dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Objednávky

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Hodnota Dátum vyhotovenia Schválil
206/18 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Koláče PSS 73.50 € 21.12.2018 Mgr. Ján Tomus
205/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 77.05 € 21.12.2018 Mgr. Ján Tomus
204/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 91.34 € 17.12.2018 Mgr. Ján Tomus
203/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 281.57 € 17.12.2018 Mgr. Ján Tomus
202/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 9.47 € 14.12.2018 Mgr. Ján Tomus
201818 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 368.60 € 12.12.2018 Mgr. Ján Tomus
200/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 66.92 € 11.12.2018 Mgr. Ján Tomus
199/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 127.17 € 10.12.2018 Mgr. Ján Tomus
198/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 212.03 € 10.12.2018 Mgr. Ján Tomus
197/18 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 12.92 € 07.12.2018 Mgr. Ján Tomus
194/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 110.28 € 03.12.2018 Mgr. Ján Tomus
193/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 309.35 € 03.12.2018 Mgr. Ján Tomus
192/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 56.60 € 01.12.2018 Mgr. Ján Tomus
191/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 72.87 € 26.11.2018 Mgr. Ján Tomus
190/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 328.31 € 26.11.2018 Mgr. Ján Tomus
189/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 108.71 € 23.11.2018 Mgr. Ján Tomus
188/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 58.48 € 21.11.2018 Mgr. Ján Tomus
187/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 130.89 € 19.11.2018 Mgr. Ján Tomus
186/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 113.49 € 19.11.2018 Mgr. Ján Tomus
185/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 72.40 € 16.11.2018 Mgr. Ján Tomus
184/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 246.31 € 15.11.2018 Mgr. Ján Tomus
182/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 121.13 € 12.11.2018 Mgr. Ján Tomus
180/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 288.87 € 07.11.2018 Mgr. Ján Tomus
179/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 116.88 € 05.11.2018 Mgr. Ján Tomus
178/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 127.43 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
177/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 155.29 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
176/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 68.46 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
175/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 65.95 € 29.10.2018 Mgr. Ján Tomus
174/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 178.57 € 29.10.2018 Mgr. Ján Tomus
173/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazené potraviny 61.47 € 25.10.2018 Mgr. Ján Tomus
172/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 354.27 € 22.10.2018 Mgr. Ján Tomus
171/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 90.78 € 22.10.2018 Mgr. Ján Tomus
170/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 72.45 € 21.10.2018 Mgr. Ján Tomus
169/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 64.30 € 19.10.2018 Mgr. Ján Tomus
168/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 175.11 € 15.10.2018 Mgr. Ján Tomus
167/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 91.25 € 15.10.2018 Mgr. Ján Tomus
166/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 304.45 € 15.10.2018 Mgr. Ján Tomus
165/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 68.12 € 11.10.2018 Mgr. Ján Tomus
164/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 143.54 € 08.10.2018 Mgr. Ján Tomus
163/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 153.93 € 08.10.2018 Mgr. Ján Tomus
162/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 34.03 € 05.10.2018 Mgr. Ján Tomus
161/18 Kuchyňa Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Konzumné zemiaky 475.20 € 04.10.2018 Mgr. Ján Tomus
160/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazené potraviny 42.00 € 04.10.2018 Mgr. Ján Tomus
159/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 162.07 € 01.10.2018 Mgr. Ján Tomus
158/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 130.71 € 01.10.2018 Mgr. Ján Tomus
157/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 315.70 € 01.10.2018 Mgr. Ján Tomus
156/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 50.80 € 01.10.2018 Mgr. Ján Tomus
155/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 129.87 € 24.09.2018 Mgr. Ján Tomus
154/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 187.27 € 24.09.2018 Mgr. Ján Tomus
153/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 29.65 € 21.09.2018 Mgr. Ján Tomus
152/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 57.36 € 21.09.2018 Mgr. Ján Tomus
151/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 157.28 € 17.09.2018 Mgr. Ján Tomus
150/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 62.13 € 17.09.2018 Mgr. Ján Tomus
149/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 269.11 € 14.09.2018 Mgr. Ján Tomus
148/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 66.04 € 11.09.2018 Mgr. Ján Tomus
147/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 125.20 € 10.09.2018 Mgr. Ján Tomus
146/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 48.67 € 07.09.2018 Mgr. Ján Tomus
145/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazené potraviny 42.96 € 06.09.2018 Mgr. Ján Tomus
144/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 234.24 € 06.09.2018 Mgr. Ján Tomus
143/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 147.71 € 03.09.2018 Mgr. Ján Tomus
142/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 52.57 € 03.09.2018 Mgr. Ján Tomus
141/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 106.52 € 03.09.2018 Mgr. Ján Tomus
140/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 188.12 € 03.09.2018 Mgr. Ján Tomus
132/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazené potraviny 43.55 € 16.08.2018 Mgr. Ján Tomus
068/18 DSS NAY, a.s. Tuhova 15 Košická 2/C,Prešov 830 00 Bratislava 35739487 Mobilný telefón, odvlhčovač 386.99 € 25.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0202/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 45.90 € 28.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0201/17 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Zákusky 129.30 € 21.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0200/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 68.78 € 21.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0199/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 83.27 € 21.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0198/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 261.41 € 18.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0197/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 122.44 € 18.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0197/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 170.11 € 23.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0196/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 234.80 € 18.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0196/16 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Vianočné kolače 50.40 € 22.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0195/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 15.16 € 15.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0195/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 85.18 € 21.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0194/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 136.44 € 11.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0194/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 78.71 € 20.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0193/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.01 € 11.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0193/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 168.24 € 19.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0192/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 25.08 € 07.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0192/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 104.83 € 16.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0191/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 321.44 € 06.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0191/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 53.55 € 16.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0190/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 147.67 € 04.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0190/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 27.06 € 15.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0189/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 519.03 € 04.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0189/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 135.86 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0189/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava dreveného obkladu v jedálni 2374.50 € 18.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0188/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 102.43 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0188/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 54.84 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0188/15 DSS Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226 Alkoholtester 64.84 € 18.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0187/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 103.03 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0187/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 489.35 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0187/15 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava automatickej práčky 182.26 € 18.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0186/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 55.79 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0186/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 93.76 € 09.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0186/15 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Odborná prehliadka a skúška elektr.zariad.Mokré prostredie 342.00 € 10.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0185/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 189.38 € 27.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0185/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 61.82 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0185/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby, mrazená zelenina a hydina 111.02 € 10.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0184/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 50.16 € 23.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0184/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 176.86 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0184/15 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie interiéru 355.71 € 10.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0183/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.62 € 21.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0183/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 55.22 € 02.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0183/15 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava elektroinš.-rozvod elektriny 478.49 € 10.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0182/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 135.76 € 20.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0182/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 62.70 € 01.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0182/15 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Oprava stropu a maľovanie jedálne 1172.65 € 10.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0181/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 152.82 € 20.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0181/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 39.94 € 25.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0181/15 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 173.26 € 08.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0180/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 144.25 € 20.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0180/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 75.58 € 25.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0180/15 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 137.93 € 08.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0179/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 32.24 € 16.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0179/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 327.93 € 24.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0179/15 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Oprava výťahu-zapojenie čítacej hlavy 1681.20 € 08.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0178/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 109.25 € 13.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0178/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 41.87 € 24.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0178/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 48.30 € 07.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0177a/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 55.60 € 11.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0177/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 65.24 € 10.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0177/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 52.10 € 21.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0177/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 27.50 € 07.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0176/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 209.39 € 08.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0176/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 22.68 € 18.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0176/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mikulášske a vianočné darčeky 103.00 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0175/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 542.14 € 06.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0175/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 71.97 € 18.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0175/15 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Oprava alternátora na VW CADDY 68.82 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0174/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 133.22 € 03.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0174/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 214.10 € 16.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0174/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 54.12 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0173/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 35.83 € 03.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0173/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 159.55 € 14.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0173/15 DSS ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560 Stropné svietidlá 734.48 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0172/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 167.87 € 02.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0172/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 277.50 € 14.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0172/15 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Repasovanie tonerov 121.57 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0171/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 55.18 € 02.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0171/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.14 € 11.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0171/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Príspevok na stravovanie 247.30 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0170/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 62.76 € 02.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0170/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 106.26 € 11.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0170/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mäsové výrobky 10.90 € 01.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0169/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 93.46 € 30.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0169/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 222.45 € 07.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0169/15 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Mixér Orava 199.00 € 26.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0169-2/15 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 221.72 € 26.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0168/17 Kuchyňa Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Konzumné zemiaky 432.00 € 24.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0168/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 77.20 € 04.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0168/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Hydina a mrazená zelenina 36.54 € 26.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0167/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 131.46 € 23.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0167/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 97.13 € 04.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0167/15 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Koberce,dvere 758.27 € 26.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0166/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 161.99 € 23.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0166/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 72.50 € 02.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0166/15 DSS PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253 Prešovský Korzár SME na rok 2016 230.00 € 25.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0165/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.09 € 21.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0165/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 60.52 € 02.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0165/15 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava automatickej práčky 182.26 € 24.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0164/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 88.01 € 16.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0164/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 134.58 € 28.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0164/15 DSS AGATEX, s.r.o. Cesta na Červený most 10 811 05 Bratislava 31376461 Teflonové obrusy 71.54 € 19.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0163/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 147.67 € 16.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0163/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 25.48 € 28.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0163/15 DSS TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúšovo 36355160 Korkové tabule 124.02 € 13.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0162/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 279.61 € 16.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0162/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 386.57 € 24.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0162/15 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Pohovka a taburetky 360.00 € 13.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0161/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 17.92 € 13.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0161/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 64.40 € 21.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0161/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 103.15 € 11.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0160/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 49.13 € 11.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0160/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 66.42 € 21.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0160/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 51.77 € 11.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0159/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 129.32 € 09.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0159/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 109.37 € 21.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0159/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydinové výrobky 31.73 € 11.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0158/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 141.55 € 06.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0158/16 Kuchyňa Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Zemiaky 20 q 480.00 € 18.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0158/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Rybacie výrobky,mrazená zelenina 65.45 € 11.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0157/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 55.18 € 05.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0157/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 128.00 € 17.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0157/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 116.20 € 10.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0156/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 177.18 € 03.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0156/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 205.04 € 17.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0156/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky materiál 157.78 € 10.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0155/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 209.38 € 02.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0155/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 66.88 € 14.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0155/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier 69.80 € 10.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0154/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 131.53 € 02.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0154/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 94.34 € 14.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0154/15 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Jedálenský stôl 300.00 € 06.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0153/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 45.40 € 02.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0153/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 63.84 € 13.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0153/15 DSS G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916 Kalendáre na rok 2016 180.42 € 06.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0152/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 439.15 € 02.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0152/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 57.12 € 11.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0152/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Vešiakový panel+Poličky 888.00 € 06.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0151/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 83.74 € 25.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0151/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 121.28 € 03.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0151/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené pelety 179.28 € 02.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0150/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 140.33 € 25.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0150/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 147.27 € 03.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0150/15 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Ručné lampy-baterky 34.98 € 02.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0149/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.10 € 21.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0149/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 35.80 € 03.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0149/15 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy 318.12 € 02.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0148/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 158.68 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0148/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 138.61 € 30.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0148/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mäsové výrobky 6.09 € 02.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0147/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 97.41 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0147/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 362.06 € 26.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0147/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 51.70 € 02.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0146/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 157.50 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0146/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 38.81 € 23.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0146/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 62.74 € 02.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0145/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 27.59 € 14.