.22 0010/16 Kuchyňa 29.01.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0027/16 Kontrola- revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 33.32 0001/16 RhS Lipany 25.01.2016 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0026/16 Kontrola- revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 241.42 0003/16 DSS 25.01.2016 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0025/16 Dodávka plynu 185.00 I029-001/CEZ-SK/2014 25.01.2016 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0024/16 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 387.14 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.01.2016 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0023/16 Chlieb a pekárenské výrobky 64.40 0008/16 Kuchyňa 03.02.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0022/16 Hydina 27.06 0007/16 Kuchyňa 25.01.2016 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0021/16 Potraviny 176.45 0013a/16 Kuchyňa 25.01.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0020/16 Mäso a mäsové výrobky 115.68 0012/16 DSS 25.01.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0019/16 Ovocie a zelenina 103.75 0003/16 Kuchyňa 18.01.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0018/16 Mäso a mäsové výrobky 70.33 0009/16 Kuchyňa 18.01.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0017/16 Chlieb a pekárenské výrobky 51.81 0001/16 Kuchyňa 18.01.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0016/16 Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 964.51 Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 18.01.2016 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0015/16 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava 82.31 77100 11.01.2016 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0014/16 Publikacia 49.50 0001/16 DSS 11.01.2016 ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560
0013/16 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 18.00 Zmluva č. 0094 11.01.2016 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0012/16 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 127.00 Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 11.01.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0011/16 Mrazené potraviny 41.20 0004/16 Kuchyňa 11.01.2016 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0010/16 Potraviny 257.46 0006/16 Kuchyňa 11.01.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0009/16 Potraviny 275.68 0002/16 Kuchyňa 11.01.2016 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0008/16 Mäso a mäsové výrobky 111.60 0005/16 Kuchyňa 11.01.2016 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0007/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 15.82 Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
11.01.2016 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0006/16 Hlasové služby mobilnej siete 40.00 Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0005/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 36.92 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.01.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0004/16 Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 40.46 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN 11.01.2016 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 0
0003/16 Dodávka elektrickej energie 135.64 Kúpna zmluva č.Z20153221_Z 11.01.2016 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0002/16 Dodávka pekárenských výrobkov 98.00 KÚPNA ZMLUVA 08.01.2016 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0001/16 Ovocie a zelenina 147.60 178a-178b/15 DSS 08.01.2016 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0501/15 DSS Oprava a montᾞ dreveného obkladu v jedálni 2374.50 0189/15 DSS 29.12.2015 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0500/15 Chlieb a pečivo 69.62 KZ 17.12.2014 28.12.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0499/15 Potraviny 49.67 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 28.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0498/15 Mäsové výrobky 10.90 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 28.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0497/15 DSS Vodné od 22.9.2015 do 17.12.2015 660.35 Zmluva č. 50-000012058PO2008+ dodatok č.1 z 9.5.2011 22.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0496/15 DSS Oprava elektroinš.-rozvod elektriny- jedáleň 478.49 0183/15 DSS 22.12.2015 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0495/15 DSS Oprava výťahu-montហa zapojenie čítacej hlavy 1681.20 0179/15 DSS 22.12.2015 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0494/15 DSS Oprava autom. práčky vežkej 182.26 0187/15 DSS 22.12.2015 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0493/15 DSS Čierne uhlie 918.72 KZ č. 12/2014 z 3.12.2014 22.12.2015 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0492/15 DSS Alkohol tester V-net DA 7000 64.84 0188/15 DSS 21.12.2015 Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226
0491/15 Potraviny 166.18 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 21.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0490/15 Mäso a mäsové výrobky 208.25 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 21.12.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0489/15 Chlieb a pečivo 65.88 KZ 17.12.2014 21.12.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0488/15 RhS Antivirus ESET NOD 32 rok 2015-17dní=25 25.15 0029/15 RhS Lipany 18.12.2015 Eset spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
0487/15 DSS Mažovanie interiéru 355.71 0184/15 DSS 18.12.2015 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0486/15 DSS Oprava a mažovanie stropu v jedálni 1172.65 0182/15 DSS 18.12.2015 TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0485/15 DSS Všeobecný materiál, RhS všeobecný materiál 201.34 0180/15 DSS 15.12.2015 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0484/15 DSS Všeobecný materiál 173.26 0181/15 DSS 15.12.2015 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0483/15 DSS Kalendáre na rok 2016 180.42 0153/15 DSS 15.12.2015 G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0482/15 DSS Oprava autom. práčky 182.26 0165/15 DSS 15.12.2015 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0481/15 Ovocie a zelenina 48.30 0177/15 DSS, 0178/15 DSS 15.12.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0480/15 RhS réžijné náklady za podanie obedov PSS za 12/2015 115.60 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 15.12.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0479/15 RhS stravovanie PSS za 12/2015, RhS stravovanie 327.67 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 15.12.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0478/15 DSS Interiérové vybavenie 360.00 0162/15 DSS 14.12.2015 Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0477/15 Potraviny 177.77 14.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0476/15 Mäso a mäsové výrobky 85.61 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 14.12.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0475/15 Hydina, ryby a mrazená zelenina 111.02 0185/15 DSS 14.12.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0474/15 DSS Hlasové služby mobilnej siete za 11/2015 34.85 Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.2014 11.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0473/15 DSS Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení 342.00 0186/15 DSS 11.12.2015 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0472/15 DSS Pracovné odevy 318.12 0149/15 DSS 11.12.2015 JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0471/15 DSS Hlasové služby O2 za 11/2015 20.94 Zmluva o prip. č.11FC285570 č.e01 1-6DQQP8 11.12.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0470/15 RhS Interiérové vybavenie 1669.00 0028/15 RhS Lipany 10.12.2015 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice 36174319
0469/15 DSS Čierne uhlie 958.32 KZ č. 12/2014 z 3.12.2014 10.12.2015 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0468/15 RhS Internet prístup za 12/2015, RhS Hlasové služby 37.15 Zmluva o prip. č.9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.2007 10.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0467/15 DSS Verejná správa SR-ročný prístup 151.62 0130/15 DSS 08.12.2015 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0466/15 DSS Prešovský korzár SME- Predplatné od 2.1.2016 do 31.12.2016 230.00 0166/15 DSS 08.12.2015 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253
0465/15 DSS Nožnice na prac. terapiu, DSS Všeobecný materiál 221.72 0169-2/15 DSS 08.12.2015 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0464/15 DSS Vešiak,police 888.00 0152/15 DSS 08.12.2015 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0463/15 DSS Pripojenie do siete VUCNET za 12/2015 127.46 Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 8.8.2007 08.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0462/15 DSS Repasovanie tonerov 121.57 0172/15 DSS 03.12.2015 Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0461/15 RhS Interiérové dvere+ kžučky 697.00 0026/15 RhS Lipany 08.12.2015 Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0460/15 Mikulášske a vianočné balíčky 103.00 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 08.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0459/15 Potraviny 443.32 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 08.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0458/15 DSS Elektrická energia 656.00 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 08.12.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0457/15 DSS Stropné svietidlo 734.48 0173/15 DSS 08.12.2015 ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560
0456/15 RhS Interiérové vybavenie, Rhs všeobecný materiál 245.59 0027/15 RhS Lipany 08.12.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0455/15 DSS Internet NOLimit za 12/2015 18.50 Zmluva č.0094 2.5.2008+ obj. č. 031/14 DSS 31.3.2014 08.12.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0454/15 Hydina 54.12 0174/15 DSS 08.12.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0453/15 DSS Hlasové služby pevnej siete za 11/2015 34.06 Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.2014 08.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0452/15 DSS elektrická energia-nedoplatok za 11/2015 59.78 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 08.12.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0451/15 RhS réžijné náklady za podanie obedov PSS za 11/2015 151.03 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 04.12.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0450/15 RhS stravovanie PSS za 11/2015, RhS stravovanie 394.54 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 04.12.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0449/15 Mäso a mäsové výrobky 20.06 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 04.12.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0448/15 DSS Mixér ORAVA 199.00 0169/15 DSS 04.12.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0447/15 Čierne uhlie 997.92 KZ č. 12/2014 z 3.12.2014 04.12.2015 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0446/15 Potraviny 260.69 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 04.12.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0445/15 Ovocie a zelenina 154.92 0160/15 DSS, 0161/15 DSS 04.12.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0444/15 Chlieb a pečivo 54.34 KZ 17.12.2014 04.12.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0443/15 Mäso a mäsové výrobky 89.26 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 04.12.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0442/15 Mrazená zelenina a hydina 36.54 0168/15 DSS 04.12.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0441/15 RhS Materiál na pracovnú terapiu 120.58 0025/15 RhS Lipany 26.11.2015 Kvetinárstvo Antúria Nám.sv.Martina 78 082 71 Lipany 34813705
0440/15 DSS Interierove vybavenie, DSS Box plastový 12L 758.27 0167/15 DSS 26.11.2015 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0439/15 Mäsové výrobky 6.09 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 25.11.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0438/15 Potraviny 212.97 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 25.11.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0437/15 Chlieb a pečivo 66.53 KZ 17.12.2014 25.11.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0436/15 Mäso a kosti 40.75 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 25.11.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0435/15 DSS Obrusy teflónové 71.54 0164/15 DSS 23.11.2015 AGATEX, s.r.o. Cesta na Červený most 10 811 05 Bratislava 31376461
0434/15 DSS Záhradnícke potreby 77.00 0131/15 DSS 23.11.2015 Zuzana Kocúreková Červenica pri Sabinove 122 082 56 44116446
0433/15 RhS Materiál na pracovnú terapiu 78.43 0024/15 RhS Lipany 23.11.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0432/15 RhS Kancelárske práce 24.58 0023/15 RhS Lipany 23.11.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0431/15 DSS Stoličky TULIPAN 744.60 0138/15 DSS 23.11.2015 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0430/15 RhS elektrická energia za IV.Q.2015 100.00 Zmluva o nájme neb. priestorov+ dodatok č.1 z 1.10.2007 23.11.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0429/15 RhS vodné od 1.7.2015 do 13.11.2015, RhS stočné 209.35 Zmluva o nájme neb. priestorov+ dodatok č.1 z 1.10.2007 23.11.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0428/15 RhS Zemný plyn za 11/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1029-001/ČEZ-SK/2014 z 10.12.2014 23.11.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0427/15 DSS Elektrická energia- preplatok za 10/2015 489.17 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 18.11.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0426/15 DSS Korkové tabule 124.02 0160/15 DSS 18.11.2015 TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúšovo 36355160
0425/15 DSS Elektrická energia za 11/2015 656.00 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 18.11.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0424/15 RhS Kancelársky papier, DSS Kancelársky papier 69.80 0155/15 DSS 18.11.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0423/15 DSS Materiál na pracovnú terapiu 116.20 0157/15 DSS 18.11.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0422/15 DSS Kancelársky materiál 157.78 0156/15 DSS 18.11.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0421/15 Potraviny 233.97 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 18.11.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0420/15 Ovocie a zelenina 114.44 0146/15 0146/15 DSS, 0147/15 DSS 18.11.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0419/15 Mäso a mäsové výrobky 122.60 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 18.11.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0418/15 Hydina 31.73 0159/15 DSS 18.11.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0417/15 Rybacie výrobky a mrazená zelenina 65.45 0158/15 DSS 18.11.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0416/15 Chlieb a pečivo 68.72 KZ 17.12.2014 18.11.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0415/15 RhS oprava satelitného prijímača 50.00 0022/15 RhS Lipany 12.11.2015 Maroš Kušnír Nižný Slavkov 44117825
0414/15 DSS oprava ústredného kúrenia s výmenou čerpadla 380.00 0145/15 DSS 12.11.2015 BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0413/15 DSS čistiace prostriedky 502.08 KZ č. Z 2015 19973-z 12.11.2015 Drogéria u Kovára,s.r.o. Kuklovská 2 841 04 Bratislava 45641242
0412/15 DSS Jedálenský stôl orech 200x90x40 cm 300.00 0154/15 DSS 12.11.2015 Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0411/15 DSS Internet NOlimit za 11/2015 18.50 Zmluva č.0094 2.5.2008+ obj. č. 031/14 DSS 31.3.2014 12.11.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0410/15 DSS Drevené pelety 179.28 0151/15 DSS 12.11.2015 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0409/15 DSS Čierne uhlie 992.64 KZ č. 12/2014 z 3.12.2014 12.11.2015 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0408/15 Potraviny 247.53 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 12.11.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0407/15 Špekačky 7.70 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 12.11.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0406/15 Mäso a mäsové výrobky 82.40 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 12.11.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0405/15 DSS Pripojenie do siete VUC NET za 11/2015 127.46 Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 z 8.8.2007 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0404/15 DSS Hlasové služby O za 10/2015 23.40 Zmluva o prip. č.11FC285570 č.e01 1-6DQQP8 12.11.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0403/15 RhS hlasové služby za 10/2015, RhS Internet 41.12 Zmluva o prip. č.9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.2007 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0402/15 DSS Hlasové služby mobilnej siete za 10/2015 35.50 Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.2014 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0401/15 DSS Hlasové služby pevnej siete za 10/2015 31.37 Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.2014 12.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0400/15 Chlieb a pečivo 92.05 KZ 17.12.2014 12.11.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0399/15 Potraviny 258.20 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 04.11.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0398/15 RhS Veko na Gastro nádoby 1/3 151.20 0020/15 RhS Lipany 04.11.2015 RM Gastro-JAZ, s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004
0397/15 DSS servis programov SSP na str. prevádzku a SEED pre soc. evidenciu 252.00 0121/15 DSS 04.11.2015 J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190
0396/15 DSS Lampa ručná a na čelo 34.98 0150/15 DSS 04.11.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0395/15 DSS deratizácia a dezinsekcia 159.60 0139/15 DSS 04.11.2015 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0394/15 DSS Zmluvný servis výahov za 4.Q.2015 124.81 Zmluva o dielo č. R-2433 z 28.12.2006 04.11.2015 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0393/15 RhS réžijné náklady za podanie obedov PSS za 10/2015 135.94 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 04.11.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0392/15 RhS Stravovanie PSS za 10/2015, RhS stravovanie 362.26 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 04.11.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0391/15 Ovocie a zelenina 89.31 0142/15 DSS 04.11.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0390/15 Mäso a mäsové výrobky 55.52 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 04.11.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0389/15 Mäsové výrobky 4.50 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 04.11.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0388/15 DSS Počítače, Monitor, Klávesnica, Myšky 1031.80 0144/15 DSS 28.10.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0387/15 DSS Oprava schodov a hlavného vstupu 776.23 0122/15 DSS 28.10.2015 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0386/15 DSS Vchodové dvere PVC biele 675.00 0140/15 DSS 28.10.2015 Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0385/15 RhS Zemný plyn za 10/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1029-001/ČEZ-SK/2014 z 10.12.2014 28.10.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0384/15 Chlieb a pečivo 53.85 KZ 17.12.2014 28.10.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0383/15 Ryby a mrazená zelenina 37.85 0141/15 DSS 28.10.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0382/15 Mäso a mäsové výrobky 118.14 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 28.10.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0381/15 Mäso a mäsové výrobky 95.53 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 28.10.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0380/15 Potraviny 143.74 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 28.10.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0379/15 Potraviny 140.85 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 28.10.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0378/15 Ovocie a zelenina 165.23 0132/15 DSS, 0133/15 DSS 28.10.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0377/15 DSS Oprava spevnených plôch asfaltovou zmesou 4577.10 0119/15 DSS 19.10.2015 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice 31721079
0376/15 DSS Drevené pelety 597.60 0120/15 DSS 19.10.2015 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0375/15 Chlieb as pečivo 71.09 KZ 17.12.2014 19.10.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0374/15 DSS Výlevka 211.88 0118/15 DSS 14.10.2015 BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0373/15 DSS Servisné práce ISPIN za 4.Q.2015 387.14 Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP z 29.4.2008 14.10.2015 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0372/15 DSS Pripojenie do siete VUC NET za 10/2015 127.46 Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 8.8.2007 14.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0371/15 Potraviny 360.91 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 14.10.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0370/15 Zemiaky konzumné 600.00 0135/15 DSS 14.10.2015 Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0369/15 Mäso a mäsové výrobky 100.78 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 14.10.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0368/15 Hydina, rybacie výrobky, mrazená zelenina 89.26 0136/15 DSS 14.10.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0367/15 Hydina 54.12 0129/15 DSS 14.10.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0366/15 DSS Hlasové služby mobilnej siete za 9/2015 33.71 Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.2014 13.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0365/15 RhS Internet prístup za 10/2015, RhS Hlasové služby 35.18 Zmluva o prip. č.9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.2007 13.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0364/15 DSS Hlasové služby O2 za 9/2015 22.86 Zmluva o prip. č.01//1-6DQQP8 13.10.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0363/15 DSS Hlasové služby za 9/2015 36.61 Zmluva o prip. č.9900961372+ dodatok k zmluve 31.7.2007 13.10.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0362/15 RhS réžijné náklady za podanie stravy PSS 142.52 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 13.10.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0361/15 RhS potraviny PSS za 9/2015, RhS potraviny 374.67 Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.2011 13.10.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0360/15 Potraviny 148.53 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 07.10.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0359/15 DSS Elektrická energia za 11/2015 656.00 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 07.10.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0358/15 DSS Elektrická energia- nedoplatok za 9/2015 76.63 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 07.10.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0357/15 DSS Poistenie VW CADDY za 4.Q.2015 82.31 Flotilová poistná zmluva č.7710036190 z 28.2.2014 02.10.2015 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0356/15 DSS Elektrická energia za 10/2015 656.00 KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.2015 02.10.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0355/15 Mäso a mäsové výrobky 62.09 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 02.10.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0354/15 DSS Internet NOLimit za 10/2015 18.50 Zmluva č.0094 2.5.2008+ obj. č. 031/14 DSS 31.3.2014 02.10.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0353/15 DSS Vodné 17.6.2015 do 21.9.2015 713.39 Zmluva č. 50-000012058PO2008+ dodatok č.1 z 9.5.2011 02.10.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0352/15 Ovocie a zelenina 235.42 0126/15 DSS, 0127/15 DSS 02.10.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0351/15 Chlieb a pečivo 72.75 KZ 17.12.2014 02.10.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0350/15 Mäsové výrobky 10.71 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 02.10.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0349/15 Potraviny 232.96 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 30.11.-0001 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0348/15 DSS nastavenie a úradné overenie váhy a závažia 106.20 0112/15 DSS 25.09.2015 Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063
0347/15 RhS Zemný plyn za 9/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1029-001/ČEZ-SK/2014 z 10.12.2014 25.09.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0346/15 Ryby, Hydina a mrazená zelenina 78.46 0128/15 DSS 25.09.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0345/15 Potraviny 150.32 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 25.09.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0344/15 Mäso a mäsové výrobky 60.42 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 25.09.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0343/15 Mäso a kosti 41.80 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 25.09.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0342/15 Chlieb a pečivo 65.25 KZ 17.12.2014 25.09.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0341/15 DSS Všeobecný materiál 35.06 0106/15 DSS 16.09.2015 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0340/15 DSS Internet NOLimit za 9/2015 18.50 Zmluva o prip. č. 0094+obj. č. 031/14 DSS 16.09.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0339/15 RhS Internet prístup za 9/2015, RhS Hlasové služby 33.77 Zmluva o prip. č. 9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.2007 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0338/15 DSS Hlasové služby mobilnej siete za 8/2015 71.99 Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.2014 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0337/15 DSS Hlasové služby za 8/2015 32.50 Zmluva o prip. č.9900961372+ dodatok k zmluve 31.7.2007 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0336/15 DSS Pripojenie do siete VUCNET za 9/2015 127.46 Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 16.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0335/15 DSS Hlasové služby O2 za 8/2015 19.50 Zmluva o prip. č.11FC285570 č.e01 1-6DQQP8 16.09.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0334/15 Ovocie a zelenina 104.90 0123/15 DSS, 0124/15 DSS 16.09.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0333/15 Potraviny 126.65 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 16.09.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0332/15 Mäso a mäsové výrobky 107.38 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 16.09.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0331/15 Chlieb a pečivo 60.18 KZ 17.12.2014 16.09.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0330/15 DSS inštalácia SW MZDY, štatistika, konverzia dát 46.32 0102/15 DSS 09.09.2015 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0329/15 DSS Elektrická energia za 9/2015 656.00 KZ č. z 2015 3221- Z 09.09.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0328/15 DSS Elektrická energia- nedoplatok za 8/2015 14.38 KZ č. z 2015 3221- Z 09.09.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0327/15 DSS Kontrola a čistenie komína a dymovodu 25.00 0111/15 DSS 09.09.2015 Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0326/15 DSS kancelárske potreby 130.55 0113/15 DSS 09.09.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0325/15 DSS čistiace potreby 77.00 0076/15 DSS 09.09.2015 BRISTON, s.r.o. Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo 45547921
