dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Mgr. Ján Tomus: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Zmluvy (roky 2006-2011)

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Číslo zmluvy Predmet zlmuvy Hodnota (EUR) Dodávateľ Zverejnené Zobraziť dokument
Poistná zmluva motorových vozidiel 2-857-012688 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel 0.00 QBE Insurance(Europe)Limited ŠŠtúrova 27 P.O.BOX. E-50 042 80 Koššice 31.12.2011
Zmluva s evid. číslom 0320110131 a pod ev. číslom PSK 269/2011/INF Poskytovanie služieb mobilného operátora – Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci 0.00 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 19.12.2011
Servisná zmluva č.BK2011/73 Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch 0.00 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 16.12.2011
Zmluva o poskytnutí zdvíhacieho zariadenia Stropný zdvihák Ergolet Luna pre RhS v Lipanoch 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov 07.12.2011
Zmluva o diele č. RC 0662011A RhS Lipany Stropný zdvihák Ergolet Luna 729.01 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 07.12.2011
Kúpna zmluva č. 1/2011 Dodávka uhlia 0.00 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 23.11.2011
Kúpna zmluva Pekárenské výrobky 0.00 LUSPEK, s.r.o. Námestie Sv. MikulṚa 5 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA 30.09.2011
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach číslo odberné 1956 Potraviny 0.00 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 30.09.2011
Kúpna zmluva Mäso a mäsové výrobky 0.00 VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 21.09.2011
Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 0.00 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 20.09.2011
Dohoda o všeobecných nákupných podmienkach Mrazená hydina 0.00 HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 01.08.2011
Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 Poskytovanie stravy RhS 0.00 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 01.07.2011
Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 09.05.2011
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu RhS 0.00 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 19.04.2011
PZč. 9979346707 Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu 0.00 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 28.02.2011
Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 0.00 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 03.12.2009
Zmluva č. 50-000012058PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 31.07.2008
Zmluva č. 0094 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 0.00 Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 02.05.2008
Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 0.00 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 29.04.2008
Zmluva o dielo č.12/2008 Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie 0.00 Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 01.02.2008
Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 0.00 Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 01.10.2007
Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 0.00 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 08.08.2007
Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 0.00 Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava 31.07.2007
Zmluva o dielo číslo R-2433 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 0.00 OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 28.12.2006