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0145/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 60.07 € 23.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0145/15 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Oprava ústredného kúrenia a výmena čerpadla 380.00 € 30.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0144/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 129.54 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0144/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 81.11 € 21.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0144/15 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Zálohovanie dát a Počítačové zostavy s prísluš. 1031.80 € 19.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0143/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 61.29 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0143/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 182.57 € 19.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0143/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 50.00 € 19.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0142/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 74.04 € 08.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0142/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 246.88 € 19.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0142/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 39.31 € 19.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0141/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 105.46 € 05.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0141/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 209.60 € 12.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0141/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 37.85 € 19.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0140/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 114.64 € 04.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0140/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 56.67 € 12.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0140/15 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Vchodové dvere PVC biele 675.00 € 15.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0140/13 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Koberec 94.90 € 18.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0139/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 99.87 € 27.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0139/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 165.84 € 04.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0139/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 60.29 € 09.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0139/15 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia 159.60 € 15.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0139/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 34.86 € 18.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0138/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 222.04 € 27.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0138/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 500.75 € 04.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0138/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 161.15 € 09.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0138/15 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Stoličky TULIPAN 744.60 € 15.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0138/13 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Vysokotlakový čistič 179.90 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0137/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 76.98 € 24.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0137/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 68.95 € 02.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0137/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 27.06 € 08.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0137/15 DSS NAY, a.s. Tuhova 15 Košická 2/C,Prešov 830 00 Bratislava 35739487 Ponorný mixér 36.90 € 13.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0137/13 DSS LiveNET services s.r.o., Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves 45370842 Reinštalácia PC a zalohovanie údajov 144.00 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0137/12 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava interiérového vybavenia 350.40 € 10.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0136/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 63.70 € 21.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0136/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 8.20 € 25.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0136/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 145.09 € 05.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0136/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Rybacie výrobky, mrazená zelenina, hydina 89.26 € 09.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0136/14 DSS TOMIRA, s.r.o. Mušktátová 495/38 040 11 Košice 46933000 Vypracovanie bezpečnostného projektu IS 290.26 € 18.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0136/13 DSS LiveNET services s.r.o., Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves 45370842 WIndows 7, 64Bit profesional a Microsoft OFFICE 2013 910.70 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0136/12 DSS Ján DEGRO Námestie Slobody 75, 083 01 SABINOV 14359413 Olej Castrol a žiarovky do VW CADDY 15.11 € 10.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0135/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 163.44 € 20.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0135/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 148.58 € 25.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0135/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 119.47 € 05.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0135/15 DSS Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Konzumné zemiaky 600.00 € 09.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0135/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 75.92 € 18.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0135/13 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava a údržba rozvodov elektr.energie 395.28 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0135/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 46.50 € 10.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0134/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 105.88 € 20.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0134/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 155.21 € 22.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0134/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.98 € 01.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0134/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mäsové výrobky 4.50 € 05.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0134/14 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maliarske práce na 3.poschodí 861.20 € 16.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0134/13 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Materiál na pracovnú terapiu a všeobecný materiál 281.00 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0134/12 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Predplatné Zbierky zákonov a Finančný spravodajca na rok 2013 278.98 € 10.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0133/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 226.81 € 20.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0133/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 65.39 € 21.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0133/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 152.88 € 26.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0133/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 60.78 € 05.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0133/14 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava dreveného zábradlia s motnážou 894.00 € 16.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0133/13 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Predplatné na Finan.spravodaj, Zbierku zákonov a Verej.správa SR 196.60 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0133/12 DSS Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 602311 Náklady spojené s prechodom na ekon.inform.systém ISPIN 2 485.00 € 10.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0132/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 191.99 € 21.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0132/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 334.39 € 23.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0132/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 104.45 € 05.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0132/14 DSS FECUPRAL, s.r.o. Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš 36448974 Odber ekologicky nezávadného odpadu 7.20 € 16.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0132/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 47.45 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0132/12 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Myši k PC 75.00 € 10.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0131/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 117.90 € 13.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0131/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 38.65 € 18.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0131/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 170.29 € 22.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0131/15 DSS Zuzana Kocúreková Červenica pri Sabinove 122 082 56 44116446 Vresy do skalky a substráty 77.00 € 05.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0131/14 DSS Branislav DVORIŠČÁK GASTRO-GALAXI, 086 45 Stuľany 195, prevádzka Slovenská 16, 080 01 Prešov 41231082 Kuchynské potreby 334.87 € 16.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0131/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 30.37 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0131/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 16.38 € 06.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0130/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 282.05 € 13.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0130/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 106.18 € 18.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0130/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 52.37 € 22.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0130/15 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Predplatné-Verejná správa SR-ročný prístup a EPI Právny systém-ročný prístup 151.62 € 05.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0130/14 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Zbierky zákonov+Fin.spravodaj.VS SR-ročný prístup 135.90 € 16.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0130/13 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Vodárenský materiál 12.12 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0130/12 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Mikrovlnka, Olejový radiátor a náhrad.diel do mikrovlnky 170.99 € 06.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0129/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 68.18 € 11.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0129/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 46.62 € 17.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0129/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 49.14 € 19.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0129/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 54.12 € 30.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0129/14 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia a odborná prehliadka-Mokré prostredie 342.20 € 15.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0129/13 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Mikulášske a vianočné balíčky 136.50 € 02.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0129/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 44.40 € 06.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 14.83 € 10.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0128/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 218.69 € 14.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 77.95 € 19.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/16 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 32.65 q 861.96 € 27.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby,mraz.zelenina,hydina 78.46 € 24.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/14 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia a odborná prehliadka elekt.spotreb. 473.28 € 15.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/13 DSS DEGRO, s.r.o., Ružová 41, 083 01 Sabinov 46924357 Zimné pneumatiky a olej 160.00 € 28.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0128/12 DSS Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829 Kancelárske kreslá 189.00 € 05.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 81.81 € 06.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0127/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 58.38 € 11.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 276.12 € 15.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/16 DSS MartinaStruková-M@M Interier, 065 48 Šarišské Jastrabie 150 10806109 Sedačka KORZIKA 888.00 € 22.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 112.82 € 14.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/14 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 85.01 € 15.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/13 DSS PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253 Predplatné Prešovský KORZÁR SME na rok 2014 198.00 € 28.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0127/12 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 87.50 € 05.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 119.33 € 06.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0126/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 34.87 € 11.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 234.23 € 15.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/16 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 37.2 q 982.08 € 15.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 122.60 € 14.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/14 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Stropné svietidlo 19.90 € 11.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/13 DSS Socialis spol. s. r.o. SNP 145/9 059 21 Svit 47372851 Supervízia 124.86 € 28.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0126/12 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava rozvodov elektroinštal.v kotolni 245.16 € 03.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 54.46 € 03.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0125/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 109.43 € 11.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 83.11 € 12.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/16 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Materiál na údržbu 66.18 € 15.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mäsové výrobky 10.71 € 03.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/14 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 192.65 € 11.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/13 DSS Richard Scholtés, R.S.média Bernolákova 13 080 01 Prešov 37533819 Uverejnenie plošnej inzercie 45.00 € 21.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0125/12 DSS PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253 Predplatné Prešovský Korzár SME na rok 2013 197.00 € 03.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 32.26 € 03.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0124/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 161.58 € 08.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 76.68 € 11.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/16 DSS Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944 Oprava automatickej pračky GORENJE 36.00 € 15.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 74.22 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/14 DSS InterStore,sk Račianska 62/D 812 72 Bratislava 36675130 Kalkulačka s tlačou 39.29 € 10.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/13 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Čistenie a dezinfekcia odpadov 120.00 € 21.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0124/12 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Príspevok na stravovanie 101.75 € 03.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazené potraviny 39.07 € 02.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0123/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 111.28 € 07.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 34.92 € 05.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/16 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Oprava a údržba, marmolitový obklad Denná miestnosť č.2 1114.72 € 07.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 ovocie 30.61 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/14 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál a prevádzkové stroje 479.60 € 10.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/13 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovná obuv 415.20 € 21.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0123/12 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Vianočné balíčky ako prilepšenie stravy 138.70 € 03.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 219.11 € 01.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0122/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 77.22 € 04.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 61.80 € 05.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/16 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava kancelárskych stolov 2 ks 270.00 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/15 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava schodov a hlavného vstupu 776.23 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 77.56 € 03.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/13 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 190.73 € 21.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0122/12 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Pohovka a kreslo 811.00 € 03.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 195.01 € 01.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0121/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 83.55 € 04.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 86.10 € 04.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/16 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Nápoje na stravovanie zo SF 180.90 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/15 DSS J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190 servis programov SSP,SEDD a MTZ 252.00 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 31.22 € 03.12.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 53.42 € 21.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0121/12 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 85.15 € 28.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/18 DSS Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 68.12 € 01.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0120/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 45.11 € 03.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 322.88 € 02.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/16 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Materiál na údržbu 75.66 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené pelety 597.60 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/14 DSS PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253 Prešovský Korzar SME na rok 2015 205.00 € 25.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 32.67 € 21.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0120/12 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Aktuálne zmeny v mzdovej oblasti 17.00 € 28.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 123.08 € 23.07.2018 Mgr. Katarína Petríková
0119/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 233.85 € 01.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 233.85 € 01.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 157.43 € 01.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/16 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia a odborná prehliadka a skúška 132 ks prenosných spotrebičov 538.56 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/15 DSS C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice 31721079 Oprava spevnených plôch asfaltovou zmesou 4577.10 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/14 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Mikulášske a vianočné balíčky 136.50 € 25.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/13 DSS Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407 Kontrola a čistenie komína a dymovodu 25.00 € 11.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0119/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 99.47 € 28.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 195.74 € 23.07.2018 Mgr. Katarína Petríková
0118/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 73.33 € 01.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 63.00 € 01.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/16 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 29.5 q 778.80 € 05.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/15 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Montáž výlevky 211.88 € 02.09.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/14 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv 616.24 € 25.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/13 DSS SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám.3 Hotel Sorea Stará Ľubovňa 81570 Bratislava 31339204 Stravovanie a ubytovanie 230.36 € 07.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0118/12 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky materiál 186.53 € 23.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pečivo 51.90 € 21.07.2018 Mgr. Katarína Petríková
0117/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 546.75 € 01.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 116.10 € 01.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/16 DSS Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414 Komoda 1 ks 4-YOU YOK 05 buk ušľachtilý 69.90 € 01.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 33.74 € 26.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/14 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava umývačky riadu 68.08 € 25.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/13 DSS G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916 Kalendáre na rok 2014 89.95 € 07.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0117/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 34.34 € 14.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a ryby 37.63 € 20.07.2018 Mgr. Katarína Petríková