0324/15 Potravina, centové vyrovnanie 110.71 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 09.09.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0323/15 Potraviny, centové vyrovnanie 134.71 KZ- č. 012/2014 19.12.2014 09.09.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0322/15 Mäso a mäsové výrobky 113.89 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 09.09.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0321/15 Chlieb a pečivo-, centové vyrovnanie 79.23 KZ 17.12.2014 09.09.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0320/15 Čistiace potreby 819.54 KZ č. Z 2015 19973-z 02.09.2015 Drogéria u Kovára,s.r.o. Kuklovská 2 841 04 Bratislava 45641242
0319/15 RhS Internet za 8/2015,hlasové služby za 7/2015 35.23 Zmluva o prip. č. 9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.2007 02.09.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0318/15 Všeobecný materiál 52.98 0019/2015 RhS Lipany 02.09.2015 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0317/15 Svahovka hnedá a vodováha 361.94 0104/15 DSS 02.09.2015 STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa 332, 082 76 44938438
0316/15 Ovocie a zelenina 162.12 0109/15, 0110/15 DSS 02.09.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0315/15 Potraviny 320.64 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 02.09.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0314/15 Hydina a hydinové výrobky 33.74 0117/15 DSS 02.09.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0313/15 Zemný plyn za 8/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č.1029-001/Čez-SK/2014 z 10.12.2014 26.08.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0312/15 Mäsové výrobky 13.05 0099/15 DSS 26.08.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0311/15 Potraviny 152.98 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 26.08.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0310/15 Potraviny 8.46 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 26.08.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0309/15 Chlieb a pečivo 75.66 KZ zo dňa 17.12.2014 26.08.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0308/15 Viazanie mzdovej agendy -77.00 0094/15 DSS 21.08.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0307/15 Kuchynské potreby 200.48 0116/15 DSS 21.08.2015 NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0306/15 Umyvačka riadu -550.00 0115/15 21.08.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0305/15 Hydina a mrazená zelenina 52.25 0114/15 DSS 21.08.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0304/15 Mäso a mäsové výrobky 137.83 Rámcová KZ zo dňa 29.12.2014 21.08.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0303/15 Ovocie a zelenina 126.29 0097/15 DSS, 0098/15 DSS 21.08.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0302/15 Potraviny 211.19 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 21.08.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0301/15 Chlieb a pečivo 58.35 KZ zo dňa 17.12.2014 21.08.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0300/15 Repasovanie tonerov 286.26 0105/15 DSS 10.08.2015 Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0299/15 Pripojenie do siete VUC NET za 8/2015 127.46 Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.2007 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0298/15 Hlasové služby mobilnej siete za 7/2015 40.18 Zmluva o pripojení č. 6.118488-00-00-100000+dodatok 13.8.2014 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0297/15 Hlasové služby pevnej siete za 7/2015 37.34 Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok 31.7.2007 10.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0296/15 Hlasové služby O2 za 7/2015 18.52 Zmluva o pripojení č.e011-6DQQp8 10.08.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0295/15 Internet NoLimit za 8/2015 18.50 Zmluva č.0094+objednávka 031/14 DSS z 31.3.2014 10.08.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0294/15 Elektrická energia-nedoplatok za 7/2015 40.88 KZ č.Z20153221_Z 02.04.2015 10.08.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0293/15 Potraviny 231.44 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 10.08.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0292/15 Mäso a mäsové výrobky 167.30 Rámcová KZ zo dňa 29.12.2014 10.08.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0291/15 Ryby a mrazená zelenina 39.74 0108/15 DSS 10.08.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0290/15 Kuracie stehná 64.94 0107/15 DSS 10.08.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0289/15 Stravovanie PSS a zamest. 7/2015 184.25 Dohoda 5.9.2007+dodatok č. 5/2011 06.08.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0288/15 Réžijné náklady za podanie obedov zamest.a PSS za 7/2015 109.32 Dohoda 5.9.2007+dodatok č. 5/2011 06.08.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0287/15 Windows 7 a Inštalácia 262.98 0079/15 DSS 06.08.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0286/15 Náhradný diel do kuchyn.robota 22.70 0091/15 DSS 06.08.2015 Ľuboš BARAN-SERVIS Švábska 6695/57A 080 05 Prešov 10733817
0285/15 Zmluvný servis výahov za 3.Q.2015 124.81 Zmluva o dielo č.zm.R-2433 z 28.12.2006 06.08.2015 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0284/15 Update programového vybavenia MZDY-v 15.07 41.76 0095/15 DSS 06.08.2015 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0283/15 Elektrická energia za 8/2015 -656.00 KZ č.Z20153221_Z 02.04.2015 06.08.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0282/15 Koberec,PVC guma a podložka pod gumu 132.83 0103/15 DSS 06.08.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0281/15 Čistiace potreby 84.40 0101/15 DSS 06.08.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0280/15 Pracie prostriedky 86.52 0100/15 DSS 06.08.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0279/15 Potraviny 122.82 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 06.08.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0278/15 DSS Sie dverová biela 110.01 0078/15 DSS 06.08.2015 Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0277/15 chlieb a pečivo 74.55 KZ zo dňa 17.12.2014 06.08.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0276/15 ovocie a zelenina 226.89 0092/15 DSS, 0093/15 DSS 06.08.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0275/15 Mäso a mäsové výrobky 153.72 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 30.07.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0274/15 Mäsové výrobky 4.18 0096/15 DSS 30.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0273/15 Potraviny 221.36 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 30.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0272/15 Potraviny 310.59 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 30.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0271/15 chlieb a pečivo 68.26 KZ zo dňa 17.12.2014 30.07.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0270/15 Zemný plyn RhS za 7/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.2014 21.07.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0269/15 Chlieb a pečivo 70.54 KZ zo dňa 17.12.2014 21.07.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0268/15 Mäso a mäsové výrobky 60.26 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 21.07.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0267/15 Hlasové služby pevnej siete za 6/2015 a Internet prístup za 7/2015 RhS LIpany 44.35 15.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0266/15 Servisné práce ISPIN za 3.Q.2015 387.14 Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP 29.4.2008 15.07.2015 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0265/15 Všeobecný materiál 46.28 0090/15 DSS 15.07.2015 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0264/15 Materiál na pracovnú terapiu 106.10 0018/2015 RhS Lipany 15.07.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0263/15 Vodné a stočné RhS od 1.1.2015 do 30.6.2015 227.90 Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 1 15.07.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0262/15 Elektrická energia RhS za 3.Q.2015 -200.00 Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 1 15.07.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0261/15 Ovocie a zelenina -77.00 0082/15 DSS, 0083/15 DSS 15.07.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0260/15 Potraviny 145.62 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 15.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0259/15 Potraviny 5.90 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 15.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0258/15 Ryby,Hydina a mrazená zelenina 66.28 0088/15 DSS 15.07.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0257/15 Mäso a mäsové výrobky 121.02 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 15.07.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0256/15 Hydina a hydinové výrobky 44.58 0087/15 DSS 15.07.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0255/15 Rolety na strešné okná 84.96 0089/15 DSS 09.07.2015 Web Shops it, s.r.o. Tesárska 142/9 080 01 Prešov 48228800
0254/15 Všeobecný materiál 123.86 0086/15 DSS 09.07.2015 Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0253/15 Pripojenie do siete VUC NET za 7/2015 127.46 Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.2007 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0252/15 Elektrická energia za 7/2015 -656.00 Kúpna zmluva č.Z20153221_Z z 2.4.2015 09.07.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0251/15 Batéria do zálož.zdroja a Predl.kábel 26.80 0084/15 DSS 09.07.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0250/15 Hydina a hydinové výrobky 28.31 0085/15 DSS 09.07.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0249/15 Potraviny 205.80 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 09.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0248/15 Potraviny 5.83 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 09.07.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0247/15 Elektrická energia za 6/2015 15.26 Kúpna zmluva č.Z20153221_Z z 2.4.2015 09.07.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0246/15 Kancelársky papier 87.25 0075/15 DSS 09.07.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0245/15 Hlasové služby pevnej siete za 6/2015 36.12 Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.2007 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0244/15 Hlasové služby O2 za 6/2015 23.40 Zmluva o pripojení č.11FC285570 09.07.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0243/15 Oprava VW CADDY 114.14 0080/15 DSS 02.07.2015 Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0242/15 Internet NOLImit za 5/2015 18.50 Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.2014 02.07.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0241/15 Poistenie VW CADDY za 3.Q.2015 82.31 Flotilová poistná zmluva-Kasko č.7710036190 02.07.2015 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0240/15 Oprava automatickej práčky -98.00 0070/15 DSS 02.07.2015 MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0239/15 zalohovanie dat-Mzdová agenda 41.82 0081/15 DSS 02.07.2015 IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0238/15 Hlasové služby mobilnej siete za 6/2015 33.42 Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.2014 02.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0237/15 chlieb a pečivo 65.12 KZ zo dňa 17.12.2014 02.07.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0236/15 Réžia PSS a zamest. RhS za 6/2015 162.18 Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.2011 02.07.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0235/15 Stravovanie PSS a zamest. RhS za 6/2015 403.63 Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.2011 02.07.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0234/15 Ovocie a zelenina 176.59 0071/15 DSS, 0072/15 DSS 02.07.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0233/15 Potraviny 326.32 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 29.06.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0232/15 Mäso a mäsové výrobky 120.60 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 29.06.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0231/15 Ryby, hydina a mrazená zelenina 83.22 0077/15 DSS 29.06.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0230/15 chlieb a pečivo 68.43 KZ zo dňa 17.12.2014 29.06.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0229/15 Stojan na bicykle 1+1 148.80 0074/15 DSS 24.06.2015 B2B partner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 44413467
0228/15 Vodné a stočné 633.83 Zmluva č.50-000012058PO2008+dodatok č. 1 z 9.5.2011 24.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0227/15 Zemný plyn za 6/215 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.2014 24.06.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0226/15 Potraviny 141.65 KZ č.012/2014 24.06.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0225/15 Hydinové výrobky 8.18 0073/15 DSS 24.06.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0224/15 Oprava pieskoviska a lavičiek 369.99 0014/15 RhS Lipany 19.06.2015 MILORD, s.r.o., Českej Lípy 919/40, 085 01 Bardejov 46949429
0223/15 Hojdačka a bradlový chodník so schodíkmi -580.00 0015/15 RhS Lipany 19.06.2015 MILORD, s.r.o., Českej Lípy 919/40, 085 01 Bardejov 46949429
0222/15 Čistiace potreby 327.77 0065/15 DSS 19.06.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0221/15 Pracie prášky 174.36 0064/15 DSS 19.06.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0220/15 Mäso a mäsové výrobky 93.46 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 19.06.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0219/15 Elektrická energia-preplatok za 5/2015 -46.18 KZ č.Z20153221-Z 2.4.2015 19.06.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0218/15 Pripojenie do siete VUC NET za 6/2015 127.46 Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.2007 16.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0217/15 Hlasové služby RhS 5/2015 a Internet prístup 6/2015 41.46 Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.2007 16.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0216/15 Hlasové služby mobilnej siete za 5/2015 38.34 Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.2014 16.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0215/15 Hlasové služby pevnej siete za 5/2015 56.08 Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.2007 16.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0214/15 Hlasové služby O2 za 5/2015 16.10 Zmluva o pripojení č.11FC285570 16.06.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0213/15 Internet NO LIMIT za 6/2015 18.50 Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.2014 16.06.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0212/15 Mäso a mäsové výrobky 71.62 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 16.06.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0211/15 Chlieb a pečivo 72.02 KZ zo dňa 17.12.2014 16.06.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0210/15 Ovocie a zelenina 113.79 0066/15 DSS, 0067/15 DSS 16.06.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0209/15 Potraviny 244.18 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 16.06.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0208/15 Potraviny 175.91 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 16.06.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0207/15 Hydinové výrobky 5.26 0068/15 DSS 16.06.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0206/15 Dunajské kamenivo 67.50 0016/15 RhS Lipany 16.06.2015 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0205/15 Elektrická energia za 6/2015 -656.00 KZ č.Z20153221-Z 2.4.2015 05.06.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0204/15 Školenie z hygieny potravín -105.00 0063/15 DSS 05.06.2015 Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551
0203/15 Rybacie výrobky a mrazená zelenina 28.50 0069/15 DSS 05.06.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0202/15 Mäso a mäsové výrobky 48.67 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 05.06.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0201/15 Potraviny 134.68 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 05.06.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0200/15 Dvere na schodisko -276.00 0050/15 DSS 05.06.2015 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0199/15 Elektrická energia RhS za 2.Q.2015 -200.00 Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 1 05.06.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0198/15 Drevené pelety 373.50 0062/15 DSS 05.06.2015 Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0197/15 Stravovanie PSS a zamest. za 5/2015 386.04 Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.2011 05.06.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0196/15 Réžijné náklady PSS a zamest. RhS za 5/2015 147.40 Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.2011 05.06.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0195/15 Ovocie a zelenina 112.42 0058/15 DSS, 0059/15 DSS 05.06.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0194/15 Mäso a mäsové výrobky 71.23 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 05.06.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0193/15 chlieb a pečivo 80.49 KZ zo dňa 17.12.2014 05.06.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0192/15 Zemný plyn za 5/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.2014 28.05.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0191/15 Čistiace potreby 412.22 0011/15 RhS Lipany 28.05.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0190/15 Pracie prášky 38.24 0010/15 RhS Lioany 28.05.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0189/15 Pracovné odevy -129.00 0012/15 RhS Lipany 28.05.2015 Richard Šimon Jakubovany 94 08301 34814035
0188/15 Pracovná obuv -114.00 0013/15 RhS Lipany 28.05.2015 JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0187/15 Potraviny 14.42 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 28.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0186/15 Potraviny 300.78 28.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0185/15 Mrazená zelenina, hydina a rybacie výrobky 82.74 0061/15 DSS 28.05.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0184/15 Hydina a hydinové výrobky 46.51 0060/15 DSS 28.05.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0183/15 Mäso a mäsové výrovky 105.18 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 28.05.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0182/15 chlieb a pečivo 65.37 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 28.05.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0181/15 Ovocie a zelenina 101.46 0053/15 DSS, 0054/15 DSS 28.05.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0180/15 Potraviny 51.43 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 20.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0179/15 Potraviny 299.07 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 20.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0178/15 Mäso a mäsové výrobky 64.86 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 20.05.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0177/15 Hydina a hydinové výrobky 55.49 0056/15 DSS 20.05.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0176/15 Elektrická energia za 4/2015-preplatok -48.51 Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.910982 15.05.2015 SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0175/15 Aplikácia bioenzymatických prípravkov -120.00 0055/15 DSS 14.05.2015 Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0174/15 Chlieb a pečivo 56.30 KZ zo dňa 17.12.2014 14.05.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0173/15 Automatická práčka a všeobecné potreby 513.70 0052/15 DSS 14.05.2015 Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0172/15 Poradenské služby v oblasti obstar. -300.00 0030/15 DSS 12.05.2015 SK ACTIVE, s.r.o. Agátova 6 075 01 Trebišov 36207543
0171/15 Pripojenie do siete VUC NET za 5/2015 127.46 Zmluva o pripojení č. 0120061267+dodatok č. 1 z 8.8.2007 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0170/15 Všeobecný materiál 133.55 0048/15 DSS 12.05.2015 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0169/15 Elektrická energia za 5/2015 -656.00 Kúpna zmluva č.Z 2015 3221-Z 2.4.2015 12.05.2015 Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0168/15 Internet NO Limit za 5/2015 18.50 Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.2014 12.05.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0167/15 Uteráky,osušky,utierky, plachty RhS 200.20 0009/15 RhS Lipany 12.05.2015 Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0166/15 Uteráky a gumený obrus 75.82 0045/15 DSS 12.05.2015 Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0165/15 Pracie prášky 65.04 0051/15 DSS 12.05.2015 Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0164/15 Mäso a mäsové výrobky 91.19 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 12.05.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0163/15 Potraviny 169.65 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 12.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0162/15 Potraviny 184.80 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 12.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0161/15 Kancelárske potreby 114.59 0049/15 DSS 12.05.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0160/15 Hlasové služby Voice VPN za 4/2015 a Internet prístup za 5/2015 40.10 Zmluva o pripojení č.9902139891+dodatok z 31.7.2007 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0159/15 Hlasové služby mobilnej siete za 4/2015 37.52 Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.2014 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0158/15 Hlasové služby pevnej siete za 4/2015 55.60 Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.2007 12.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0157/15 Hlasové služby za 4/2015 -10.00 Zmluva o pripojení č.011-6DQQP8 zo dňa 14.5.2010 12.05.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0156/15 Stravovanie PSS a zamest. RhS za 4/2015 363.34 Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.2011 04.05.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0155/15 Réžia PSS a zamest. RhS za 4/2015 141.70 Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.2011 04.05.2015 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0154/15 chlieb a pečivo 75.37 KZ zo dňa 17.12.2014 04.05.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0153/15 Hydina a hydinové výrobky 59.53 0047/15 DSS 04.05.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0152/15 Potraviny 20.66 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 04.05.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0151/15 Mäso a mäsové výrobky 56.87 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 04.05.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0150/15 Ovocie a zelenina 98.06 0043/15 DSS, 0044/15 DSS 04.05.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0149/15 Oprava kotla EKO KOMFORT 461.40 0041/15 DSS 28.04.2015 BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0148/15 Zemný plyn za 4/2015 234.50 Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.2014 28.04.2015 ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0147/15 Zmluvný servis výahov 4/2015 124.81 Zmluva o dielo č. R-2433 z 28.12.2006 28.04.2015 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0146/15 deratizácia a dezinsekcia 159.60 0040/15 DSS 28.04.2015 DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0145/15 Internet NOLimit za 4/2015 18.50 Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.2014 28.04.2015 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0144/15 chlieb a pečivo 56.76 KZ zo dňa 17.12.2014 28.04.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0143/15 Mrazená zelenina 34.48 0046/15 DSS 28.04.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0142/15 Potraviny 154.07 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 28.04.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0141/15 Mäso a mäsové výrobky 79.25 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 28.04.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0140/15 Kontrola a revízia vodovodu Hydrant RhS 15.60 0006/15 RhS Lipany 22.04.2015 Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0139/15 Servisné práce ISPIN za 2.Q.2015 387.14 Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP 29.4.2008 22.04.2015 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0138/15 Ovocie a zelenina 101.59 0037a,b/15 DSS 22.04.2015 Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0137/15 Hydinové výrobky 7.90 0038/15 DSS 22.04.2015 Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0136/15 Potraviny 297.38 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 22.04.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0135/15 Mäso a mäsové výrobky 106.82 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 22.04.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0134/15 Odborná prehliadka a skúška elektr.zariadenia RhS 357.60 0003/15 RhS Lipany 14.04.2015 Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0133/15 RhS Materiál na pracovnú výchovu 105.58 0007/14 RhS Lipany 14.04.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0132/15 Kancelársky papier RhS 17.45 0008/15 RhS Lipany 14.04.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0131/15 Kancelársky papier 87.25 0042/15 DSS 14.04.2015 GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0130/15 Hlasové služby O2 za 3/2015 18.83 Zmluva o pripojení č.11FC285570 14.04.2015 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0129/15 Pripojenie do siete VUCNET za 4/2015 127.46 Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.2007 14.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0128/15 Elektrická energia za 4/2014 -803.00 Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.910982 zo dňa 23.5.2008 14.04.2015 SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0127/15 Čierne uhlie 586.08 KZ č.12/2014 zo dňa 3.12.2014 14.04.2015 PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0126/15 Mäso a mäsové výrobky 44.74 Rámcová kúpna zmluva 29.12.2014 14.04.2015 HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0125/15 Potraviny 240.44 KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.2014 14.04.2015 POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0124/15 Rybacie výrobky a mrazená zelenina 70.94 0039/15 DSS 14.04.2015 RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0123/15 chlieb a pečivo 80.43 KZ zo dňa 17.12.2014 14.04.2015 Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0122/15 Ročná odborná prehliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie -396.00 Zmluva o dielo č.12/2008 z 1.2.2008 07.04.2015 Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0121/15 Poistenie VW CADDY za 2.Q.2015 82.31 Flotilová poistná zmluva-Kasko č.7710036190 07.04.2015 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0120/15 Vinylové vyšetr.rukavice -54.00 0036/15 DSS 07.04.2015 MSM SLOVAKIA, s.r.o. Lesná 880 908 51 Holíč 31440479
0119/15 Odpadové nádoby -56.00 0031/15 DSS 07.04.2015