dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica
Oddelenia: 0911 025 109 | 0911 025 229 | 0918 993 801
Ing. Jozef Planý: 051/45 91 295 | 0905 757 582
dssbrezovicka@centrum.sk
Brezovička 62, 082 74 Brezovica

Vitajte na stránkach

Zmluvy (roky 2006-2011)

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

strana z 2
Číslo zmluvy Predmet zlmuvy Hodnota (EUR) Dodávateľ Zverejnené Zobraziť dokument
Poistná zmluva motorových vozidiel 2-857-012688 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel 0.00 QBE Insurance(Europe)Limited ŠŠtúrova 27 P.O.BOX. E-50 042 80 Koššice 31.12.2011
Zmluva s evid. číslom 0320110131 a pod ev. číslom PSK 269/2011/INF Poskytovanie služieb mobilného operátora – Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci 0.00 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 19.12.2011
Servisná zmluva č.BK2011/73 Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch 0.00 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 16.12.2011
Zmluva o poskytnutí zdvíhacieho zariadenia Stropný zdvihák Ergolet Luna pre RhS v Lipanoch 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov 07.12.2011
Zmluva o diele č. RC 0662011A RhS Lipany Stropný zdvihák Ergolet Luna 729.01 VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 07.12.2011
Kúpna zmluva č. 1/2011 Dodávka uhlia 0.00 PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 23.11.2011
Kúpna zmluva Pekárenské výrobky 0.00 LUSPEK, s.r.o. Námestie Sv. MikulṚa 5 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA 30.09.2011
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach číslo odberné 1956 Potraviny 0.00 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 30.09.2011
Kúpna zmluva Mäso a mäsové výrobky 0.00 VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 21.09.2011
Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7 0.00 Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 20.09.2011
Dohoda o všeobecných nákupných podmienkach Mrazená hydina 0.00 HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 01.08.2011
Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 Poskytovanie stravy RhS 0.00 Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 01.07.2011
Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 09.05.2011
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu RhS 0.00 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 19.04.2011
PZč. 9979346707 Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu 0.00 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 28.02.2011
Zmluva o pripojení č. 11FC285570
Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8
Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 0.00 Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 03.12.2009
Zmluva č. 50-000012058PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 31.07.2008
Zmluva č. 0094 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 0.00 Martin Kandráč, Na Dujave 1, 082 56 Pečovská Nová Ves 02.05.2008
Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 0.00 Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 29.04.2008
Zmluva o dielo č.12/2008 Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie 0.00 Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 01.02.2008