0116/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 88.10 € 28.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 59.68 € 29.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/16 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Predplatné Verejná správa SR-ročný prístup a EPI Právny system Basic -ročný prístup od 19.12.2016 do 18.12.2017 163.62 € 30.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/15 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 200.48 € 20.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/14 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 42.85 € 19.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/13 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 258.30 € 07.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0116/12 DSS Marián Škovran-MAXPEL 9.mája 1415/26 083 01 Sabinov 40869369 Technický posudok 8.00 € 12.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 220.44 € 16.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0115/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 108.53 € 24.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 167.46 € 25.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/16 DSS PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253 Predplatné denníka Prešovský Korzár SME 245.00 € 30.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/15 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Umývačka riadu 550.00 € 20.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/14 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 272.36 € 19.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/13 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava drevenej podlahy 948.00 € 06.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0115/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 56.18 € 12.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 106.71 € 16.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0114/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 61.38 € 21.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 108.02 € 22.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/16 DSS Martin Bujňák - KAMEL, 082 73 Krásna Lúka 162 40291952 Oprava vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS 568.40 € 23.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a hydina 52.25 € 20.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/14 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier 52.14 € 19.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 16.37 € 06.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0114/12 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia 159.60 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 167.77 € 11.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0113/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 115.26 € 21.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/17 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Čierne uhlie 36.5 q 963.60 € 27.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 70.65 € 21.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/16 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 OOPP pre zamestnancov 690.43 € 23.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 130.55 € 20.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/14 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Kancelárske stoličky a stoličky 447.60 € 19.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 30.82 € 06.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0113/12 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 revízia elektroinštalácie 996.46 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 60.47 € 11.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0112/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 155.38 € 20.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/17 DSS BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315 Oprava kotla Lazar 1009.50 € 19.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 157.70 € 18.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/16 DSS Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944 Oprava umývačky riadu AEG a sušičky SB 6 115.10 € 23.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/15 DSS Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063 Kontrola,oprava, nastavenie a úradné overenie váhy a závažia 106.20 € 20.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/14 DSS J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190 Servis a inštalácia programov 172.00 € 19.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/13 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy DSS 484.20 € 05.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0112/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 493.76 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 102.74 € 09.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0111/18 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Aktivovanie čipov do výťahu 30.00 € 17.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0111/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 188.02 € 17.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/17 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Čierne uhlie 37.8 q 997.92 € 19.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 47.92 € 15.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/16 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 123.31 € 23.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/15 DSS Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Čistenie komína a dymovodu 25.00 € 20.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 29.73 € 19.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 hydina a hydinové výrobky 30.78 € 21.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0111/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky a aviváž 241.98 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 278.81 € 09.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0110/18 DSS VAMEL Meditec spol. s r.o. Panská dolina 80 949 01 Nitra 36518565 Laser 1698.00 € 17.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0110/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 96.49 € 14.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/17 DSS VISION Tech, s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno 46411321 Toner do farebnej tlačiarne 17.74 € 07.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 242.88 € 15.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/16 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 23.4 q 617.76 € 22.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 113.65 € 17.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/14 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Výmena akumulátorov vo výťahu 112.80 € 18.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava práčky ALLIANCE 374.40 € 21.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0110/12 DSS Domov pre seniorov Stará Ľubovňa Mierová 88 064 01 Stará Ľubovňa 691798 Stravovanie 5.33 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mäso a mäsové výrobky 75.01 € 05.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0109/18 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Oprava vchodových dverí 90.00 € 17.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0109/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 62.70 € 11.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/17 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Drevené pelety 1.5 t 239.40 € 06.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 63.67 € 15.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/16 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Čistiaci prostriedok - ocot 9.36 € 21.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 48.48 € 17.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/14 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Výpočtová technika a softvér 929.43 € 18.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/13 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené pelety 702.00 € 21.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0109/12 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Nábytok 470.40 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 45.76 € 02.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0108/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 773.64 € 17.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0108/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 73.82 € 07.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/17 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Materiál na údržbu 100.01 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 61.59 € 11.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/16 DSS Peter Dzurik, 082 71 Kamenica 454 44050895 Oprava strechy boxu odpadových nádob 492.83 € 18.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 39.74 € 05.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/14 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Terénne úpravy v areály DSS 544.91 € 05.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 61.61 € 18.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0108/12 DSS G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916 Výroba kalendárov 92.00 € 06.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 121.11 € 02.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0107/18 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Interiérové vybavenie 249.00 € 12.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0107/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 86.10 € 07.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/17 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Elektroinštalačný materiál 19.21 € 01.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 165.02 € 11.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/16 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Bioenzymatické prípravky,čistenie a dezinfekcia WC 120.00 € 18.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 64.94 € 05.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/14 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Účtovná závierka r 2014 18.00 € 05.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/13 DSS MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786 Potraviny 320.33 € 14.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 24.41 € 31.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0107-a/18 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie interiéru 688.00 € 12.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0106/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 415.30 € 02.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0106/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazená hydina 55.18 € 06.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/17 DSS Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903 Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, Personálny audit . 480.00 € 29.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 84.25 € 08.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/16 DSS Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829 Kancelárska stolička 2 ks 128.00 € 16.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/15 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 35.06 € 04.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/14 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Kuchynské a kancelárske elektrospot. 25.90 € 05.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava práčky Alliance 136.80 € 11.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0106/12 DSS MARTINUS SK M.R.Štefánika 58 036 01 MARTIN 36440531 Knihy 27.84 € 30.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 177.20 € 02.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0105/18 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Čierné uhlie 695.52 € 03.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0105/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 154.20 € 06.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/17 DSS Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226 1 ks Tlačiareň SAMSUNG SL-M2070, 1 ks - Toner SAMSUNG MLT-D111L/ELS čierny 159.00 € 28.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 70.18 € 08.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/16 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené pelety 2 t 298.80 € 16.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/15 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 286.26 € 04.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby,rybacie výrobky a mrazená zelenina 74.83 € 05.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 53.31 € 15.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0105/12 DSS Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551 Školenie HCCP 105.00 € 23.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 116.41 € 25.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0104/18 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Domáce potreby 260.69 € 03.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0104/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 184.93 € 03.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/17 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 1 ks Verejná správa SR- ročný prístup od 19.12.2017-18.12.2018, 1 ks EPI Právny systém Basic- ročný prístup od 19.12.2017-18.12.2018 163.62 € 28.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 185.36 € 04.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/16 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Oprava vchodových dverí - stravovacia prevádzka 560.00 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/15 DSS STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa 332, 082 76 44938438 Svahovka hnedá a vodováha 361.94 € 04.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 26.37 € 05.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/13 DSS MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786 Potraviny 272.86 € 07.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0104/12 DSS Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551 Vypracovanie normy HCCP 200.00 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 198.36 € 25.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0103/18 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 301.05 € 11.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0103/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 551.91 € 03.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/17 DSS Chovancova Helena, Dubovica 308, 082 71 Lipany 34813705 Vianočné ozdoby 52.20 € 27.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 229.13 € 04.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/16 DSS G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916 Kancelárske potreby+kalendáre r. 2017 133.30 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/15 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Koberec a guma PVC+podložka 132.83 € 04.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/14 DSS G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916 Kalendáre na rok 2014 105.34 € 03.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/13 DSS Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Konzumné zemiaky 672.00 € 23.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0103/12 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Oprava okien 210.02 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 40.55 € 22.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0102/18 DSS Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542 BOZP - požiarne 252.00 € 30.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0102/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 57.73 € 01.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/17 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 32.22 € 27.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 59.80 € 01.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/16 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Monitor PHILIPS 1 ks 80.00 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/15 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Inštalácia MZDY,štatistiky,konverzia dát, archivácia dát 46.32 € 04.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/14 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia 239.40 € 03.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava vysávača 23.00 € 23.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0102/12 DSS SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158 Preprava PSS a zamest.na "Krídla túžby" Prešov 82.94 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 66.85 € 21.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0101/18 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 198.76 € 26.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0101/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 102.97 € 30.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/17 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 37.2 q 982.08 € 24.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 104.66 € 01.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/16 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Repasovanie tonérov 185.04 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 84.40 € 03.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/14 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Montovaný sklad s osadením 2754.90 € 29.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/13 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Servisné práce 15.00 € 23.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0101/12 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava podlahy v rehab.miestnosti 762.24 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 50.16 € 21.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0100/18 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 151.22 € 26.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0100/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 137.46 € 26.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/17 DSS Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903 Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, supervízia organizácie, vedenie hodnotiaceho tímu 720.00 € 22.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 20.77 € 01.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár - Účtovná závierka v RO k 31.12.2016 18.00 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 86.52 € 03.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/14 DSS SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158 Preprava zamest. a PSS na Krídla túžby Prešov 98.93 € 22.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 53.83 € 18.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0100/12 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 97.58 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 104.10 € 18.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0099/18 DSS Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Predplatné, čo má vedieť mzdová účtovníčka 184.62 € 26.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0099/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 65.82 € 23.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/17 DSS EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367 Zimné pneumatiky 4 ks 248.00 € 21.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 302.02 € 24.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-inventarizácia majetku VRO 18.00 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mäsové výrobky 13.05 € 03.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/14 DSS Jaroslav Džačovský-ČALUNA Námestie slobody 75 083 01 Sabinov 34506217 Prečalunenie dielcov steny a dverí 65.10 € 22.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 35.20 € 18.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0099/12 DSS Blažej Bujňák, Brezovička 119, 082 74 45379467 Oprava a údržba potrubia a odstavenie pal. kotla 254.20 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 174.67 € 18.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0098/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 49.77 € 23.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/17 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Oprava zámku vchodových dverí 150.00 € 21.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 45.89 € 24.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/16 DSS Obstaravateľ SK, s.r.o., 075 01 Trebišov 46887423 Poradenské služby-EKS-obstrávanie elektrickej energie pre r. 2017 300.00 € 03.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 48.59 € 03.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 29.18 € 22.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/13 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Pečivo a pekárenské výrobky 76.55 € 13.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0098/12 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Pohovka 229.00 € 18.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 112.17 € 15.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0097/18 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie interiéru 715.95 € 14.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0097/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 56.51 € 21.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Elektrické sviečky na stromček + kalkulačka 102.64 € 21.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 68.82 € 23.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/16 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Materiál na údržbu + záhradnícke potreby 179.30 € 25.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 77.70 € 03.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/14 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Žacia hlava STIHL 25.12 € 16.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/13 DSS FERLUK, s.r.o. M.R.Štefánika 70/289 920 01 Hlohovec 44711191 Náplne do osviežovačov a pap.utierky 200.16 € 13.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0097/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 30.00 € 12.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 55.41 € 11.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0096/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 123.72 € 19.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Vysávač + sáčky do vysávača 247.00 € 21.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 64.98 € 21.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/16 DSS SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036 Kuchynský robot ETA 0029 CENTRINO 159.00 € 25.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/15 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Mäsové výrobky 4.18 € 21.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 34.34 € 16.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/13 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Oprava vodovodu 157.92 € 11.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0096/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a prazená zelenina 54.18 € 11.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 55.26 € 11.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0095/18 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia kuchynských priestorov 159.60 € 13.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0095/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 130.51 € 19.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/17 DSS MartinaStruková-M@M Interier, 065 48 Šarišské Jastrabie 150 10806109 1 ks pohovka FINKA 220.00 € 21.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 135.02 € 20.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/16 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Sánitarná skrinka 112.00 € 25.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/15 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update program.vybavenia MZDY a štatistika V 15.07 41.76 € 21.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/14 DSS STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa 332, 082 76 44938438 Stavebný materiál 77.39 € 10.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 62.40 € 11.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0095/12 DSS Gladiš Milan 082 71 Kamenica 647 35447516 Okenné kľučky uzamykateľné 64.26 € 11.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 55.44 € 08.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0094/18 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Zmäkčovač vody 1382.80 € 09.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0094/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 51.60 € 16.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/17 DSS ISSO, s.r.o., A.Hlinku 40, 971 01 Prievidza 36001015 3 ks Toner Canon CRG-728 s dopravou 59.00 € 20.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 146.56 € 20.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/16 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 458.63 € 25.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Viazanie mzdovej agendy 77.00 € 21.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 31.16 € 08.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/13 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Inštalácia-nastavenie WIFI 20.00 € 11.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0094/12 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 146.35 € 09.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 46.49 € 07.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0093/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 47.90 € 12.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/17 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Materiál na údržbu a pracovnú terapiu 394.33 € 20.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 83.52 € 17.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/16 DSS Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226 Televízor ORAVA + nástenný držiak 1 ks 139.35 € 21.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 139.91 € 13.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/14 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie interiéru 698.80 € 01.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/13 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár-aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende 20.00 € 11.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0093/12 DSS Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Zemiaky konzumné 360.07 € 08.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 166.62 € 07.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0092/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 40.04 € 09.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/17 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.11.2017 20.00 € 15.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 281.34 € 13.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/16 DSS Ivan Sulovec-e TECHCITY, Záhradkárska 546/7, Teplička nad Váhom 44688288 Satelitný prijímač AB CRYPTOBOX 600 HD 50.50 € 21.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 86.98 € 13.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/14 DSS Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 204447 Konzumné zemiaky 400.08 € 01.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/13 DSS Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903 Akeditovaný kurz-vzdelávanie pracovníkov v soc. službách v rozsahu 150 hod. 360.00 € 06.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0092/12 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Hojdačka 1032.00 € 25.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 133.27 € 04.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0091/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazená hydina 27.32 € 08.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/17 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 € 15.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 70.05 € 10.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/16 DSS UNIONTEX TRADE s.r.o., Kubranska 8, 911 01 Trenčín 34117598 Bavlnené uteráky 25 ks 37.20 € 19.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/15 DSS Ľuboš BARAN-SERVIS Švábska 6695/57A 080 05 Prešov 10733817 strúhací kotúč-Náhr.diel do Zelmer 22.70 € 13.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Rybacie výrobky a mrazená zelenina 36.65 € 01.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 32.67 € 05.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0091/12 DSS Jozef DUDA, Torysa 180, miesto podnikania Brezovica 55, 082 74 46151958 Maľby akrylové jednofarené v stravovacej prevádzke a práčovni 693.90 € 24.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 91.79 € 04.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0090/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 89.82 € 07.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/17 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár mzdovej účtovníčky 18.00 € 15.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 38.56 € 10.