dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Ing. Jozef Planý: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Objednávky

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

strana z 65
Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Hodnota Dátum vyhotovenia Schválil
074/17 DSS TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238 Maľovanie chodby a izieb PSS 722.92 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
073/17 DSS Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135 Elektroinštalačný materiál 23.41 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
072/17 DSS MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944 Oprava sušičky ISPO 45.00 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
071/17 DSS KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311 Drevené pelety 2 t 280.00 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
070/17 DSS Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944 Oprava sušičky SB 6 66.07 € 27.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
069/17 DSS Národný ústav celoživotného vzdelávania RVC-Košice, Zádielska 1, 040 01 KOŠICE 699438 Seminár pre 2 zamestnancov E-Government v sociálnych zariadeniach PSK 40.00 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
068/17 DSS Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829 Kancelárska stolička 2 ks+podrúčky AN 1080 mek sivé 110.00 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
067/17 DSS Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933 Kancelárske potreby 158.53 € 18.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
066/17 DSS PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349 Drevené pelety 10 q 219.96 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
065/17 DSS Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082 Kuchynské potreby 40.94 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
064/17 DSS NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295 Kuchynské potreby 57.54 € 11.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
063/17 DSS Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 379545 Úradné overenie kuchynskej váhy 27.00 € 07.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
062/17 DSS Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063 Oprava kuchynskej váhy a zavažia 79.20 € 07.09.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
061a/17 DSS Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822 Preprava PSS a zamestnancov na deň 28.08.2017 do Prešova na,,Športovú olympiádu" 110.72 € 28.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
061/17 DSS Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566 Repasovanie tonerov 151.72 € 28.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
060/17 DSS IReSoft, s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno 26297850 Manuál-CD na smernicu,,Štandardy kvality" 240.79 € 25.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
059/17 DSS Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503 Revízia komínov 30.00 € 23.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
058/17 DSS Martin Kandráč, Na Dujave 1, 082 56 Pečovská Nová Ves 43431810 1 ks počítačová zostava s inštaláciou 464.40 € 23.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
057/17 DSS Satelitná televízia SKYLINK P.O.BOX 11, 022 01 Čadca 148073 Servisný poplatok Skylink od 16.08.2017do 16.08.2018 55.60 € 15.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
056/17 DSS Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485 Predaj a aplikácia bioenzymatických pripravkov 120.00 € 14.08.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS