dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Objednávky

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

strana z 78
Číslo objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Hodnota Dátum vyhotovenia Schválil
0202/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 45.90 € 28.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0201/17 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Zákusky 129.30 € 21.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0200/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 68.78 € 21.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0199/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 83.27 € 21.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0198/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 261.41 € 18.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0197/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 122.44 € 18.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0197/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 170.11 € 23.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0196/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 234.80 € 18.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0196/16 Kuchyňa ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572 Vianočné kolače 50.40 € 22.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0195/17 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 15.16 € 15.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0195/16 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 85.18 € 21.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0194/17 Kuchyňa Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 Mäso a mäsové výrobky 136.44 € 11.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0194/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 78.71 € 20.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0193/17 Kuchyňa Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285 Chlieb a pekárenské vyrobky 67.01 € 11.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0193/16 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 168.24 € 19.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0192/17 Kuchyňa Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682 Hydina 25.08 € 07.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0192/16 Kuchyňa RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Mrazené potraviny 104.83 € 16.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0191/17 Kuchyňa Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527 Potraviny 321.44 € 06.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0191/16 Kuchyňa HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685 Mäso a mäsové výrobky 53.55 € 16.12.2016 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS
0190/17 Kuchyňa Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445 Ovocie a zelenina 147.67 € 04.12.2017 Ing.Jozef Planý, riaditeľ DSS