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/16 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie - stravovacia prevádzka 1053.24 € 18.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/15 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 46.28 € 09.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/14 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Žiarovky 86.50 € 01.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava automatickej práčky 136.50 € 05.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0090/12 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Oprava lavičiek 730.80 € 19.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 355.49 € 04.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0089/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 219.84 € 08.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0089/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 149.94 € 05.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/17 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Pokládka plávajúcej podlahy, linolea a maliarske prace v DSS 1411.48 € 10.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 77.19 € 10.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/16 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Materiál na údržbu a pracovnú terapiu 81.53 € 18.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/15 DSS Web Shops it, s.r.o. Tesárska 142/9 080 01 Prešov 48228800 Rolety na strešné okná 84.96 € 08.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 25.99 € 24.09.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/13 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Interiérové vybavenie 44.88 € 03.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0089/12 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Všeobecný materiál a kuchynské potreby 230.44 € 12.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/2017 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 181.71 € 05.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 53.17 € 01.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0088/18 DSS GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina 36413186 Chladnička s mrazničkou 1418.03 € 05.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0088/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Materiál na údržbu 124.16 € 10.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 120.17 € 06.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/16 DSS Kinekus. s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina 36011037 Polička nerezová a regá nerezový do kúpelne 57.98 € 18.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby, hydina a mrazená zelenina 66.28 € 08.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/14 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 renovácia tonerov 118.39 € 24.09.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/13 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené pelety 468.00 € 03.09.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0088/12 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Výmena motorového oleja 135.62 € 10.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 121.70 € 28.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0087/18 DSS GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina 36413186 Konvektomat s príslušenstvom 3550.00 € 05.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0087/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 35.23 € 02.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/17 DSS Cangár, s.r.o., J.Bottu 1134/4, 050 01 Revúca 36643190 Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, supervízia organizácie 430.00 € 08.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 95.09 € 06.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/16 DSS SIKO KÚPEĽNE, a.s., Galvaniho 168, 821 04 Bratislava 43864074 Oblúková polica do kúpelne 2 ks 30.37 € 18.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 44.58 € 08.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/14 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maliarske práce v zariadení DSS 1351.41 € 12.09.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 15.04 € 21.08.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0087/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 18.23 € 07.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 187.33 € 28.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0086/18 DSS EMI-Sabinov, s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov 46726608 Posteľná bielizeň 40.13 € 05.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0086/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 69.57 € 02.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/17 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár - Účtovná závierka v RO k 31.12.2017 18.00 € 06.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 53.33 € 03.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/16 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 € 18.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/15 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 123.86 € 01.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 31.91 € 11.09.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 30.23 € 21.08.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0086/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby,rybacie výrobky a mrazená zelenina 49.50 € 16.08.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 104.61 € 21.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0085/18 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Nábytok 176.99 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0085/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 63.65 € 01.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/17 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Ochranné pracovné odevy a obuv 744.28 € 06.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 44.15 € 03.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky 847.80 € 07.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 28.31 € 01.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 50.88 € 10.09.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/13 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Tlačiareň Canon a repasovanie toneru 116.00 € 12.08.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0085/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky a aviváž 276.19 € 10.08.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 68.87 € 21.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0084/18 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv 105.26 € 02.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0084/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 227.37 € 26.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/17 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 36.2 q 955.68 € 02.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 37.68 € 02.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prostriedky 349.63 € 07.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/15 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Batéria do záložného zdroja a predlžovačky 26.80 € 01.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/14 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 78.07 € 26.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 30.98 € 07.08.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0084/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiaci materiál 579.76 € 10.08.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 167.40 € 21.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0083/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 44.87 € 26.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/17 DSS G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916 Závesné a stolové kalendáre 137.54 € 02.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 70.32 € 01.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/16 DSS SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158 Preprava Brezovička- Prešov 98.11 € 07.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 29.60 € 01.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 66.05 € 20.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 11.29 € 01.08.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0083/12 DSS Jozef DUDA, Torysa 180, miesto podnikania Brezovica 55, 082 74 46151958 Maľovanie interiéru-maliarske práce v DSS 2290.60 € 30.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 41.18 € 18.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0082/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 43.32 € 26.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/17 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Revízia a odborná prehliadka kotla LAZAR 75 kW 257.96 € 31.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 168.41 € 30.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/16 DSS KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311 Drevené peletky 5.25 t 913.50 € 07.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 47.40 € 01.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 28.64 € 20.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 29.78 € 25.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0082/12 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Satelitný prijímač s príslušenstvom 160.00 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 53.02 € 18.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0081/18 DSS Jaroslav Džačovský-ČALUNA Námestie slobody 75 083 01 Sabinov 34506217 Čalúnenie stoličiek 215.00 € 29.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0081/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 61.29 € 22.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Elektromaterial 35.69 € 30.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 60.96 € 27.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/16 DSS KWESTO. s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra 35833289 Plošinový skladací vozík 1 ks 64.68 € 16.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/15 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Zálohovanie dát-Mzdová agenda 41.52 € 30.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/14 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Zisťovanie poruchy vodovod.potrubia 185.00 € 20.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/13 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia MZDY-V13.07 29.76 € 25.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0081/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 14.70 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/18 DSS Michal Timočko-enertim, Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa 41567901 Elektrický vykurovací panel 464.64 € 29.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0080/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 229.09 € 14.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0080/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 284.38 € 22.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Materiál na údržbu 1743.54 € 16.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 304.71 € 23.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/16 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Elektroinštalačný materiál 100.03 € 16.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/15 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Oprava VW CADDY 114.14 € 30.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/14 DSS Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilný telefón NOKIA 515 39.00 € 13.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/13 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Ponorný mixér TEFAL 39.99 € 24.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0080/12 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia MZDY 29.88 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 59.23 € 14.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0079/18 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Interiérové vybavenie 585.00 € 08.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0079/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 28.08 € 19.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/17 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Drevené pelety 474.77 € 16.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 65.29 € 20.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Verejné obstarávanie pre jedného zamestnanca. 25.00 € 07.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/15 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Inštalácia Win7 Profesional+Zálohovanie dát 262.98 € 29.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/14 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Udržba altánku 340.00 € 12.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 47.72 € 18.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0079/12 DSS Potraviny Pavol Dija 082 73 Šarišské Dravce 52 41515374 Pitný režim 144.69 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 255.65 € 14.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0078/18 DSS MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110 Oprava umývačky a práčky 293.74 € 08.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0078/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 93.35 € 19.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/17 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prostriedky 402.73 € 09.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 36.37 € 20.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/16 DSS MOBIL ONLINE, s.r.o., Bernolákova 307, 083 01 Sabinov 44547722 Univerzálne puzdro na mobil 1 ks, Tvrdené sklo Lenovo A6000 1 ks, Puzdro Nokia 230 Pocket Sim Flex 1 ks,Puzdro na Lenovo Fancy Book A6000, 35.83 € 05.09.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/15 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Sieť dverová biela 110.01 € 24.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/14 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Pohovka 228.00 € 12.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.22 € 18.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0078/12 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Plastová stena 124.00 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 57.68 € 11.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0077/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierné uhlie 485.04 € 08.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0077/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 206.79 € 15.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/17 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky 1001.70 € 09.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 100.18 € 20.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/16 DSS SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158 Preprava PSS a zamestnancov na deň 31.08.2016 do Prešova na,,Športovú olympiádu" 99.77 € 31.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby, hydina a mrazená zelenina 83.22 € 24.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/14 DSS Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Revízia a komínov a dymovodov 25.00 € 08.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 24.00 € 10.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0077/12 DSS PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554 Žacia hlava 25.90 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 52.93 € 09.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0076/18 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace prostriedky 1080.55 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0076/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 169.69 € 15.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/17 DSS Nábytok-Bogart.sk, nám.Sv.Michala 503/17, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ČR 4295501 Kancelársky nábytok 798.60 € 05.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/17 DSS Nábytok-Bogart.sk, nám.Sv.Michala 503/17, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ČR 4295501 Kancelárske nabytok 798.60 € 05.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 193.41 € 16.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/16 DSS Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863 Mobilný telefón Nokia 230 SS tmavostrieb. 1 ks, Mobilný telefón WINNER WG 15 čierny 1 ks. 8.00 € 24.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/15 DSS BRISTON, s.r.o. Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo 45547921 čistiace potreby 77.00 € 24.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 45.92 € 07.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 56.43 € 10.07.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0076/12 DSS BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315 Vodoinštalatérske práce 243.17 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 38.84 € 04.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0075/18 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prostriedky 415.30 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0075/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 16.26 € 12.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/17 DSS Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822 Preprava osob na Krídla túžby 2017 Prešov 109.08 € 02.10.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 164.34 € 16.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/16 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 25 bal. kancelársky papier A4 87.25 € 24.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier 87.25 € 22.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/14 DSS BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645 Servisná prehliadka kotla 120.00 € 07.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/13 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava komína 3188.40 € 25.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0075/12 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 58.48 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 90.02 € 03.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0074/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierné uhlie 912.24 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0074/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 77.86 € 12.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/17 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie chodby a izieb PSS 722.92 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 93.93 € 13.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/16 DSS Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava nezadané Mobilný telefón Lenovo A 6010 BLACK 1 ks, SIM Karta PO. E64.7 č.0911025109 1 ks, SIM Karta PO. E64.7 č. 0911025229 1.04 € 24.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/15 DSS B2B partner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 44413467 Stojany na bicykle 148.80 € 19.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 33.65 € 05.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.06 € 25.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0074/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava umývačky riadu 36.00 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/2017 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 68.46 € 11.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 105.83 € 02.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0073/18 DSS Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542 Bezpečnostný technik, práce BOZP 252.00 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0073/17 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Elektroinštalačný materiál 23.41 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 14.11 € 13.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/16 DSS Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414 Kancelársky nábytok-Komoda korpus Dub 1 ks, komoda rohová dub 1 ks,komoda 2 ks, písací stôl 1 ks, písací stôl 1 ks, komoda biela + dub 1 ks 780.70 € 24.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydinové výrobky 8.18 € 17.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/13 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Výmena LED osvetlenia vo výťahu 199.00 € 25.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0073/12 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy 305.88 € 13.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 51.18 € 02.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0072/18 DSS JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295 Potreby pre domácnosť 180.18 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0072/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Mrazená hydina 46.79 € 11.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/17 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky ISPO 88.80 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 65.89 € 11.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/16 DSS MT- nábytek, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 4937180 Šatníková skriňa MAIRA - dub 161.00 € 09.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 102.10 € 15.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/14 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Sušička 3528.00 € 04.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/14 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia MZDY-štatistika 40.20 € 23.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/13 DSS Stanislav Vanžúr, Záborské 123, 082 53 41544871 Nastavenie váživosti váh,úradné overenie váh a závažia 133.20 € 25.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0072/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 39.85 € 13.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 83.25 € 02.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0071/18 DSS JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295 Potreby pre domácnosť 450.59 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0071/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 170.11 € 09.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/17 DSS KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311 Drevené pelety 2 t 485.00 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 200.13 € 09.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/16 DSS BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice 36573175 Skriňa BOLDEN višňa 1 ks 146.00 € 08.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 ovocie 74.49 € 15.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/14 DSS Satelitná televízia SKYLINK P.O.BOX 11, 022 01 Čadca 148073 Ročné predplatné Skylink DSS 19.20 € 23.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/13 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 198.35 € 24.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0071/12 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 220.67 € 11.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/2017 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 72.50 € 05.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 581.60 € 02.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0070/18 DSS JaS Trans, s.r.o., Hromoš č.138, 065 45 Plavnica 47702273 Preprava PSS a zamestnancov 93.00 € 02.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0070/17 DSS Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944 Oprava sušičky SB 6 66.07 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 72.52 € 06.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/16 DSS SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036 Ponorný mixér ORAVA RM-250 1 ks,Vrecka do vysávača EIO č.9 1ks, Vrecka do vysávača ETA 4 ks. 84.76 € 02.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/15 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava automatickej práčky 98.00 € 15.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 24.84 € 16.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/13 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 202.55 € 24.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0070/12 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Kuchynský robot Zelmer a predĺžovací kábel 144.80 € 13.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/2017 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 63.29 € 05.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 146.43 € 23.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/18 DSS MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110 Oprava pračiek 195.00 € 02.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0069/17 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár pre 2 zamestnancov E-Government v sociálnych zariadeniach PSK 40.00 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 75.14 € 06.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/16 DSS J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190 Prístrojová technika - servis programov, SSP MENU- stravovacia prevádzka 2016, MTZ - skladové hospodárstvo, SEDD-Sociálna evidencia 192.00 € 25.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 rybacie výrobky a mrazená zelenina 28.50 € 04.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 31.39 € 16.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 33.29 € 19.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0069/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 17.33 € 29.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/2017 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 89.08 € 02.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/18 Kuchyňa Branislav DVORIŠČÁK GASTRO-GALAXI, 086 45 Stuľany 195, prevádzka Slovenská 16, 080 01 Prešov 41231082 Chlieb a pekárenské výrobky 64.99 € 21.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/17 DSS Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829 Kancelárska stolička 2 ks+podrúčky AN 1080 mek sivé 110.00 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 17.34 € 05.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/16 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Murárske, obkladacie, vodoinštalatérske práce s materiálom - kúpeľna DSS 1188.45 € 25.