dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Ing. Jozef Planý: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Objednávky

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

strana z 69
Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Hodnota Dátum vyhotovenia Schválil
0197/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 170.11 € 23.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0196/16 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Vianočné kolače 50.40 € 22.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0195/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 85.18 € 21.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0194/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 78.71 € 20.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0193/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 168.24 € 19.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0192/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 104.83 € 16.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0191/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 53.55 € 16.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0190/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 27.06 € 15.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0189/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 135.86 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0189/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava dreveného obkladu v jedálni 2374.50 € 18.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0188/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 54.84 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0188/15 DSS Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226 Alkoholtester 64.84 € 18.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0187/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 103.03 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0187/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 489.35 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0187/15 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava automatickej práčky 182.26 € 18.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0186/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 0.10 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0186/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 93.76 € 09.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0186/15 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Odborná prehliadka a skúška elektr.zariad.Mokré prostredie 342.00 € 10.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0185/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 189.38 € 27.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0185/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 61.82 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS