dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Objednávky

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

strana z 84
Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Hodnota Dátum vyhotovenia Schválil
198/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 212.03 € 10.12.2018 Mgr. Ján Tomus
197/18 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 12.92 € 07.12.2018 Mgr. Ján Tomus
194/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 110.28 € 03.12.2018 Mgr. Ján Tomus
193/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 309.35 € 03.12.2018 Mgr. Ján Tomus
185/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 72.40 € 16.11.2018 Mgr. Ján Tomus
182/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 121.13 € 12.11.2018 Mgr. Ján Tomus
180/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 288.87 € 07.11.2018 Mgr. Ján Tomus
179/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 116.88 € 05.11.2018 Mgr. Ján Tomus
178/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 127.43 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
177/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 155.29 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
176/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 68.46 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
175/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 65.95 € 29.10.2018 Mgr. Ján Tomus
174/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 178.57 € 29.10.2018 Mgr. Ján Tomus
173/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazené potraviny 61.47 € 25.10.2018 Mgr. Ján Tomus
172/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 354.27 € 22.10.2018 Mgr. Ján Tomus
171/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 90.78 € 22.10.2018 Mgr. Ján Tomus
170/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 72.45 € 21.10.2018 Mgr. Ján Tomus
169/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 64.30 € 19.10.2018 Mgr. Ján Tomus
168/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 175.11 € 15.10.2018 Mgr. Ján Tomus
167/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 91.25 € 15.10.2018 Mgr. Ján Tomus