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydinové výrobky 5.26 € 04.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/14 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier 87.25 € 16.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 51.43 € 19.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0068/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Zistenie závad a následné vyradenie kuch.robota 3.60 € 14.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/2017 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 403.09 € 02.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 129.00 € 19.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/18 DSS JaS Trans, s.r.o., Hromoš č.138, 065 45 Plavnica 47702273 Preprava PSS a zamestnancov 161.00 € 18.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0067/17 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 158.53 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 121.70 € 02.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/16 DSS KLEMBARA Milan služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 082 73 Krásna Lúka 33955123 Dodávka 4 ks záhradné lavičky 144.00 € 25.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 62.04 € 01.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/14 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Hromadné školenie-Mzdová agenda 26.00 € 11.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/13 DSS PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554 Oprava strunovej kosačky STIHL 80.47 € 18.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0067/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 21.40 € 14.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 50.16 € 19.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/18 DSS EuroTRADING, s.r.o. Muškátová 38,04011 Košice 44031483 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie 321.44 € 13.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0066/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 52.29 € 02.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/17 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Drevené pelety 10 q 219.96 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 55.40 € 02.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/16 DSS Miroslava Katanova- PROFI-PLACHTY, 055 63 Helcmanovce 2 48205800 Oplaštenie altanku čírou fóliou 820.00 € 21.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 51.75 € 01.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 71.36 € 02.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.98 € 06.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0066/12 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv 626.76 € 13.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 189.84 € 16.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/18 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 229.85 € 13.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0065/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 83.96 € 28.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/17 DSS Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082 Kuchynské potreby 40.94 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 118.31 € 02.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/16 DSS JO-TEL, s.r.o., 082 74 Brezovička 136 44517998 Rezivo na prístrešok pri kotolni 56.16 € 21.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 327.77 € 01.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 52.41 € 02.07.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/13 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia 159.60 € 05.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0065/12 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevený altánok 1699.80 € 11.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/2016 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 93.46 € 29.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 123.69 € 16.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/18 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Kavovar 339.00 € 13.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0064/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 48.68 € 24.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/17 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 57.54 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/16 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 OOPP 2 ks tričko,2 ks nohavice, 1 pár zdravotná obuv. 50.40 € 08.07.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky a pracie prostriedky 174.36 € 01.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/14 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Čistenie a dezinfekcia odpadov 120.00 € 24.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/13 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 97.56 € 03.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0064/12 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Informačno-konzultačný seminár mzdovej účtovníčky 20.00 € 11.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063a/16 DSS PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554 Materiál na udržbu 54.05 € 30.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 191.37 € 16.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierné uhlie 927.36 € 11.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0063/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 171.01 € 24.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/17 DSS Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 379545 Úradné overenie kuchynskej váhy 27.00 € 07.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 303.15 € 25.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/15 DSS Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551 Školenie z hygieny potravín 105.00 € 20.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/14 DSS Obecný úrad Nižný Slavkov 102 082 75 327514 Prenájom priestorov a areálu obecného úradu na 19.6.2014 "Krídla túžby" 100.00 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 19.48 € 31.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0063/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky SB6 48.00 € 07.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 65.53 € 13.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.18 € 21.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/17 DSS Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063 Oprava kuchynskej váhy a zavažia 79.20 € 07.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 81.58 € 22.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/16 DSS PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554 Krovinorez FS-100 478.80 € 30.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené pelety 373.50 € 20.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/14 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál na "Krídla túžby" 71.84 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 32.40 € 30.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/12 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Zemné práce a terénne úpravy 282.15 € 25.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0062/118 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Drevené pelety 248.52 € 11.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0061a/17 DSS Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822 Preprava PSS a zamestnancov na deň 28.08.2017 do Prešova na,,Športovú olympiádu" 110.72 € 28.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 72.01 € 11.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 55.64 € 21.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/17 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Repasovanie tonerov 151.72 € 28.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 64.88 € 22.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/16 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie interierových izieb 722.18 € 29.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 82.74 € 20.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/14 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky materiál 161.23 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Rybie filé a mrazená zelenina 39.04 € 22.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0061/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 46.55 € 25.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 126.38 € 09.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 23195412 Školenie 36.00 € 05.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0060/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 73.78 € 21.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/17 DSS IReSoft, s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno 26297850 Manuál-CD na smernicu,,Štandardy kvality" 240.79 € 25.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 63.14 € 21.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/16 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Materiál na udržbu 81.24 € 22.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 46.51 € 20.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/14 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Potraviny "Krídla túžby" 67.05 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 8.99 € 22.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0060/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryba a mrazená zelenina 50.69 € 16.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 123.81 € 09.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/18 DSS GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904 Pracovné odevy a obuv 59.16 € 03.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0059/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 117.59 € 20.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/17 DSS Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Revízia komínov 30.00 € 23.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 127.80 € 18.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Personalistika a mzdové účtovníctvo pre mzdovú účtovníčku - na deň 1.7.2016 18.00 € 22.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 62.66 € 18.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/14 DSS ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Nanuky na "Krídla túžby" 55.44 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/13 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Update sieťových kariet 15.00 € 22.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0059/12 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Školenie k programu mzdová agenda 25.92 € 16.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 39.99 € 05.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/18 DSS Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414 Skriňa, šatník 55.00 € 03.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0058/17 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Zákusky 25.20 € 13.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/17 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 1 ks počítačová zostava s inštaláciou 464.40 € 23.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 238.13 € 18.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/16 DSS Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063 Kontrola-revízia kuchynských vah 42.00 € 22.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 49.76 € 18.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/14 DSS Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979 Chlieb 25.54 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/13 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovovanie tonerov 146.35 € 09.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0058/12 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Laser multifunkčné Canon a USB káble 178.00 € 16.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 110.19 € 04.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/18 DSS MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110 Oprava automatickej práčky Gorenje 48.00 € 21.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0057/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 45.53 € 12.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/17 DSS Satelitná televízia SKYLINK P.O.BOX 11, 022 01 Čadca 148073 Servisný poplatok Skylink od 16.08.2017do 16.08.2018 55.60 € 15.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 88.15 € 15.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/16 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 361.49 € 17.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/15 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Mzdové účtovníctvo v II.a III.Q. 18.00 € 13.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/14 DSS PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 201022 Mäso a mäsové výrobky 261.65 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 32.17 € 07.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0057/12 DSS Ján DEGRO Námestie Slobody 75, 083 01 SABINOV 14359413 Autopotreby 18.49 € 10.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 41.25 € 04.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/18 DSS Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Revízia a čistenie komína 30.00 € 08.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0056/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.61 € 11.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/17 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Predaj a aplikácia bioenzymatických pripravkov 120.00 € 14.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 158.59 € 11.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/16 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Materiál na údržbu- obkladová listela 23 ks,rohová lišta 9 ks, škárovacia hmota 12 kg. 152.10 € 17.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 55.49 € 13.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/14 DSS VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738 Mäsové výrobky 132.34 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/13 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár-Zákon o ochrane osobných údajov 20.00 € 03.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0056/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava práčky 122.88 € 10.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 234.93 € 03.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/18 DSS MSM SLOVAKIA, s.r.o. Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 Jednorázové rukavice 168.00 € 02.08.2018 Mgr. Ján Tomus
0055/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 123.02 € 10.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/17 DSS Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829 Kancelárska stolička 3 ks 171.00 € 07.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 56.88 € 11.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky a potreby 368.72 € 10.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/15 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 aplikácia bioenzymatických prípravkov 120.00 € 12.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.85 € 16.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 30.31 € 03.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0055/12 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 renovácia toneru 34.00 € 10.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/18 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Zákusky 63.00 € 29.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/18 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 242.86 € 17.07.2018 Mgr. Katarína Petríková
0054/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 48.17 € 07.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/17 DSS GLADIUS, s.r.o. 082 71 Kamenica 647 47575506 3 ks uzamykateľné okenné kľučky 64.80 € 17.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 21.38 € 08.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky 423.74 € 10.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 zelenina 61.00 € 06.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/14 DSS BAUMAX SR, s.r.o. Košická 4 080 01 Prešov 31384978 Stojan na slnečník 41.98 € 13.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/13 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 409.69 € 02.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0054/12 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia 159.60 € 02.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 135.03 € 26.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/18 DSS MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110 Oprava Elektrického sporáka 125.69 € 12.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0053/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 88.10 € 07.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/17 DSS AGEM COMPUTERS, s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 35692715 Náhradná batéria APC do záložného zdroja 41.40 € 12.07.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 69.17 € 08.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/16 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava elektroinštalácie a oprava elektrického bojlera 152.48 € 10.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 40.45 € 06.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/14 DSS Kaufland Slovenská republika, v.o.s.ň Trnavská cesta 41/A Bratislava Prevádzka Prešov Levočská 11285/40 35790164 Slnečníky 49.98 € 13.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/13 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky a aviváž 255.19 € 02.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0053/12 DSS J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190 Paušálny poplatok za servis k stravovaciemu programu 123.00 € 02.05.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 219.15 € 26.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/18 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Chladnička s mrazničkou LIEBHERR CN4813-20 210 559.00 € 02.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0052/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 421.29 € 03.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/17 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Materiál na údržbu DSS a RhS 135.54 € 29.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 54.12 € 07.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/16 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 252.19 € 07.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/15 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Automatická práčka, vrecká do vysávača a kávovara 513.70 € 06.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/14 DSS Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903 Akreditovaný kurz-Štandardizácia kvality v soc.služ. 530.00 € 04.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 34.22 € 24.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0052/12 DSS Marek VOZÁR Fričovce 86 082 37 Fričovce 41343867 Kontrola komínov a dymovodov 55.20 € 24.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 35.74 € 23.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/18 DSS Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542 Práce odborného pracovníka bezpečnosti práce, technika požiarnej ochrany v III.štvrťroku 252.00 € 02.07.2018 Mgr.Katarína Petríková
0051/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 165.32 € 03.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/17 DSS EMI-Sabinov, s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov 46726608 22 ks posteľné obliečky, 22 ks posteľné plachty 457.60 € 28.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 102.36 € 04.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/16 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené peletky 1,4 t 209.16 € 07.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 65.04 € 04.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 96.94 € 04.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Filety a mrazená zelenina 46.26 € 18.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0051/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a rybacie výrobky 44.28 € 20.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 91.10 € 21.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/18 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelársky papier 174.50 € 28.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0050/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 57.86 € 01.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/17 DSS Športový klub Odeva Lipany, kpt. Nálepku č.9, 082 71 Lipany 37795953 Prepravné na regionálne kolo "Krídla túžby 2017" na Červený kláštor 180.00 € 21.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 68.14 € 04.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/16 DSS EUROSTORES, s.r.o., Hoidžova 22, 921 01 Piešťany 44433476 Sanitárny materiál - plytká vaňa SAONE 1 ks, odtokový komplet SANTECH 1 ks, štvorcová sprchová vanička 1 ks, sifón vaničkový 1ks, nohy k vaniam SANTECH 1 ks. 499.76 € 20.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/15 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Dvere na schodisko 276.00 € 04.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 55.98 € 04.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 55.30 € 18.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0050/12 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 60.51 € 20.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 170.67 € 19.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/18 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Oprava osobného auta VW CADDY 68.72 € 25.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0049/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 110.88 € 31.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/17 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Materiál na údržbu, kvety, zemina 183.86 € 21.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 77.30 € 01.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/16 DSS SuperShop.sk, Pavol Bacigal, Jablonova 36, 949 01 Nitra 41119126 Kalkulačka CASIO HR 8 TEC RD 1 ks, adaptér CASIO 1 ks s dopravou. 32.41 € 18.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 114.59 € 30.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/14 DSS JOzef ŠPIGEĽ-VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov 33748845 Závesná elektronická váha 130.00 € 03.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/13 DSS Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305 Náplň do lekárničky 149.64 € 16.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0049/12 DSS Helena Markuličová Rozkvet 2003/11 017 01 Považská Bystrica 41095804 Baktericídny žiarič PHILIPS 367.00 € 16.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 116.64 € 19.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/18 DSS Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822 Osobná preprava zamestnancov a PSS na "Krídla túžby" dňa 22.6.2018 na Spišský Salaš 78.24 € 22.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0048/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 270.75 € 27.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/17 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelársky papier 122.15 € 20.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 70.34 € 01.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/16 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Materiál na údržbu- Dlažba Sabaudia 6.48 m2, obklad sabaudia 21m2,obklad dekor sabaudia 18 ks 491.68 € 12.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/15 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 133.55 € 22.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/14 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv 47.64 € 03.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/13 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Servisné práce 12.00 € 12.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0048/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 343.14 € 16.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 378.97 € 19.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Úloha mzdového účtovníka za II.a III.Q.2018 36.00 € 19.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0047/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 88.20 € 24.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/17 DSS TATRA AKADÉMIA S.Chalupku 16 971 01 Prievidza 42142946 Školenie 2 zamestnancov - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 160.00 € 14.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 59.81 € 01.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/16 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Ochranné pracovné pomôcky,materiál na údržbu,zdravotnícke potreby a materiál, materiál na pracovnú terapiu 182.10 € 09.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 59.53 € 22.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/14 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 39.57 € 20.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 72.44 € 12.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0047/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 227.66 € 16.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046a/16 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 982.08 € 29.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 62.53 € 12.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/18 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 204.05 € 19.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0046/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 64.98 € 21.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/17 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár Práca mzdová účtovníčka v II.Q. 2017 18.00 € 02.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 46.88 € 30.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/16 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 7 ks 202.27 € 27.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Hydina a mrazená zelenina 34.48 € 22.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.69 € 20.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 8.14 € 10.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0046/12 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Vymaľovanie miestností 329.51 € 16.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 98.60 € 12.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/18 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 161.05 € 15.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0045/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 81.60 € 17.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/17 DSS Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944 Oprava automatickej práčky Gorenje 59.20 € 02.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 341.51 € 24.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/16 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušička Bauknecht, výmena predného tesnenia 84.00 € 27.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/15 DSS Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594 Uteráky a obrus 75.82 € 22.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/14 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Oprava elektroinštalácie 338.74 € 20.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 32.38 € 04.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0045/12 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár 20.00 € 10.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 81.22 € 09.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/18 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Žiarivky a žiarovky 62.76 € 13.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0044/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 65.67 € 17.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/17 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prostriedky 477.72 € 01.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 44.81 € 24.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/16 DSS BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315 Oprava bojlera,montáž radiátora, servis a oprava kotla. 536.83 € 27.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 42.76 € 20.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/14 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Polokošele s logom 309.96 € 20.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/13 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Umývačka riadu s akciou-vysávač 350.00 € 04.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0044/12 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Počítač Pentium 440.00 € 04.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 212.31 € 08.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/18 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 1044.68 € 12.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0043/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 27.06 € 16.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/17 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 738.60 € 01.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 72.26 € 21.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/16 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 € 20.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 55.30 € 20.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.83 € 07.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Zistenie závady na umývačke riadu 25.20 € 04.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0043/12 DSS Domov sociálnych služieb OSADNÉ 067 34 OSADNÉ 89 695432 Účasť na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii 10.00 € 04.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042a/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 33.00 € 21.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 50.16 € 08.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/18 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky a pracie prostriedky 454.48 € 12.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0042/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 297.92 € 15.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/17 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár Práca s elektronickými schránkami 40.00 € 24.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 137.64 € 21.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/16 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Čistič okien KARCHER WV 2 Plus,Chémia na čistenie okien, Infralampa EFBE-SCHOTT 812 103.30 € 08.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/15 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier 87.25 € 14.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 51.90 € 07.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 26.66 € 27.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0042/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava kuchynského robota 15.64 € 04.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 114.31 € 05.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/18 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Alpikácia bioenzymatických prípravkov a čistenie odpadov 120.00 € 07.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0041/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 138.76 € 13.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Krajač na mäsové výrobky 89.00 € 24.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 112.39 € 18.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/16 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Kniha Kontrol vyťahu 7.20 € 07.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/15 DSS BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315 Oprava kotla 461.40 € 14.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/14 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár-Mzdová účtovníčka 20.00 € 06.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/13 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky materiál 213.62 € 20.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0041/12 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Kuchynské elektrospotrebiče 147.90 € 04.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 137.48 € 05.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/18 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Oprava 2ks počítačov 48.00 € 22.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0040/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 175.38 € 13.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/17 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Drevené pelety na vykurovanie 439.92 € 09.05.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 129.66 € 14.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/16 DSS Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310/12, 972 71 Nováky 379219 Seminár a správa registratúry 2 zamestnanci 78.00 € 06.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/15 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Derazitácia a dezinsekcia priestorov 159.60 € 14.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/14 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Ponorný mixér 39.99 € 05.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 57.01 € 20.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0040/12 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 97.88 € 04.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 491.67 € 05.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Drevené pelety 10,95 q 248.52 € 22.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0039/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 58.91 € 11.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/17 DSS Jozef Kropiľák, Hviezdoslavova 10, 083 01 Sabinov 40289923 Materiál na údržbu 99.56 € 26.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 59.65 € 11.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/16 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár nový zákon o Verejnom obstarávaní s dôrazom na zmeny od 18.4.2016 - 1 zamestnanec 20.00 € 06.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Hydina, rybacie výrobky a mrazená zelenina 70.94 € 09.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 31.09 € 23.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/13 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Filety a mrazená zelenina 59.89 € 20.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0039/12 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 renovácia tonerov 60.29 € 04.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 29.57 € 02.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/18 DSS MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110 Oprava automatickej práčky BAUKNECHT 99.20 € 22.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0038/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 42.24 € 10.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/17 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Drevené pelety 2 t 439.92 € 25.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 292.41 € 11.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/16 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Dunajské a drvené kamenivo /skalky/ 49.82 € 04.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydinové výrobky 7.90 € 08.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 8.09 € 17.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/13 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 137.50 € 19.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0038/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby,rybacie výrobky,mrazená zelenina 124.27 € 30.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037b/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 40.94 € 08.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 56.31 € 01.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/18 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Batérie do signalizačného zariadenia a Myši k PC 57.60 € 15.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0037/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 75.63 € 03.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/17 DSS VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677 Servisná prehliadka stropného zdvíhacieho zariadenia 114.00 € 21.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 16.13 € 11.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/16 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX850 188.00 € 04.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 60.65 € 08.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/14 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Oprava výpočtovej techniky 415.59 € 17.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 8.13 € 13.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0037/12 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Úradná skúška výťahu 420.00 € 26.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 60.06 € 26.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/18 DSS GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904 Pracovné odevy 35.50 € 03.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0036/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 58.12 € 02.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/17 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie izby č.3 212.41 € 21.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 59.28 € 11.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/16 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier 87.25 € 21.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/15 DSS MSM SLOVAKIA, s.r.o. Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 Vinylové vyšetrovacie rukavice 54.00 € 25.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/14 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia 239.40 € 09.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 hydinové výrobky 8.47 € 04.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0036/12 DSS Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia hasiacich prístrojov a odstránenie závad 326.38 € 26.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 37.24 € 23.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/18 DSS Ing. Peter Dzadik-Velotera, Mičurinova24, 080 01 Prešov 22909133 Kosačka motorová STIGA+Olej do kosačky 476.59 € 03.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0035/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 48.30 € 01.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/17 DSS V.A.M.T. s.r.o., Orgovánová 31, 082 56 Pečovská Nová Ves 36476463 Drevené pelety na vykurovanie 0,5tony 102.75 € 19.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 214.17 € 07.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 23195412 Kniha Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1. 2016 25.00 € 15.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 48.56 € 25.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/14 DSS Vladimír Petro Petro a spol Pavlovičovo nám. 36 08001 Prešov 10736751 Náhradný diel do sig.zariad. 39.60 € 09.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/13 DSS ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Web hosting:"Beta" a obnova domény:dssbrezovica.sk 95.95 € 04.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0035/12 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Tovar na pracovnú terapiu 118.44 € 22.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 142.12 € 21.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/18 DSS Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414 Sedacia súprava 5-dielna polyratan 499.00 € 25.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské výrobky 60.65 € 01.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/17 DSS GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904 Ochranné pracovné odevy 40.90 € 19.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 34.63 € 07.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/16 DSS Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Piktográmové tabuľky 26 ks/OBPP a PO/ 30.88 € 15.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 11.34 € 25.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 73.42 € 03.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/13 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Centrovanie výťahu 111.55 € 04.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0034/12 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Potraviny 19.50 € 22.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 63.53 € 21.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/18 DSS Obecný úrad Brezovička 082 74 326879 Kontajner kovový na odpad 1100l 282.00 € 18.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 257.63 € 01.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/17 DSS KIA ORA, s.r.o., Dvorkinova 4, 040 22 Košice 36207551 Audit HCCP a školenie z hygieny potravin 171.50 € 04.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 89.62 € 04.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2016 18.00 € 15.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 103.96 € 16.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 8.47 € 03.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/13 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia HDÚ a Trexima 19.68 € 01.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0033/12 DSS BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315 Výmena čerpadiel 589.84 € 22.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 95.88 € 19.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/18 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinsekcia kuchyne, kuchynských priestorov 159.60 € 18.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 205.86 € 27.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/17 DSS DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346 Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice 159.60 € 04.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.93 € 01.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/16 DSS POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Materiál na pracovnú terapiu 8.01 € 11.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 77.27 € 16.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/14 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Repasovanie tonerov 192.65 € 01.04.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/13 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár 18.00 € 27.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0032/12 DSS KLEMBARA Milan služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 082 73 Krásna Lúka 33955123 Výrub a spracovanie drevnej hmoty 240.10 € 22.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 135.53 € 19.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/18 DSS Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542 Činnosť BOZP a PO 252.00 € 13.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 34.39 € 24.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/17 DSS SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036 Ponorný mixér ORAVA RM-800 34.90 € 04.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 306.75 € 29.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/16 DSS Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414 Skrinka Samoa 94.90 € 08.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/15 DSS Obecný úrad Brezovička 082 74 326879 Odpadové nádoby 56.00 € 16.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/14 DSS Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 Internet Nový produkt NO Limit 10M 18.50 € 31.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 20.22 € 27.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0031/12 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Náhradné diely do robota 57.97 € 20.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 320.81 € 14.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Drevené pelety 9.9 q 219.90 € 13.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 64.34 € 24.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/17 DSS KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311 Drevené peletky 2,1 t 365.40 € 24.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 45.24 € 26.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/16 DSS Web Shops it, s.r.o. Tesárska 142/9 080 01 Prešov 48228800 Rolety retiazkové 327.31 € 07.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/15 DSS SK ACTIVE, s.r.o. Agátova 6 075 01 Trebišov 36207543 Poradenské služby v oblsti EKS pri obstar.elekt.energie 300.00 € 16.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/14 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár Zákon o verejnom obstarávaní 40.00 € 24.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.53 € 27.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0030/12 DSS Stanislav Vanžúr, Záborské 123, 082 53 41544871 Oprava kuchynskej váhy 78.00 € 20.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.76 € 12.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/18 DSS SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany 45885648 3 ks Kompatibilný toner Canon CRG-725, 2 ks Kompatibilný toner Canon CRG-728, 2 ks Kompatibilný toner Canon EP-27, 3 ks Kompatibilný toner HP Q2612XL, 1 ks Kompatibilný toner Samsung MLT-D111L 282.29 € 09.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 48.59 € 21.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/17 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Material na údržbu a pracovnú terapiu 135.78 € 24.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 79.99 € 26.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/16 DSS Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305 Zdravotnícky materiál do lekárničiek 98.71 € 07.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/15 RhS Lipany Eset spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Vernostná licencia pre Antivírus na PC 25.15 € 14.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/15 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovný odev a obuv 35.88 € 16.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/14 DSS Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551 Školenie a audit HACPP 101.50 € 24.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/13 DSS Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Repasovanie toneru 33.00 € 25.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0029/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 15.59 € 06.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 88.29 € 12.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 23195412 Seminár - Špecifiká modernej správy registratúry v DSS 18.00 € 09.04.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 104.36 € 20.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/17 DSS Ing. Peter Dzadik-Velotera, Mičurinova24, 080 01 Prešov 22909133 Náhradné diely do motorovej kosačky GTM-500 95.00 € 21.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 188.56 € 22.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/16 DSS TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúšovo 36355160 Korkové tabule 214.61 € 03.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/15 RhS Lipany NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice 36174319 Nábytok+uteráky 1669.00 € 08.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/15 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 116.47 € 16.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 50.45 € 19.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/13 DSS L+P KANDRÁČ, s.r.o., Pod Kopaninou 17, 082 71 LIPANY 36502375 Materiál na pracovnú terapiu 40.80 € 25.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0028/12 DSS ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Web hosting a obnova domény 95.95 € 29.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 221.03 € 12.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/18 DSS Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1 36421928 Doména na dssbrezovicka.sk od 19.3.2018 do 21.3.2019 14.28 € 16.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 184.87 € 20.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/17 DSS Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082 Kuchynské potreby 232.38 € 20.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské výrobky 51.01 € 21.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/16 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Koberec Tabriz 1,4 x 1,9 17.00 € 03.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/15 RhS Lipany Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 RhS Fotoaparát,Mixér a všeobecný tovar 245.59 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 110.57 € 04.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/14 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky a filter 74.39 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 33.98 € 21.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0027/12 DSS Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 23195412 Seminár-Novela zákona o účtovníctve a konsolidácia v samospráve 34.00 € 29.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 84.67 € 09.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/18 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Oprava vodovodného potrubia,inštalácia vodovodnej prípojky, oprava podlahy a maľovanie v kuchyni DSS 1325.90 € 12.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 37.33 € 17.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/17 DSS Tlačiareň HEIDY s.r.o., Kpt. Nálepku 1406, 083 01 SABINOV 44037325 Tlačíva-Výkaz mzdových nárokov 1500 ks 45.00 € 20.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 29.07 € 19.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/16 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava umývačky riadu Elektrolux 45.60 € 02.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/15 RhS Lipany Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 RhS Interiérové dvere 697.00 € 03.12.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 28.14 € 04.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/14 DSS ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Web hosting BETA a obnova domény 95.95 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 24.11 € 12.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0026/12 DSS TATRA AKADÉMIA S.Chalupku 16 971 01 Prievidza 42142946 Dvojdňový akreditovaný kurz 139.00 € 29.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 50.16 € 08.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár na účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO s PO 18.00 € 12.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 103.61 € 17.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/17 DSS JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 256.05 € 20.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 98.70 € 19.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/16 DSS ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Obnova domen WEB hosting dssdss_sk1.sk 95.95 € 23.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/15 RhS Lipany Kvetinárstvo Antúria Nám.sv.Martina 78 082 71 Lipany 34813705 Kvetinové ozdoby+materiál 120.58 € 25.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/15 DSS ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Obnova domény Web hosting 95.95 € 24.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/14 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia HDÚ 11.76 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/13 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 84.66 € 12.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0025/12 DSS Branislav DVORIŠČÁK GASTRO-GALAXI, 086 45 Stuľany 195, prevádzka Slovenská 16, 080 01 Prešov 41231082 Kuchynské potreby 193.08 € 24.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024b/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 77.66 € 24.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024a/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 39.62 € 24.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 139.68 € 05.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/18 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Čierne uhlie 997.92 € 12.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 338.88 € 13.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/17 DSS Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305 Zdravotnícky materál do lekárničky 187.76 € 20.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 147.17 € 15.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/16 DSS Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594 OOPP-obuv 17.50 € 23.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/15 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na výchovu 78.43 € 16.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/14 DSS Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia a kontrola HP 345.13 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/13 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 190.74 € 12.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/12 RhS Lipany Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Revízia tlakových zariadení a prehliadka kotolne RhS Lipany 100.00 € 06.12.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0024/12 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby a materiál na údržbu 309.20 € 24.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 93.78 € 05.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/18 DSS Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1 36421928 Web Hosting od 12.3.2018 do 12.3.2019 a Doménu od 19.3.2018 do 21.3.2019 55.99 € 12.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 60.64 € 11.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/17 DSS RE-PRO-MA Katarína Rencz Františkánke námestie 5 080 01 Prešov 35274158 Materiál na pracovnú terapiu 136.31 € 16.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/16 RhS Lipany Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414 Interierové vybavenie 862.20 € 12.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 147.24 € 15.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky 220.80 € 23.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/15 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 24.58 € 16.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 28.91 € 18.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 29.68 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/13 DSS STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa 332, 082 76 44938438 Materiál na pracovnú terapiu 10.00 € 12.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/12 RhS Lipany Jaroslav Iličko-LUNA CORPORATION Exnárova 6620/3 080 01 Prešov 34348522 Kniha-Básničky do detskej izbičky 5.00 € 28.11.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0023/12 DSS NEXT TEAM, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov 36487104 Oprava multifunkčného zariadenia XEROX Phaser 6110 30.00 € 22.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022b/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 59.90 € 16.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022a/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 24.25 € 16.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 32.21 € 02.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/18 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Oprava motorového vozidla VW Caddy 294.29 € 05.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 70.98 € 10.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/17 DSS DAMEDIS, s.r.o., Krenova 19, 602 00 Brno 26931664 Repasovanie 4ks tonerov 121.19 € 14.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/16 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 75.90 € 16.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 72.29 € 12.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky 398.12 € 23.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/15 RhS Lipany Maroš Kušnír Nižný Slavkov 44117825 Oprava satelitného príjímača 50.00 € 05.11.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/14 DSS Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 20.60 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/13 DSS Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Interiérové vybavenie 480.00 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/12 RhS Lipany ARDEA-Ing. Štefan Mizerák, Masarykova 26, 080 01 Prešov 36904902 Tlačiareň XEROX a zvuková karta Genius 145.62 € 31.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0022/12 DSS Seminár-práca mzdovej účtovníčky 40.00 € 22.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 285.95 € 01.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/18 DSS OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Bernoláková 4, 908 51 Holíč 51216477 Akreditovaný kurz,,Manažér kvality v sociálnych službách" 650.00 € 05.03.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 91.80 € 06.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/17 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár- učtovnictvo a rozpočtovnictvo v roku 2017 18.00 € 09.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/16 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 284.35 € 16.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské výrobky 67.17 € 11.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/16 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Čistenie odpadu a dezinfekcia 120.00 € 23.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/15 RhS Lipany ETC European Trade Center, s.r.o. Strelničná 1660 186 00 Praha Česká republika 26445204 Skrinka na lieky-RhS Lipany 25.90 € 14.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydinové výrobky 4.76 € 04.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/14 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby a všeobecný materiál 260.88 € 26.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/13 DSS PIENSTAV-STK,s.r.o. Levočská 27A/1373 064 01 Stará Ľubovňa 36458368 Technická kontrola na vozidle VW CADDY 52.00 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/12 RhS Lipany THUASNE SK, s.r.o. Krížna 8 811 07 Bratislava 35851546 Batéria k elektr.zdviháku a servisná práca 185.08 € 26.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0021/12 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 50.02 € 22.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 51.52 € 01.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Uhlie čierne 929.28 € 26.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 189.39 € 06.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/17 DSS ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Obnova domény WEB hosting,,Beta" 90.31 € 27.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/16 RhS Lipany Chovancova Helena, Nám. Sv. Martina 308/308, 082 71 Lipany 34813705 Materiál na pracovnú terapiu 84.80 € 15.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 84.24 € 11.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/16 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Material na údržbu, OOPP zamestnanci 103.21 € 18.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/15 RhS Lipany RM Gastro-JAZ, s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 Veko na Gastro nádoby 151.20 € 14.10.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 90.29 € 04.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/14 DSS Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Automatická práčka BAUKNECHT 399.00 € 26.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/13 DSS DEGRO, s.r.o., Okrajová 39, 080 01 Prešov, prevádzka Nám.sv.Martina 2, 082 71 46924337 Autolekárnička 9.50 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/12 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na výchovu RhS 56.39 € 17.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0020/12 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Potraviny 8.68 € 17.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/2013 RhS Lipany Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Drevené stoly 655.97 € 18.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 61.90 € 29.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/18 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 408.04 € 23.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 37.13 € 03.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/17 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Čierne uhlie 987.36 € 27.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/16 RhS Lipany Radovan MOTÝĽ - RAMOT, 082 56 Červenica pri Sabinove 240 35096578 Maľovanie interiéru s výspravkami 1955.35 € 04.11.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 218.40 € 08.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/16 DSS Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257 Oprava protipožiarnych dveri 110.00 € 18.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/15 RhS Lipany Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 RhS Všeobecný materiál 52.98 € 18.08.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/15 DSS TISPO, a.s. Ovocinárska 25 083 01 Sabinov 36507571 Technická a emisná kontrola VW CADDY 50.00 € 04.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 47.98 € 20.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava elektrického sporáka 113.33 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/12 RhS Lipany Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402 Vrecká do vysávača EL-LUX 10.00 € 09.10.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0019/12 DSS Kancelária ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava 584614 Odborný seminár k novele zákona č.448/2008 Z.z. o soc.službách 40.00 € 13.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 203.92 € 29.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/18 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 1069.02 € 23.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 56.85 € 03.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/17 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maliarske prace -Denná miestnosť a chodby 490.75 € 22.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/16 RhS Lipany Michal KOHUT, 082 56 Červenica pri Sabinove 122 45543445 Oprava elektroinštalácie v miestnosti č. 1 - 2 233.71 € 27.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 54.88 € 05.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/16 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky 921.56 € 18.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/15 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na výchovu RhS 106.10 € 10.07.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/15 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update program.vybav.MZDY-Hlásenie na DÚ 11.76 € 04.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 21.79 € 19.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/13 RhS Lipany Eset spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Licencia ESET-antivírus na 2 roky RhS 25.15 € 16.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/13 DSS RE-PRO-MA Katarína Rencz Františkánke námestie 5 080 01 Prešov 35274158 Materiál na pracovnú terapiu 64.75 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/12 RhS Lipany Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 WiFi router 14.90 € 12.09.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0018/12 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Čistenie a dezinfekcia odpadov 120.00 € 13.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017a/16 DSS Kaufland Slovenská republika, v.o.s.ň Trnavská cesta 41/A Bratislava Prevádzka Prešov Levočská 11285/40 35790164 OOPP-gumené čižmy 26.97 € 16.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 83.33 € 22.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/18 DSS OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929 Čipy do výťahu 33.94 € 23.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/17 RhS Lipany REGÁLY-NET, s.r.o., Masarykovo námestí 26/14, 702 00 Ostrava 29452341 Kovové regály 4 ks 188.69 € 14.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 53.60 € 01.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/17 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prostriedky 404.68 € 21.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/16 RhS Lipany Maroš Kušnír Nižný Slavkov 44117825 Satelitný prijímač AMKO 8150 1 ks 95.00 € 14.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Maso a masové výrobky 37.17 € 05.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/16 DSS GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904 OOPP-kuchyňa 226.26 € 16.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/15 RhS Lipany Satelitná televízia SKYLINK P.O.BOX 11, 022 01 Čadca 148073 Servisný poplatok SKY LINK na 2 roky 54.00 € 22.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 700.64 € 02.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/14 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 18.00 € 19.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/13 RhS Lipany Ladislav DLUGOŠ, Kollárová 36, 082 71 LIPANY 43284019 Oprava omietok stien a stropov, oprava keram.dlažieb a malieb RhS 1080.00 € 09.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/13 DSS Ing.Roman LINDER-LINTEX Lazany 468 prevádzka Hlavná 115 08001 Prešov 31052177 Materiál na pracovnú terapiu 8.19 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/12 RhS Lipany Ladislav DLUGOŠ, Kollárová 36, 082 71 LIPANY 43284019 Oprava a údržba obkladov-dlažby,oprava elektroinštalácie a maľovanie 1696.25 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0017/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 202.54 € 13.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/2017 RhS Lipany Chovancova Helena, Dubovica 308, 082 71 Lipany 34813705 Materiál na pracovnú terapiu 52.00 € 28.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/18 RhS Lipany MART SYSTEM, s.r.o, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135 Revízia plynového kotla 300.00 € 11.12.2018 Mgr. Ján Tomus
0016/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.10 € 22.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/18 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný material 133.03 € 23.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 76.17 € 27.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/17 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Cistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 971.15 € 21.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/16 RhS Lipany NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice 36174319 Nábytok 360.00 € 14.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 112.45 € 01.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/16 DSS Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Pracie prostriedky 40.10 € 15.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/15 RhS Lipany PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Dunajské kamenivo 67.50 € 05.06.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/15 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 216.24 € 02.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/14 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Reg.poplatok-predlženie licencie 4.00 € 06.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/13 RhS Lipany URGAS - Ladislav URDA Kamenica 14, 082 71 14431751 Revízia plynových zariadení RhS 120.00 € 09.12.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/13 DSS Marián Sivulič-Kriváň Hlavná 136, 080 01 Prešov 17143051 Materiál na pracovnú terapiu 7.68 € 05.02.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/12 RhS Lipany Ladislav DLUGOŠ, Kollárová 36, 082 71 LIPANY 43284019 Oprava a údržba vodoinštalácie, omietok a priečok v RhS Lipany 1893.97 € 24.07.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0016/12 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 495.52 € 13.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015b/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 69.08 € 02.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015a/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 31.08 € 02.02.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 19.32 € 19.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/18 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelársky papier 87.25 € 15.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/17 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 94.29 € 28.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 242.78 € 26.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/17 DSS SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Nástenné hodiny 4 ks 40.70 € 21.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/16 RhS Lipany Mikuláš Vislocký, Nám. Sv. Martina 6, 082 71 Lipany, 30615461 Kuchynské potreby 177.80 € 11.10.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 283.60 € 01.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/16 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Vstavaná skiňa, vešiaková stena 1170.00 € 29.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/15 RhS Lipany MILORD, s.r.o., Českej Lípy 919/40, 085 01 Bardejov 46949429 Hojdačka a bradlový chodník so schodíkmi 580.00 € 26.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/14 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby a materiál na pracovnú terapiu 164.83 € 07.11.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 34.32 € 06.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/13 RhS Lipany JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy RhS Lipany 195.24 € 05.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/13 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 140.37 € 31.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/12 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby RhS 378.44 € 20.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0015/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 59.30 € 09.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/2017 RhS Lipany Ladislav DLUGOŠ, Kollárová 36, 082 71 LIPANY 43284019 Oprava keramických obkladov, stien, podláh z dlažieb a maľby stien 1190.16 € 27.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 171.41 € 18.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/18 DSS ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768 Prístup k online službe evidencie odpadov 22.80 € 15.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 205.59 € 23.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/17 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Elektrorevízia a odborná skúška mokré prostredie 342.00 € 21.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/16 RhS Lipany Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594 OOPP- zamestnanci, Vetrovka 6 ks, Tričko krátky rukáv 6 ks,Tričko dlhý rukáv 6 ks, Nohavice dlhé 6 ks, respirátor 6 ks, zástera pogomovaná 2 ks 267.20 € 12.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské výrobky 63.57 € 01.02.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár Finančná kontrola od 1.1.2016 18.00 € 29.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/15 RhS Lipany MILORD, s.r.o., Českej Lípy 919/40, 085 01 Bardejov 46949429 Oprava pieskoviska a lavičiek RhS 369.99 € 26.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/15 DSS Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735 Všeobecný materiál 84.54 € 28.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/14 RhS Lipany Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 118.88 € 16.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 31.06 € 06.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/13 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby RhS Lipany 63.18 € 04.11.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/13 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky 238.94 € 30.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/12 RhS Lipany JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv RhS 410.76 € 20.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0014/12 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Potraviny 13.44 € 01.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013c/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 81.13 € 29.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013b/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 24.80 € 29.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013a/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 176.45 € 25.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/2017 RhS Lipany MART SYSTEM, s.r.o, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135 Revízia plynových a tlakových zariadení 300.00 € 14.11.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/18 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 88.10 € 20.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0013/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 50.16 € 18.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/18 DSS Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891 Dlažba do kuchyne 25.27 m2 243.18 € 13.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 66.99 € 21.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/17 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár mzdovej účtovníčky 36.00 € 09.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/16 RhS Lipany Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835 Zdravotná obuv 5 párov 81.00 € 12.08.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské výrobky 70.55 € 21.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/16 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Inštalácia update Mzdy, Hlásenie na DÚ 10.38 € 29.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/15 RhS Lipany JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Zdravotná obuv RhS 114.00 € 20.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/15 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Príprava vozidla VW CADDY na STK 325.49 € 26.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/14 RhS Lipany JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv RhS 98.64 € 01.10.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/14 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Výmena oleja vo VW CADDY 128.20 € 06.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/13 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia a kontrola bleskozvodu RhS Lipany 252.00 € 21.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/13 DSS Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 337.93 € 30.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/12 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby RhS 77.38 € 19.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0013/12 DSS PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253 Prešovský Korzar SME na rok 2012 185.60 € 30.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/18 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 72.28 € 20.11.2018 Mgr. Ján Tomus
0012/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 117.37 € 15.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/18 DSS Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia hasiacich prístrojov 273.38 € 13.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/17 RhS Lipany Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810 1 ks počítačová zostava s inštaláciou, 1 ks Software-Microsoft Windows 7 profesionál, 1 ks Software-Microsoft Office balík, 1 KS TP Link WPA-4220. 1046.40 € 23.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 124.42 € 20.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/17 DSS Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia hydrantov 220.62 € 09.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/16 RhS Lipany Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Materiál na udržbu 39.01 € 22.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/16 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky 30.00 € 29.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/16 DSS HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 115.68 € 21.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/15 RhS Lipany Richard Šimon Jakubovany 94 08301 34814035 Pracovné odevy RhS 129.00 € 20.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/15 DSS J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190 Programové vybavenie-Skladové hospod. 172.00 € 26.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/14 RhS Lipany GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina 36413186 Termos-Varnice 242.84 € 15.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/14 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky materiál 253.18 € 04.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/13 RhS Lipany Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 25.30 € 21.10.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/13 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Príprava vozidla na STK 65.64 € 29.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/12 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál pre výchovu RhS 164.27 € 19.06.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0012/12 DSS GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 180.45 € 26.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 182.80 € 15.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Kniha účtovnictva 26.00 € 13.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/17 RhS Lipany Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835 Zdravotná obuv 5 ks, 120.00 € 15.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 158.34 € 16.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/17 DSS EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367 Oprava auta VW Caddy 74.00 € 07.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/16 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelárske potreby 33.40 € 03.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 94.85 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/16 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia elektroinštalácie 979.20 € 25.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/15 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 412.22 € 15.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 22.30 € 21.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/14 RhS Lipany Irena Marcinová-Imtex, s.p. Sladkovičova 18, 080 01 Prešov 14320134 Kuchynské potreby 80.32 € 11.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/14 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár-Zákon o ochrane osob. údajov 25.00 € 20.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/13 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na výchovu 53.99 € 26.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/13 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia MZDY 13.01 55.20 € 24.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/12 RhS Lipany L+P KANDRÁČ, s.r.o., Pod Kopaninou 17, 082 71 LIPANY 36502375 Materiál na pracovnú terapiu RhS 18.46 € 30.04.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0011/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Rybacie výrobky, mrazená zelenina 19.56 € 25.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010b/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 53.90 € 19.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010a/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 26.59 € 19.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/18 RhS Lipany SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036 Prevádzkové zariadenie 601.39 € 16.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0010/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 58.71 € 11.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár mzdovej účtovníčky - daň z prijmu 18.00 € 08.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/17 RhS Lipany Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594 Pracovné nohavice 5 ks,Tričko 5 ks 72.50 € 15.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 47.24 € 13.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/17 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelársky papier 87.50 € 07.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/16 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 109.88 € 03.06.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 269.22 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/16 DSS Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia, prehliadka a skúška bleskozvodu 249.60 € 25.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/15 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Pracie prášky RhS 38.24 € 15.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/14 RhS Lipany Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228 Interiérové dvere 527.00 € 05.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/14 DSS Tlačiareň HEIDY s.r.o., Kpt. Nálepku 1406, 083 01 SABINOV 44037325 Tlačivá-Výkaz mzd.nárokov a Záznam o strav. 63.60 € 20.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/13 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 152.44 € 26.06.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 14.23 € 24.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/12 RhS Lipany Zdeňek Landa Pavlovičovo námestie 3862/45 Prešov 080 01 44125488 Kniha 5.95 € 16.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0010/12 DSS Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 23195412 Seminár"Daň z príjmov fyzických osôb"aktuálne zmeny od 1.1.2012 30.00 € 19.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/2017 RhS Lipany Satelitná televízia SKYLINK P.O.BOX 11, 022 01 Čadca 148073 Servisný poplatok Skylink od 1.7.2017 do 30.6.2018 55.60 € 27.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/18 RhS Lipany JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295 Potreby pre domácnosť 461.11 € 03.10.2018 Mgr. Ján Tomus
