dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Ing. Jozef Planý: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Nadlimitné zákazky

Domov sociálnych služieb v Brezovičke je verejný obstarávateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a poplnení niektorých zákonov

 

Názov zákazky Zobraziť dokument