dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Organizačná štruktúra

DSS v Brezovičke: 27
riaditeľ: 1
úsek EaVP: 8
úsek SPaOS: 12
úsek RhS: 6

 

organizačná štruktúra