0009/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 207.88 € 10.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/18 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Čierne uhlie 762.96 € 08.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 67.43 € 13.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/17 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelársky potreby 195.44 € 07.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/16 RhS Lipany Lukáš NEHILA, 08261 Ražňany 46080155 Skrinka policová pod televízor 1 ks 100.00 € 03.05.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 70.33 € 14.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/16 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Programové vybavenie mzdy, štatistika TREXIMA 112.08 € 22.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/15 RhS Lipany Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594 uteráky,osušky,utierky,plachty 200.20 € 04.05.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/15 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update program.vybavenia MZDY 56.16 € 16.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/14 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia mokré prostredie RhS Lipany 168.00 € 05.08.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/14 DSS Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903 Stojany na lieky-liekovky 100.80 € 20.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/13 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia elektrických zariadení-Mokré prostredie 165.43 € 30.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/13 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 registrácia riadneho člena RVC a seminár 53.00 € 24.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/12 RhS Lipany Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407 Oprava tlačiarne s následným odborným technickým posudkom 1000.00 € 16.03.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0009/12 DSS Eset spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 Antivírusový program ESET NOD 32 (Busines Edition) 125.88 € 19.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/18 RhS Lipany Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594 Pracovné odevy a obuv 165.70 € 11.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0008/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 376.99 € 08.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/18 DSS Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845 Oprava auta VW Caddy 190.52 € 08.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/17 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Oprava a údržba v zariadení Rhs 99.90 € 14.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 54.12 € 12.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/17 DSS PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany nezadané Čierne uhlie 976.80 € 01.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/16 RhS Lipany HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Moldavska cesta 22, 040 01 Košice 35838949 Pivná súprava a preprava 135.98 € 25.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/16 Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské výrobky 64.40 € 11.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/16 DSS Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407 Revízia komínov a čistenie dymovodov 30.00 € 22.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/15 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Kancelársky papier RhS 17.45 € 07.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/15 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár-Daň z príj. zo závisl. činnosti 18.00 € 16.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/14 RhS Lipany Satelitná televízia SKYLINK P.O.BOX 11, 022 01 Čadca 148073 Ročné predplatné Skylink karty 19.20 € 13.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/14 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia MZDY-v14.01 55.68 € 20.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/13 RhS Lipany Milan KUŠNÍR, 082 73 POLOMA 99 33747229 Oprava satelitného prijímača a montáž RhS 70.00 € 30.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/13 DSS JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507 Pracovné odevy a obuv 145.19 € 16.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/12 RhS Lipany Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 revízia hasiacich prístrojov 87.52 € 24.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0008/12 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby, mrazená zelenina 59.78 € 11.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/18 RhS Lipany Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835 Pracovné odevy a obuv 81.00 € 11.09.2018 Mgr. Ján Tomus
0007/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 98.50 € 08.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Členský polplatok na rok 2018 RVC 35.00 € 23.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/17 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 kancelárske potreby 38.45 € 13.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 45.60 € 11.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/17 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných a nízkotlakovej kotolne 210.00 € 30.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/16 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Oprava ohrievača vody, vodovodného uzáveru,výmena WC, vodovod. batérií 269.10 € 25.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/16 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 27.06 € 11.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár vysporiadanie Dane z príjmov a závislej činnosti za rok 2015 18.00 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/15 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na pracovnú terapiu RhS 105.58 € 07.04.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/15 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 48.43 € 15.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/14 RhS Lipany GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933 Materiál na pracovnú terapiu RhS 48.27 € 13.06.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 84.84 € 20.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/13 RhS Lipany SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4 01001 Žilina 31708587 Servisné práce 133.56 € 22.05.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/13 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Žiarivky 5.00 € 16.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/12 RhS Lipany Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407 Revízia komínov a dymovodov 18.00 € 24.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0007/12 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Konzultácie v mzdovom programe 10.38 € 11.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/18 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Materiál na pracovnú terapiu 36.23 € 19.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0006/18 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 56.05 € 05.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/18 DSS Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542 Práce odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany na I.štvrťrok 2018 252.00 € 23.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/17 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Materiál na pracovnú činnosť a výchovu 113.39 € 13.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 304.34 € 10.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/17 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Inštalácia SW mzdová agenda v 17.01 a konverzia dát 10.38 € 30.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/16 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky 491.89 € 14.04.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/16 Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 257.46 € 11.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/16 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Členský poplatok na rok 2016 35.00 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/15 RhS Lipany Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia a kontrola vodovodu Hydrant v RhS Lipany 15.60 € 04.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/15 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Školenie -Mzdová účtovníčka 18.00 € 12.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/14 RhS Lipany EKOINSTAL, s.r.o. Priemyselná štvrť 32 083 01 Sabinov 36486213 Prečistenie kanalizácie v objekte RhS Lipany 49.68 € 06.05.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/14 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Členský poplatok na rok 2014 a Seminár-Novela zák.o soc.službách 89.00 € 20.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/13 RhS Lipany Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149 Všeobecný materiál 62.06 € 12.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/13 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Servisné práce v IFOSOFT-Skladové hospodárstvo 10.38 € 10.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/12 RhS Lipany Irena Marcinová-Imtex, s.p. Sladkovičova 18, 080 01 Prešov 14320134 Všeobecný materiál 13.20 € 17.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0006/12 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Update programového vybavenia MZDY V 12.01 64.20 € 11.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/18 RhS Lipany Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 52.26 € 19.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0005/18 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 99.84 € 05.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/18 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Inštalácia SW mzdová agenda 10.80 € 23.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/17 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 607.64 € 01.06.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 155.07 € 09.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/17 DSS JUDr. Jozef Karabaš, advokát, Ružová 10, 083 01 Sabinov 42029759 Právne služby 500.00 € 26.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/16 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Údržbárske prace a oprava WC 110.40 € 14.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 111.60 € 08.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/16 DSS ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560 Svietidlo Eglo - náhradná guľa 61.00 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/15 RhS Lipany Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Revízia, kontrola a čistenie komínov a dymovodov v RhS Lipany 18.00 € 04.03.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/15 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Revízia tlakových zariadení a prehliadka kotolne 210.00 € 12.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/14 RhS Lipany Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia a kontrola HP v RhS 76.94 € 05.03.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydinové výrobky 7.74 € 15.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/13 RhS Lipany Lekáreň sv.Martina nám sv.Martina 11 082 71 LIPANY 31958346 Lieky do lekárničky RhS Lipany 24.84 € 11.04.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina a rybie filé 44.20 € 10.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/12 RhS Lipany BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315 Oprava elektrického bojléra 35.00 € 17.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0005/12 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Renovácia tonerov 58.10 € 11.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/18 RhS Lipany Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244 Čistiace potreby 247.14 € 19.06.2018 Mgr.Katarína Petríková
0004/18 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 25.08 € 04.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/18 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 UPDATE-program mzdy, štatistika 18.01 112.08 € 23.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/17 RhS Lipany VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677 Servisná prehliadka stropného zdvíhacieho zariadenia 114.00 € 21.04.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/17 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 127.92 € 05.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/17 DSS IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108 Programové vybavenie mzdy+štatistika mzdy 2017 112.08 € 25.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/16 RhS Lipany Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407 Čistenie a kontrola komínov 3 ks 18.00 € 10.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 41.20 € 07.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/16 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Prehliadka - revízia tlakových nádob v DSS Brezovička a RhS v Lipanoch 310.00 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/15 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Revízia a odborná prehl.plyn.zariadení v RhS Lipany 90.00 € 13.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/15 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Registrácia riadneho člena RVC 35.00 € 12.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/14 RhS Lipany Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Kontrola komínov a dymovodov v RhS Lipany 18.00 € 28.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/14 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Ryby a mrazená zelenina 63.46 € 08.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/13 RhS Lipany Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia Hydrantu v RhS Lipany 15.16 € 04.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/13 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Odborná prehliadka tlakových nádob 210.00 € 08.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/12 RhS Lipany Milan KUŠNÍR, 082 73 POLOMA 99 33747229 Oprava DVD prehrávača a ladenie satelitu na novú frekvenciu RhS 30.00 € 09.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0004/12 DSS Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841 Potraviny 46.22 € 02.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003b/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Zelenina 27.23 € 05.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003a/15 DSS Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie 60.70 € 05.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/18 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Odborná prehliadka plynového sporáka v RhS Lipany 25.00 € 02.05.2018 Mgr.Katarína Petríková
0003/18 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 85.76 € 03.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/18 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Seminár Zákon o ,,Ochrane osobných údajov" 36.00 € 22.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/17 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Servisná a odborná prehliadka plynového spotrebiča a tlakovej nádoby 42.00 € 01.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 74.16 € 02.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/17 DSS Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944 Oprava pračky CW8 268.00 € 25.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/16 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Servisná a odborná prehliadka plynových zariadení 114.00 € 01.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/16 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 103.75 € 04.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/16 DSS Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Kontrola- revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 241.42 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/15 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Odborná prehliadka a skúška elektr.zariad.v RhS 357.60 € 13.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/14 RhS Lipany Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356 Oprava Plynového kotla RhS 145.00 € 04.02.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/14 DSS HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950 Hydina a hydinové výrobky 31.04 € 08.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/13 RhS Lipany Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407 Kontrola a čistenie komínov 18.00 € 04.03.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/13 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky-SB 6 44.29 € 08.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/12 RhS Lipany VAMEL Meditec spol. s r.o. Panská dolina 80 949 01 Nitra 36518565 Oprava prístroja Fyziomag 2M 49.20 € 09.02.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0003/12 DSS Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 23195412 Praktická príručka"Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012 21.00 € 02.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/18 RhS Lipany Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Revízia hasiacich prístrojov v RhS Lipany 37.00 € 13.02.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/18 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 167.99 € 02.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/18 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Revízia tlakových nádob DSS v Brezovičke 210.00 € 18.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/17 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Odborná prehliadka,revízia a skúška mokré prostredie 168.00 € 01.03.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 193.38 € 02.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/17 DSS Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120 Členský polplatok na rok 2017 RVC 35.00 € 02.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/16 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Odborná prehliadka,skúška a revízia elektr.spotrebičov 168.00 € 01.03.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/16 DSS Kuchyňa POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527 Potraviny 275.68 € 04.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/16 DSS EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367 Oprava osobného auta VW Caddy SB 475 AP 220.00 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/15 RhS Lipany ARDEA-Ing. Štefan Mizerák, Masarykova 26, 080 01 Prešov 36904902 Oprava PC v RhS LiIpany 30.00 € 13.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/15 DSS Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina a hydinové výrobky 52.37 € 05.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/14 RhS Lipany Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 602311 Vodoinštalačný materiál RhS Lipany 115.38 € 17.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/14 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Odborná prehliadka tlakových nádob 210.00 € 07.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/13 RhS Lipany URGAS - Ladislav URDA Kamenica 14, 082 71 14431751 Odborná prehliadka plynových zariadení v RhS 96.00 € 22.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/13 DSS RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazená zelenina 17.11 € 04.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/12 RhS Lipany ORBIS IN,s.r.o.,Ondavská 4, 821 08 Bratislava 2 35842008 Časopis "ADAMKO" na rok 2012 8.00 € 27.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0002/12 DSS AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 Publikacia "Čo ma vediet mzdova učtovnicka"-ročnik 2012 49.00 € 02.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/18 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia - odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RhS 357.60 € 11.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/18 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 61.45 € 02.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/18 DSS AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 Publikácia,, Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 54.90 € 02.01.2018 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/17 RhS Lipany Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305 Zdravotnícky materál 36.85 € 08.02.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 52.17 € 02.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/17 DSS AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 Publikácia,, Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" 49.50 € 02.01.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/16 RhS Lipany Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462 Kontrola- revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 33.32 € 18.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/16 DSS Kuchyňa Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361 Chlieb a pekárenské výrobky 51.81 € 02.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/16 DSS ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560 Publikacia 49.50 € 02.01.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/15 RhS Lipany Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Revízia a tlakových zariadení a kontrola kotolne v RhS 100.00 € 13.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/15 DSS AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 Publikácia edície"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49.50 € 02.01.2015 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/14 RhS Lipany Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Odborná prehliadka tlakových nádob RhS 100.00 € 07.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/14 DSS AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účt." 49.50 € 02.01.2014 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/13 RhS Lipany VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677 Servisná prehliadka stropného zdviháka 114.00 € 18.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/13 DSS AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436 Predplatné publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2013 49.50 € 02.01.2013 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/12 RhS Lipany Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353 Revízia elektrických zariadení a vypracovanie správy o odbornej prehliadke a skúške elektr.zariadenia v RhS-Lipany 328.64 € 09.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/12 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Odborná prehliadka tlakových nádob 210.00 € 02.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0001/12 DSS Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161 Odborná prehliadka tlakových nádob test 210.00 € 02.01.2012 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS